Kezdőlap KözterületParkolásÜzemeltetés
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Üzemeltetés

Várakozási övezetek

A várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és a 30/2010. (VI.4.) sz. fővárosi rendelettel megállapított terület.

A XIII. kerületben munkanapokon 08:30-18:00 óra közötti időszakban, díjfizetés ellenében, időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra. A Victor Hugo utcától délre eső, újlipótvárosi területen 2016. tavaszán a korábbi 18.00 óráig tartó parkolási üzemidő 20.00 órára változott (Szent István körút – Újpesti rakpart – Szent István park – Victor Hugo utca – Váci út – Nyugati tér által határolt terület).
A Fővárosi Önkormányzati tulajdonú területen (Carl Lutz rakpart, Váci út a Victor Hugo utcától északra, Lehel tér, Dráva utca, Dózsa György út, Árpád híd felüljáró alatt, Róbert Károly krt.) munkanapokon 08:00-18:00 között, időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra. A Szent István krt., Nyugati tér 4, Váci út a Victor Hugo utcától délre eső terület 08:00-20:00-ig díjfizetés ellenében, időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra.

A várakozási övezetbe való behajtásnál minden bejáratnál jól látható módon táblák jelzik, a KRESZ-ben előírtaknak megfelelően a várakozási övezet kezdetét.
A várakozási övezet tábla hatálya a feloldó tábláig terjedő útszakaszra, területre terjed ki. Az útkereszteződés tehát nem oldja fel a tábla hatályát és ezért a jelzést sem kell minden utcasarkon megismételni!

Az övezeten belül a parkolás módját elsősorban a KRESZ megállásra vonatkozó általános előírásai szabályozzák. Ennek alapján tehát - egyéb jelzés hiányában az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, az úttengellyel párhuzamosan, a járda mellett, egy sorban szabad várakozni.

Sok esetben a geometriai kialakítás lehetővé teszi, hogy a gépkocsik az alaphelyzettől eltérő módon (pl. az út tengelyére merőlegesen, ferdén, vagy a járdára részlegesen felállva) parkoljanak. Ezekben az esetekben táblák vagy útburkolati jelek adnak tájékoztatást a várakozás módjáról. A járdára való felállás esetén a burkolati jelek azt is jelzik, hogy meddig szabad a járdát igénybe venni. Természetesen ilyen jelzések hiányában a gépjárművezetők nem használhatják a járdákat parkolásra. A parkolási jegy megvásárlása nem jelent mentességet a KRESZ további szabályinak betartása alól. Ezért előfordulhat, hogy a rendőrség vagy a közterület-felügyelet kerékbilincset helyez fel egy gépkocsira, vagy elszállíttatja azt (annak ellenére, hogy parkolójeggyel rendelkezik), ha a várakozási övezeten belül szabálysértő módon parkol.

Rakodás

A KRESZ szerint a rakodás nem minősül várakozásnak, így a parkolási díj megfizetése nem előírás. Azonban a rakodás csak addig nem minősül várakozásnak, ameddig a rakodás folyamatos, a parkolóőr láthatja az áru mozgását. A lezárt, várakozó helyeken hagyott rakodó gépjármű azonban már várakozó járműnek minősül, így parkolási díj megfizetésére köteles.

Ez alól kivétel az az eset mikor a tehergépjármű, áruszállítás végzésére szolgáló, főpolgármester által kiadott rakodótárcsát alkalmaz. Ekkor 10.00 és 17.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 20 perc időtartamban nem kell várakozási díjat fizetni. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött elhelyezett rakodó tárcsával kell jelezni (Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI.4) önkormányzati rendelet alapján).

Parkolójegy-kiadó automaták kezelése

A parkolójegy-kiadó automaták öt forintos és annál nagyobb értékű valamennyi magyar érmét elfogadja. A parkolási díjat készpénzkímélő megoldással, parkolókártyával is lehet fizetni. A parkolókártyákat 20.000 forintos értékben lehet megvásárolni a Központi Ügyfélszolgálati Irodákban (Lehel Csarnok - Galéria szint, Béke utca 65.).

A jegykiadó automata kezelése egyszerű, az automatán elhelyezett ábrák, és kezelési utasítás segíti a jegyváltást. Megkönnyíti a használatát a folyamatos, szöveges információ a kijelzőn.

