Kezdőlap KözterületKözútkezelésGyakori kérdések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Gyakori kérdések

Közlekedési jelzés (jelzőtábla, jelzőlámpa), forgalmi rend illetve út, gyalogút hibát tapasztaltam. Forgalmi rend módosítását tartom szükségesnek. Hol jelenthetem be?
A forgalmi rend fenntartásáért a közútkezelő a felelős, azonban a forgalomtechnikai jelzések és berendezések üzemeltetése, kezelése és fenntartása fővárosi önkormányzati hatáskör. A hibát a helyszín tekintetében az illetékes kezelőnek kell bejelenteni. A XIII. kerület közigazgatási területén belüli közutak közül a főutak, úgy mint a Váci út, a Dózsa György út, a Dráva utca a Szent István körút, az Újpesti alsó rakpart, és a Jászai Mari tér fővárosi tulajdonban és kezelésben vannak, ezért itt a közútkezelő a Budapesti Közút Zrt. (Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12.). A tömegközlekedéssel terhelt közutak szintén fővárosi üzemeltetésűek ezekben az esetekben kátyúkár esetén az FKF Zrt., forgalomtechnikai panasz bejelentés esetén a Budapesti Közút Zrt. (Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról) az illetékes. Ügyeljen arra, hogy a helyszínt, a haladás irányát, az észlelés időpontját pontosan adja meg. Ezzel elősegíti a hiba minél gyorsabb elhárítását. A kezelőnek az elhárításra előírt határidő a bejelentéstől időpontjától kezdődik.

Az útügyekkel, forgalmi renddel kapcsolatos észrevételemet a közlekedési hatóságnak vagy a kezelőnek jelentsem be?
Bejelentését elsősorban a helyszín szerint illetékes közútkezelő számára tegye meg, akár e-mailben is a kozut@kozszolgaltato.bp13.hu címen. Forgalombiztonsággal kapcsolatos észrevételeit Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztálya, mint közlekedési hatóság is fogadja. (1033 Budapest, Mozaik u. 5.)

Az úthibák által okozott károk megtérítése ügyében kihez kell fordulni?
Az úthiba miatt bekövetkezett kár hitelt érdemlő igazolásával igényével a közútkezelőhöz (főutak és tömegközlekedési utak esetében a Budapest Közút Zrt. (https://www.budapestkozut.hu/karrendezes; Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12., bejárat a Fraknó utcai oldalról) fordulhat. Vitás esetben igényét polgári peres eljárásban érvényesítheti.

Az Budapest Közút Zrt-hez lehetőleg öt napon belül, személyesen kell leadni a bejelentéseket, hogy a káresemény körülményei, illetve a sérülések még beazonosíthatóak legyenek. A közbeszerzési eljáráson kiválasztott biztosító társaság kárfelvételi jegyzőkönyvét, valamint - ha történt rendőrségi intézkedés -, a hatósági határozatot, az ügyfélszolgálati faxszámra kell eljuttatni a kárbejelentést követő lehető legrövidebb időn belül. Kárszakértői vélemény (kárfelvételi jegyzőkönyv) hiányában a kárigényt elbírálni nem tudjuk. További információk innen érhetőek el. Az úthibákkal kapcsolatos bejelentéseket a Budapest Közút Zrt. ügyfélszolgálata fogadja a +36-1/776-6107-as telefonszámon. Fontos figyelembe venni, hogy Budapest Közút Zrt. a fővárosi tulajdonú, valamint a tömegközlekedés által járt útvonalak út-, híd-, műtárgy üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátását végzi el. A XIII. kerületi kezelésű utak és járdák vonatkozásában az illetékes a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziója. (1139 Budapest, Hajdú u. 29.)