Kezdőlap KözterületParkolásGyakori kérdések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Gyakori kérdések

Már megigényeltem online a parkolási matricát, átvehetném mégis személyesen?
Az online igényelt engedélyt az irányadó határidőn belül kiállítjuk és ajánlott küldeményként postázzuk XIII. kerületi lakóhelyére. A borítékban található matrica okiratnak számít, nincs lehetőségünk egyszerű, nyomkövetés nélküli postázására. Utólagosan személyes átvételt nem tudunk biztosítani, csak abban az esetben, ha Ön vagy helyettes átvevője a küldeményt nem veszik át és a Magyar Posta visszahozza ügyfélszolgálatunkra. Ekkor a lakóhely szerinti zónában található személyes ügyfélszolgálatunkon átvehető, a személyes kiadás díjáért (+1000 Ft).

Változik-e a pótdíjbefizetésre vonatkozó határidő, amennyiben panasszal fordultam a parkolási esemény kivizsgálása érdekében?
Amennyiben parkolási eseménnyel kapcsolatosan küldött panaszt, a befizetésre vonatkozó határidő nem hosszabbodik meg. Kérjük, az eseményhez képest eltelt 15. napig fizesse meg a pótdíjat. Hivatalos kérelmét, panaszát kivizsgáljuk, elbíráljuk és döntésünkről levélben tájékoztatjuk.

Vettem parkolójegyet / indítottam mobilparkolást, mégis pótdíjat kaptam. Mi a teendő?
Amennyiben a pótdíjazástól számított 10 percen belül megváltotta parkolójegyét vagy 5 percen belül rendelkezik érvényes mobilparkolással, abban az esetben szíveskedjen eljuttatni ügyfélszolgálati irodánk elérhetőségeire, a megváltott jegy másolatát vagy a visszaigazoló SMS képernyőfotóját a pótdíjfizetési felszólítással együtt, hogy az eseményét lezárhassuk.

Pótdíjat ("piros zacskót") kaptam. Milyen fizetési módokkal rendezhető a tartozás?
1. A pótdíjazás napján a jegykiadó automatánál kártyával vagy készpénzzel, ekkor a pótdíjfizetési felszólítást és az automata által kiadott pótdíjjegyet kell ügyfélszolgálatunkhoz eljuttatni a befizetés utáni 5 napon belül.
2. a) Banki átutalással, amelyet fővárosi főútvonalakon kapott pótdíj esetén (9-essel kezdődő azonosító) az OTP 11784009-22238571 számú bankszámlaszámra tehet meg
2. b) Banki átutalással, amelyet belső utcákon kapott pótdíj esetén (2-essel kezdődő azonosító) az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11784009-20601160 számú bankszámlaszámra tehet meg.
Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a pótdíjazott gépjármű rendszámát és a pótdíj azonosítószámát.
3. Csekken, bármely postán. A 15 naptári napon belül történő befizetés kedvezőbb pótdíj tarifával jár. A csekket a felszólítás alapján kell kitölteni. Ebben az esetben a befizetés adatai automatikusan bekerülnek a nyilvántartási rendszerbe.
4. Személyesen, az ügyfélszolgálatok pénztárában.

Hogyan alakulnak a várakozási óradíjak és pótdíjak a XIII. kerületben?

Mint minden fővárosi kerületben, így a XIII. kerületben is 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet szabja meg a parkolási- és pótdíjak mértékét (BKV jegy árhoz kötött) és ahogyan minden fővárosi kerületben, így a XIII. kerületben is léteznek kerületi és fővárosi tulajdonú közterületek. Ezek alapján a pótdíjak a következők lehetnek.

XIII. kerület, kerületi tulajdonú közterületeinek parkolási- és pótdíjtételei

Szent István körút - Újpesti rakpart - Szent István park - Victor Hugo utca - Váci út - Nyugati tér által határolt terület:
Üzemidő: 08:30 - 20:00
Óránkénti várakozási díj: 525 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 7.613 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 21.525 Ft.