A parkolójegy-kiadó automatákon található gombok funkciója
piros: törlés
zöld: jegynyomtatás
kék: időválasztás
sárga: pótdíj befizetés
szürke: nyelvválasztó

A jegyváltás menete készpénzes fizetés esetén
Először az érméket kell bedobni, de ügyelni kell, mert az automaták maximum 25 db érmét fogadnak el. Ennél több érme bedobása esetén a készülék valamennyi érmét automatikusan visszaadja. A bedobott összegnek megfelelő parkolási idő leteltét a kijelző folyamatosan mutatja.

A jegyváltás menete kártyás fizetés esetén
Először a kártyát kell behelyezni a chipkártya olvasó nyílásába. A készülék leolvassa a kártyát és kiírja a felhasználható összeget.
A kék gomb minden lenyomás után 15 percnek megfelelő ír jóvá a parkolójegyre a kártyáról. A fizetett parkolási idő leteltét a kijelző folyamatosan mutatja.

Készpénzes és kártyás fizetés esetén is a kívánt parkolási idő elérésekor a zöld gombbal lehet jegyet kérni. Menet közben a piros gomb jobbra történő elforgatásával bármikor megszakítható a művelet és a berendezés visszaadja az addig bedobott összes érmét, vagy a változatlan értékű parkolókártyát.
Ha valaki a fizetési időszak vége előtt vesz jegyet, a készülék a következő üzemidőszakra meghosszabbítja a jegy érvényességét (pl.: pénteken 17.00 órakor 2 óra parkolási díj befizetésével hétfőn 09.00 óráig lehet jegyet váltani az este 18:00-ig díjköteles területeken).

A pótdíj jegy vásárlás menete:
FIGYELEM! Pótdíjat parkolókártya használatával célszerű teljesíteni. A készpénzes pótdíj fizetéshez túl sok érmére van szükség, kisebb címletekkel a fizetés max. 25 érme befogadására képes ideiglenes tároló miatt nem is lehetséges. Először a sárga gombot kell megnyomni, s csak ezután lehet a kártyát a készülékbe helyezni. Arra kell figyelni, hogy a kék gomb egyszeri megnyomásával az aznap fizetendő pótdíj teljes összegét leemeli a készülék a kártyáról. A pótdíjfizetési felszólítást és a pótdíj szelvényt 15 napon belül postán, e-mailben, személyesen vagy faxon el kell juttatni társaságunkhoz.

Mobilparkolás

Előnyök
- szükségtelen nagy mennyiségű aprópénz,
- mobiltelefonos parkolás kezelése egyszerű, mert az SMS mellett hanghívással, illetve már különféle okostelefon applikációk segítségével is egyre könnyebben lehet parkolást indítani vagy leállítani,
- parkolási idő lejárta esetén mobil- vagy okostelefon segítségével újabb parkolást kezdeményezhető,
- nem szükséges figyelni az órát, mivel a parkolási idő vége előtt a mobilparkolás szolgáltató cég SMS-ben értesítést küld.

A mobilparkolás menete
- a parkolójegy-kiadó automata tetején található telefonszámra kell az SMS-t elküldeni. Figyelembe kell venni, hogy melyik szolgáltatónál van az előfizetés vagy feltöltőkártya. A szolgáltatónak megfelelő előhívót kell használni (20/30/70),
- az SMS-nek csak a rendszámot kell tartalmaznia, kötőjelek nélkül, pl.: abc123,
- Amennyiben a szolgáltatás rendesen működik, akkor a szolgáltató egy percen belül válasz SMS-t küld, amiben visszaigazolja a parkolás kezdetét. A parkolás összege az egyenleghez adódik hozzá, vagy feltöltőkártya esetén annak összegéből kerül levonásra,
- a parkolás befejeztével a stop szót kell elküldeni ugyanarra a telefonszámra, amellyel így leállítható a parkolás.

Egyéb információk
- az SMS elküldésével minimum 15 perces parkolójegy váltható,
- ha sz indításhoz képest egy percen belül ismét elküldi a rendszámot, vagy a stop szót, akkor a parkolás törlődik,
- amennyiben a parkolás indítását igazoló üzenetet nem kapja meg egy percen belül, úgy kérjük, hogy a parkolási díjat a parkolójegy-kiadó automatáknál váltsák meg,
- ha 15 percen belül elküldi a stop szót, vagy a rendszámot, akkor az addig futó parkolás 15 perc után leáll,
- a mobilparkolás indítását, valamint leállítását ugyanarról a számról kell kezdeményezni,
- Ad-hoc rendszerben egy telefonról csak egy autó parkolása indítható,
- javasoljuk, hogy mobilparkolás indítása előtt tájékozódjon a telefonszolgáltatónál az egyenleghez tartozó mobilvásárlási keretről.

