Kezdőlap KözterületParkolásEngedélyek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Engedélyek

Az éves várakozási hozzájárulás (parkolási engedély) nem alanyi jogon jár, kizárólag kérelemre adható ki. Egy személy csak egy jogcím alatt (egy személy egy járműre) igényelhet várakozási hozzájárulást az alább részletezett feltételek igazolása, bemutatása szerint.

Az éves lakossági várakozási hozzájárulás (parkolási matrica) övezetei


Felhívjuk az engedélyekkel rendelkező kerületi lakosok figyelmét, hogy az ingyenes várakozás csak az adott zónán belül lehetséges! A piros színnel jelölt útszakaszokon a parkolási engedély nem érvényes!

Felhívjuk az engedélyekkel rendelkező kerületi lakosok figyelmét, hogy az ingyenes várakozás csak az adott zónán belül lehetséges! A piros színnel jelölt útszakaszokon a parkolási engedély nem érvényes!

Engedélyek:
Lakossági várakozási hozzájárulás
Gazdálkodói várakozási hozzájárulás
Egészségügyi/orvosi várakozási hozzájárulás

Kedvezmények:
Gyermekszállítási parkolási kedvezmény
Munkavállalói parkolási kedvezményAz éves XIII. kerületi lakossági várakozási hozzájárulás

Lakossági várakozási engedély kiadható annak a személynek, aki rendelkezik :
1. bejelentett, állandó lakcímmel, amely a fizető övezet területén van (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
2. tulajdonosa/üzembentartója a gépjárműnek (forgalmi engedély szerint),
3. a jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
4. a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
5. nincs súlyadóhátralék nyilvántartva a nevén,
6. 2.000 Ft költségtérítést megfizet.
Igényelje online az Ügyfélablakon keresztül!
6. a) Az elektronikusan igényelt hozzájárulások ügyviteli díja 1.000 Ft, amennyiben az igénylés és a kiadás is elektronikusan történik (az ügyfél ajánlott postai küldeményben kapja meg a matricát).

Céges (munkáltatótól kizárólagos használatra kapott gépjármű esetében) lakossági várakozási engedély kiadható annak a személynek, aki rendelkezik:
1. bejelentett, állandó lakcímmel, amely a fizető övezet területén van (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
2. a munkáltatója a gépjármű üzembentartója (ennek hiányában tulajdonosa) vagy munkáltatója lízingeli / tartósbérleti szerződéssel üzemelteti, aki kizárólagos használatra odaadja a gépkocsit (forgalmi engedély; munkáltatói nyilatkozat; lízinget/tartósbérletet igazoló nyomtatvány),
3. A jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
4. a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
5. nincs súlyadóhátralék nyilvántartva sem a saját, sem a cég nevén (30 napnál nem régebbi írásos adóigazolás az adózás helye szerint adócsoporttól kivéve, ha a XIII. kerületben adózik a gépjármű),
6. a cégadatok igazolása (egy évnél nem régebbi aláírási címpéldány és cégkivonat másolata),
7. 2.000 Ft költségtérítést befizet.
Igényelje online az Ügyfélablakon keresztül!
7. a) Az elektronikusan igényelt hozzájárulások ügyviteli díja 1.000 Ft, amennyiben az igénylés és a kiadás is elektronikusan történik (az ügyfél ajánlott postai küldeményben kapja meg a matricát).

Az éves XIII. kerületi gazdálkodói várakozási hozzájárulás

Gazdálkodói (kedvezményes) várakozási engedély cégek részére:
1. székhely, telephely, fióktelep stb. a fizető övezet területén van,
2. a cégadatok igazolása (egy évnél nem régebbi aláírási címpéldány és cégkivonat másolata),
3. a cég a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója (forgalmi engedély),
4. A jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
5. a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
6. nincs súlyadóhátralék nyilvántartva a cég nevén (30 napnál nem régebbi írásos adóigazolás az adózás helye szerint adócsoporttól kivéve, ha a XIII. kerületben adózik a gépjármű),
7. 2.000 Ft költségtérítést befizet.

A gazdálkodói kedvezmény nem ingyenes! Az 50% díjkedvezmény a megfelelő parkolókártyával történő jegyvásárláskor vagy a mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatával kifizetett parkoláskor érvényesíthető.