Victor Hugo utca - Szent István park - Újpesti rakpart - Dráva utca - Dózsa György út - vasút - Bulcsú utca páratlan oldala - Lehel utca páratlan oldala - Lehel tér - Váci út által határolt terület:
Üzemidő: 08:30 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 525 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 6.563 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 21.525 Ft.

Dózsa György út - Dráva utca - Népfürdő utca - Róbert Károly körút - vasút által határolt terület:
Üzemidő: 08:30 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 350 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 4.375 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 14.350 Ft.

Róbert Károly körút - Népfürdő utca - Rákos-patak - Tatai utca - Szegedi út - Dévényi utca által határolt terület
Üzemidő: 08:30 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 265 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 3.313 Ft,
Pótdíj - 15 napon belül: 10.865 Ft.

Rákos-pataktól északra (Újpest felé) eső terület
Üzemidő: 08:30 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 175 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 2.188 Ft,
Pótdíj - 15 napon belül: 7.175 Ft.

XIII. kerület fővárosi tulajdonú közterületeinek parkolási- és pótdíjtételei

Szent István körút, Nyugati tér, Váci út (a Victor Hugo utcáig)
Üzemidő: 08:00 - 20:00
Óránkénti várakozási díj: 525 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 7.875 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 21.525 Ft.

Lehel tér, Váci út (Victor Hugo utca és Dráva utca közötti szakasza), Dráva utca, Dózsa György út
Üzemidő: 08:00 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 525 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 6.825 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 21.525 Ft.

Váci út (Dráva utca és Róbert Károly körút közötti szakasza)
Üzemidő: 8:00 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 350 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 4.550 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 14.350 Ft.

Váci út (Róbert Károly körút és Rákos-patak közötti szakasza)
Üzemidő: 08:00 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 265 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 3.445 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 10.865 Ft.

Carl Lutz rakpart, Váci út a Rákos-pataktól északra (Újpest felé) eső szakasza
Üzemidő: 08:00 - 18:00
Óránkénti várakozási díj: 175 Ft/óra,
Pótdíj - 15 napon belül: 2.275 Ft,
Pótdíj - 15 napon túl: 7.125 Ft.

Hogyan kérhetek számlát a parkolási díjról?

A Budapest Főváros XIII. kerületének várakozási övezetein belül található parkoló-automaták által kibocsátott parkolójegyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseiben rögzített előírásoknak, ezért a parkolójegyek, mint nyugták – ÁFA-s számla kiállítása nélkül is – alkalmasak költségelszámolásra.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontjának 2020. július 1-jén hatályba lépő változása értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított 8 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.
A fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényt Társaságunk részére bejelenteni:
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikében legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 8. napig,
- postai úton Társaságunk székhelyére (1139 Budapest, Béke utca 65.) postai úton megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy nevét, címét és adószámát – a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 3. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz,
- és valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.

A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják Ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő 5 napon belül kerül sor postai úton az igénylő személy részére.

Mobilparkolási rendszer használatával fizetett várakozási díjról az igénybe vett viszonteladó adhat ki számlát, ebben Társaságunk nem illetékes.

Hogyan kérhetek számlát nem azonos teljesítési napon történő parkolójegyről és/vagy pótdíj fizetésről?

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén a 8 naptári napon belül megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra, mely Ügyfeleink számára is megkönnyíti az ügyintézést és a könyvelést.
Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt, személyes ügyintézés esetén és postai úton beküldött kérelem esetén is az első parkolási eseménykor megváltott parkolójegy időpontjától számítva 8 napon belül van lehetősége Társaságunknak a számlát kiállítani.
A számlák igénylésére és kiállítására vonatkozóan egyebekben a fenti előírások az irányadók.
Gyűjtőszámlák kiállítására (amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó) kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodás aláírására személyes ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylőnek Társaságunk által kiküldött és a Számlaigénylő által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldésével kerülhet sor.

Gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás minta letölthető az oldal alján, a GYIK-hoz kapcsolódó dokumentumok közül.

A szerződés aláíráshoz milyen dokumentumokra van szükség?

A szerződés két példányban kell, hogy készüljön. Benyújtandó dokumentumok a következőek:
- Egy évnél nem régebbi cégkivonat
- Aláírási címpéldány
- Meghatalmazás, amennyiben nem a jogosult személy írja alá/veszi át a szerződést.
A szerződés online/postai úton történő beküldésére is van lehetőség?
Társaságunk lehetőséget biztosít a szerződés online vagy postai úton történő beküldésére is. Ez esetben kérjük, hiánytalanul, két példányban, a fentebb felsorolt dokumentumok csatolásával küldje meg Társaságunk központi e-mail-címére vagy Társaságunk székhelyére.
E-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu
Székhely: 1131 Budapest, Béke utca 65.

Milyen jogszabály írja elő a fizetési kötelezettséget, és hol találhatom meg?
A budapesti parkolás rendjét a 30/2010 (VI.4.) Főv. Kgy. rendelete határozza meg. Ez honlapunkon megtalálható és letölthető a Jogszabályok menüpont alatt.

Mi lesz a sorsa a befizetett parkolási díjaknak?
A parkolási díjak a díjfizető övezet tulajdonosának, az Önkormányzatnak kerülnek átadásra az üzemeltető társaság és a tulajdonos közötti szerződés szerint.

Hogyan tudunk parkolójegyet vásárolni?
Érmével, parkolókártyával vagy mobiltelefonnal.

Van-e türelmi idő a jegyvásárlásra?
Az első jegy megváltására nincs, ekkor a parkolás után haladéktalanul kell a jegyet megváltani. Az első megváltott parkolójegy lejárta után egy óránál rövidebb időre történő díjfizetés esetén 5 perc, egy órára vagy annál hosszabb időre történő díjfizetés esetén 15 perc türelmi idő áll a gépkocsivezető rendelkezésére ahhoz, hogy elhagyja a parkolóhelyet vagy megváltsa következő parkolójegyét.

Automata hiba esetén mit tegyek?
Az automatákon szerepel egy telefonszám, ahol munkanapokon 08:00-18:00 óra között munkatársunk rögzíti az ilyen típusú bejelentéseket, és azonnal intézkedik a parkoló automaták ellenőrzéséről és megjavításáról. Természetesen ez nem mentesíti az ügyfelet a fizetés alól, a legközelebbi automatánál megválthatja a parkolójegyét.

Nem fogadja el az automata az érmét, mit tegyek?
A jelenleg forgalomban lévő 100 és 200 forintos pénzérme olyan ötvözetből készül, amely elektrosztatikusan könnyen feltöltődik, a használattól koszolódhat, időjárástól függően párásodhat vagy megsérülhet. Amennyiben az automata nem fogadná el az érmét, javasoljuk, többször próbálkozzon, vagy tisztítsa meg a szennyeződéstől.

Nem tudok mobiltelefonnal fizetni, mit tegyek?
Ez esetben sem mentesül a parkolási díj megfizetése alól. Amennyiben a szolgáltató rendszerrel van probléma, az NMF Zrt. ügyfélszolgálata készséggel segít. Amennyiben szolgáltatási hibát tapasztalnak, a regisztrált ügyfelek közvetlenül e két társasághoz, a regisztrációval nem rendelkezők (ad-hoc mobilparkolást használók) mobilszolgáltatójukhoz fordulhatnak (Telenor 1220, T-Mobile 1430, Vodafone 1270) segítségért, tájékoztatásért.
Ha az Ön regisztrációja még nem működik, úgy jegyét a parkolóautomatánál kell megváltania pénzérmével.