Miért nem tudom a mobilkészülékkel kifizetni a parkolási díjat?
A mobiltelefonos díjfizetési rendszer technikai üzemeltetését nem a parkolási társaságok végzik, ezért ezzel kapcsolatban a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kell felvenni a kapcsolatot. Ha nem sikerül mobiltelefonnal elindítania a parkolást, akkor készpénzzel vagy parkolókártyával kell jegyet váltani a parkolójegy-kiadó automaták valamelyikénél.
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Telefon: 0-24 órában hívható telefonszám: +36/36-889-889
Információs vonal: +36/1-989-0000

Parkolás ellenőrzés

Pótdíj fogalma, vonatkozó jog

A pótdíj a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján két részből tevődik össze, egy várakozási díjkülönbözetből és egy szankció jellegű pótdíjból. A díjkülönbözet parkolási díjként értelmezhető és ÁFA tartalommal is rendelkezik, a pótdíj büntető jellege miatt ÁFA mentes. A pótdíjakkal kapcsolatos jogi aktusok a Polgári törvénykönyv előírásai alá tartoznak! A pótdíj nem szabálysértési eljárást, hanem polgári peres eljárást von maga után, ennek megfelelően elévülési ideje 2006. december 22. előtt 5 év volt. Az elévülési idő 2007-től 1 év. Erről részletesen a 2006. évi CX. törvény rendelkezik.

Képzés

A parkolóőröket alapképzésben részesítik, ahol megismerik a vonatkozó jogszabályokat, a munkavégzéshez szükséges gyakorlati ismereteket és KRESZ képzésben is részt vesznek. Megtanulják kezelni a kézi eszköz számítógépes programjait, amelyek segítségével ellenőrizhető a parkolási jogosultság megléte, vagy annak hiányában a pótdíjfizetési felszólítás állítható ki, illetve elsajátítják a kommunikációval és a fényképezéssel kapcsolatos ismereteket, valamint az automaták kezelését is.
Az üzemi terület megismerése és gyakorlati oktatás után az ellenőrök írásbeli és szóbeli vizsgán vesznek részt, mert a munkaterületre csak valamennyi vizsgán jó eredményt elért személy kerülhet ki.

Az ellenőrzés menete
A parkolóőr feladata, hogy a közterületen várakozó gépjárművek díjfizetését ellenőrizze, illetve díjfizetés hiányában pótdíjfizetési felszólítást állítson ki.
A parkolóőr a parkolójegy-kiadó automatánál kezdi meg a munkáját, ellenőrizve annak működőképességét. Abban az esetben, ha az automata valamilyen oknál fogva nem működik megfelelően, az ellenőr bejelenti a hibát, intézkedik annak megjavításáról. Figyelmesen ellenőrzi a várakozó autók szélvédője mögött elhelyezett parkolójegyeket, engedélyeket. Nem fog parkolójegyet találni, ha a gépjármű tulajdonosa mobiltelefon segítségével fizette meg a várakozási díjat. Ezt a parkolóőrnek kötelessége ellenőrizni a gépjármű forgalmi rendszáma alapján. A választ másodpercek alatt megkapja egy központi számítógépről, amely nyilvántartja a befizetett díjakat. Pótdíjfizetési felszólítás kiállítása előtt minden esetben az ellenőr megnézi a legközelebbi automatát, hogy van-e ott jegyet vásárló személy, vagy van-e valaki egyértelműen úton az automata felől a gépkocsihoz. Ha lát jegyvásárlót az automatánál, akkor megvárja, hogy hová hozza a jegyet. A díjfizetés elmulasztása esetén a parkolóőr kézi eszköz segítségével rögzíti a szükséges adatokat (a gépjármű forgalmi rendszámát, gyártmányát, a pótdíjazás helyszínét), amelyek egy központi rendszerbe kerülnek. Fotókat készít, amelyekkel később bármikor igazolható a díjfizetés elmulasztása, illetve nyomon követhetőek az esetleges hibák, tévedések. A fényképek informatívak, ezért az eseményről készült képsorozatok mindkét fél érdekét szolgálják. Az elkészült pótdíjfizetési felszólításon az alábbi adatok szerepelnek: a pótdíj összege, a befizetési azonosító, a gépjármű forgalmi rendszáma, gyártmánya, a felszólítás időpontja, a helyszín és a felszólítás oka, a parkolóőr azonosító száma, a kiállító cég neve, adatai és elérhetőségei. A pótdíjfizetési felszólítás ezután egy készpénzfizetési átutalási megbízással (postai sárga csekk) együtt bekerül a "piros zacskóba". Az elkészült felszólítást az ellenőr jól látható helyre, az első szélvédő ablaktörlő lapátjának fémkarjai közé helyezi.