Az éves XIII. kerületi egészségügyi/orvosi várakozási hozzájárulás

Egészségügyi / orvosi (kedvezményes) várakozási engedély:
1. a kerületi Egészségügyi Szolgálat igazolása alapján háziorvos, gyermekorvos, illetve asszisztenseik, és védőnő részére, valamint a Szociális Osztály igazolása alapján az Önkormányzattal szerződéses viszonyban, az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személy részére adható ki
2. matricával ellátott gépjárművel az egészségügyi tevékenységgel összefüggően a fizető övezet területén szabályos parkolóhelyen időtartam korlátozás nélkül lehet várakozni. (Az egyes intézmények mellett található fenntartott helyek elfoglalására ez a matrica nem jogosít!)
3. 2.000 Ft költségtérítést befizet

Gyermekszállítási parkolási kedvezmény

1. az(ok) a XIII. kerületi állandó lakcímmel rendelkező szülő(k) igényelheti(k), aki(k)nek a gyermeke a kerület várakozási övezet területén működő bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába jár,
2. a kedvezmény 12.00 óra és az üzemidő vége között fél óra időtartamban biztosít ingyenes várakozást az oktatási, nevelési intézmény közelében,
3. aláírt, kitöltött igénylőlap,
4. intézménylátogatási igazolás,
5. érvényes forgalmi engedély,
6. az igénylők (szülő és gyermek) lakcímkártyájának másolata, amelyből megállapítható a gyermek és szülő közös háztartásban él (állandó bejelentett címen),
7.
a) 2.000 Ft ügyviteli díj megfizetése,
b) Az elektronikusan igényelt hozzájárulások ügyviteli díja 1.000 Ft, amennyiben az igénylés és a kiadás is elektronikusan történik (az ügyfél ajánlott postai küldeményben kapja meg a parkolótárcsát).
8. nem lehet a gépkocsin gépjárműadó- és/vagy korábbi parkolási- és pótdíjtartozás sem.

A kedvezményt azok az állandó lakcímmel gépjárművel rendelkező szülők igényelhetik, akik az egyik parkolási zónából a másik parkolási zónába hordják bölcsődébe, óvodába, általános iskolába gyermekeiket.

Munkavállalói parkolási kedvezmény

Munkavállalói parkolási kedvezmény 1 zóna térképe

Munkavállalói parkolási kedvezmény 2 zóna térképe

1. zóna - 1. körzet Bulcsú utca - Kassák Lajos utca - Dózsa György út - Szabolcs utca által határolt terület, beleértve a kerületi tulajdonú határoló utakat, utcákat és tereket

2. zóna - 1. körzet Frangepán utca - Béke utca - Fáy utca - Hajdú utca - Forgách utca - Röppentyű utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat, utcákat és tereket

2. zóna - 2. körzet Göncöl utca (Tahi utca és Újpalotai út közötti szakasza)

2. zóna - 3. körzet Tatai utca páros oldala (Szegedi út és Tahi utca közötti szakasza)

2. zóna - 4. körzet Reitter Ferenc utca (Tahi utca - Kámfor utca közötti szakasza)


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a 2016. június 23-i ülésén módosította a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendeletét.

A 4/C §-ba került az újfajta, munkavállalóknak adható kedvezmény. Ezt a XIII. kerületi fizető övezetben székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező vállalkozások igényelhetik a velük munkaviszonyban álló alkalmazottaik részére. Maximális darabszáma függ a vállalkozás által foglalkoztatottak számától, erről nyilatkozniuk szükséges az igénylőlapon.

Foglalkoztatottak száma
a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján
Igénybe vehető munkavállalói kedvezmény száma
1-10 2
11-50 3
51-100 8
101 – 300 15
301-500 20
500 felett 50

Igényléskor sem a vállalkozásnak, sem az alkalmazottnak nem lehet 30 napon túli pótdíjtartozása.

A kedvezményt 5 körzetben lehet igénybe venni, amelyet a kedvezmény kiváltásakor kell meghatározni.

A kedvezmény éves matricával jár, de havonta – minden hónap 10. napjáig - kell fizetni a díját. A fizetés történhet a Központi Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikében, banki átutalással (OTP 11784009-20601160) vagy postai csekken. A havi díj mértéke az adott területen érvényes várakozási óradíj 80-szorosa:

1. zóna – 1. körzet Bulcsú utca – Kassák Lajos utca – Dózsa György út – Szabolcs utca által határolt terület, beleérve a kerületi tulajdonú határoló utakat, utcákat és tereket 35.200,- Ft / hó
2. zóna – 1. körzet Frangepán utca – Béke utca – Fáy utca – Hajdú utca – Forgách utca – Röppentyű utca által határolt terület, beleérve a határoló utakat, utcákat és tereket 14.000,- Ft / hó
2. zóna – 2. körzet Göncöl utca (Tahi utca és Újpalotai út közötti szakasza) 14.000,- Ft / hó
2. zóna – 3. körzet Tatai utca páros oldala (Szegedi út és Tahi utca közötti szakasza) 14.000,- Ft / hó
2. zóna – 4. körzet Reitter Ferenc utca (Tahi utca - Kámfor utca közötti szakasza) 14.000,- Ft / hó

A fentebb meghatározott körzeten kívül a kedvezmény nem érvényes, a várakozási díjat normális módon meg kell fizetni!

Az igényléskor az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni/csatolni:
1. igénylőlap (munkáltató által kitöltve, aláírva, lepecsételve)
2. 1 évnél nem régebbi cégkivonat másolata
3. aláírási címpéldány másolata
4. forgalmi engedély (munkavállaló üzembentartásában)
5. személyi igazolvány/lakcímkártya (munkavállaló adataival)
6. kedvezmény havidíja