Kódolt gazdálkodói parkolókártyám van, hogyan váltsak jegyet?
Ugyanúgy kell használnia, mint bármelyik parkolókártyát. A kódolás biztosítja, hogy abban az övezetben, ahol Ön jogosult az intézményi kedvezményre, 2021. december 31-ig 50% díjtétellel és korlátlan ideig várakozhat. A többi övezetben is használhatja a kártyát, de azokban teljes várakozási díjat fog fizetni. 2022. január 1-jétől a gazdálkodói díjkedvezmény kivezetésre került a rendeletből, a kódolt kártyákkal teljes árú jegyet lehet vásárolni a rajtuk lévő összeg keretéig.

Miért kaptam pótdíjat, ha megvásároltam a parkolójegyet?
A parkolójegyet a szélvédő mögött mindig jól láthatóan kell kihelyezni az információt adó oldalával felfelé. Az utólagosan bemutatott parkolójegyen nincs olyan azonosító adat, amely igazolná, hogy azt valóban az adott gépjármű várakozási díjának kiegyenlítéséhez váltották meg.

Miért kaptam pótdíjat, ha rendelkezem mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával?
A kedvezményt az eredeti mozgássérült igazolvány kihelyezésével lehet igénybe venni. Ezt az támasztja alá, hogy ez egy személyhez kötött jogosultság, tehát nem a "gépkocsinak jár", hanem a mozgáskorlátozott személynek, ezt az érvényes, eredeti igazolványával kell igazolni. Ha másolat is elfogadható lenne, akkor tetszőleges számú gépkocsira egy időben igénybe lehetne venni a kedvezményt, holott az igazolvány tulajdonosának egyszerre csak egy helyen van arra szüksége.

Mit kell tennem, ha eladtam az autóm és új autóra igényelnék parkolási matricát?
A hatályos rendeletek szerint kérjük, hogy juttassa vissza ügyfélszolgálatunkra az eladott járműre kiadott engedélyt igazoló matricát, mert ellenkező esetben csak 20.000,- Ft költségtérítés ellenében tudjuk kiadni az új járműre az engedélyt.

Miért nem fogadják el a lakossági engedélyemet a kerület teljes területén?
Főutakra (Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutakra és közterületekre) lakossági, illetve gazdálkodói várakozási hozzájárulás nem adható ki. A Fővárosi Önkormányzat parkolási rendelete szerint a kerületi önkormányzatok a saját tulajdonú közutain, közterein biztosíthatnak ingyenes parkolási lehetőséget a parkolási engedélyek kiadásával.

Elromlott a gépjárművem, lehúzódtam az út szélére, miért kaptam pótdíjat?
Az a körülmény, hogy Ön a fizetőövezetben akár gépjárművének műszaki meghibásodása miatt állt meg és várakozott, nem mentesíti a parkolási díj megfizetése alól. Parkoló ellenőreink feladatkörébe nem tartozik bele, annak vizsgálata, hogy a parkolóhelyet milyen célból foglalta el az adott gépjármű.

Miért kaptam felszólító levelet, ha befizettem a pótdíjat?
Kérjük, hogy a kiküldött fizetési felszólítás hátoldalán ellenőrizze a pótdíjazási eseményeket tartalmazó táblázatot. Amennyiben a pótdíjazást követő 15. napon túl fizette be a 15 napon belüli pótdíjösszeget, úgy hátralék-különbözet maradt fenn.
Abban az esetben, ha nem szerepel az Ön által befizetett pótdíj összeg, kérjük a befizetés igazolását küldje meg ügyfélszolgálatunk elérhetőségei egyikére.

A gépkocsit nem én használtam. Mégis nekem kell a pótdíjat fizetni, miért?
A 2008. május 1-től érvényes törvény szerint ebben az esetben az objektív felelősség elvét kell alkalmaznunk, amely szerint a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója a felelős a parkolási eseményért. A gépjármű üzembentartója csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a járművet tőle ellopták.

Az események idején a gépkocsi már nem is volt az enyém. Mit tegyek?
Mielőbb juttassa el ügyfélszolgálatunkhoz az eladást bizonyító (Önkormányzat által igazolt) adás-vételi szerződés másolatát, és ezzel a felelősség már az új tulajdonost terheli.