Egyéb tudnivalók
A pótdíj fizetési felszólítás kiadása a XIII. kerület területén minden esetben kézi számítógéppel (PDA) és nyomtatóval történik! A felszólítás mellé, azzal megegyező azonosító számú készpénz-átutalási megbízást (sárga színű csekket) is csatol az ellenőr, amelyeket a piros színű, "PARKOLÁSI PÓTDÍJFIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS" feliratú tasakba teszi és az ablaktörlő alá helyezi. Amennyiben az Ön gépkocsiján más típusú felszólítást talál, azt nem társaságunk ellenőre adta ki. Budapesten számos üzemeltető cég adhat ki pótdíjfizetési felszólítást. Kérjük, gondosan olvassa el a felszólítás szövegét, mert ebből tudhatja meg, melyik szervezet és miért adta azt ki.
A parkolóhely a gépkocsi ideiglenes, parkolási célú elhelyezését szolgálja. A parkolási díj azzal válik esedékessé, hogy a gépkocsi a parkolóhelyen megáll. A várakozási övezet területén a várakozási díjat a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül kell megfizetni.
Amint a parkolási ellenőr kinyomtatta a felszólítást, az adatok nem törölhetők a kézi számítógépből! Ezek az adatok automatikusan egy központi számítógépes rendszerbe kerülnek, azaz visszaélésre nincs lehetőség.

Pótdíjak mértéke
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C§ (2) bekezdése a fizetendő pótdíjak mértékét az alábbiak szerint szabályozza. 15/C. § (1) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. (2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni.
Célszerű tehát a pótdíjat tizenöt napon belül befizetni. Amennyiben a pótdíjat 15 napon belül nem fizették meg, úgy azt polgári peres úton kell behajtani.
A peres eljárás előtt, 60 napon belül, felszólító levelet küldünk a jármű tulajdonosának/üzembentartójának. A felszólító levél a díjat, pótdíjat, valamint 275 Ft adatlekérdezési díjat és 2.000 Ft ügyviteli költséget is tartalmazza!
A jogszabályban meghatározott egy éves időn belül fizetési meghagyás kibocsátását kérjük a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától.
Ebben már egyéb költségek (pl. ügyvédi díj) is szerepelnek.

Pótdíj fizetési módok
A pótdíjat négy, tetszőlegesen választott módon lehet befizetni.
- A jegykiadó automatánál történhet a befizetés a kiszabástól számított 15 napon belül. Ekkor a pótdíjfizetési felszólítást és az automata által kiadott pótdíj jegyet kell a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez eljuttatni, hogy az eseményt lezárhassuk,
- a pótdíjat be lehet fizetni a készpénz átutalási megbízás (csekk) felhasználásával bármelyik postán is. Természetesen az összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni a befizetés idejére. A csekket a gépjárművezetőnek kell kitöltenie, a fizetendő összeget a felszólítás megfelelő rovatából lehet megtudni. Ebben az esetben a befizetés után más dolga nincs a járművezetőnek, mert a befizetés adatai automatikusan bekerülnek a rendszerbe.
- a Központi Ügyfélszolgálati Irodák egyikében a pótdíjat készpénzzel vagy bankkártyával is lehet kifizetni.
- banki átutalással, a csekken szereplő számlaszámra, amely esetben kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a pótdíj azonosítószámát és a rendszámot.

Felszólamlás pótdíj esetében
Előfordulhat, hogy a gépjármű tulajdonosa vitatja a pótdíjfizetési felszólítás megalapozottságát, ebben az esetben az ügyfélszolgálaton felszólamlással élhet. A felszólamlásnak halasztó hatálya nincs.