Kezdőlap KözterületKözútkezelésBemutatkozás
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Bemutatkozás

A Közútkezelési ágazat az alább részletezett alaptevékenységet, feladat- és hatásköröket látja el:

Önkormányzati fejlesztések, felújítások bonyolítása
- Véleményezi és előkészíti a Képviselő-testület feladat és hatáskörébe tartozó úthálózat-fejlesztési döntéseket, és a közútkezelői feladatkörben előkészíti a tulajdonosi engedélyek kiadását,
- Figyelemmel kíséri a kerület közlekedési helyzetét és igényeit, javaslatokat dolgoz ki ezek megoldására,
- Adatokat szolgáltat az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak fenntartása és fejlesztése körébe tartozó közbeszerzési eljárások lefolytatásához.

Közútkezelői feladatok
- Kiadja az út- és közműépítési engedélyekhez szükséges közútkezelői hozzájárulásokat,
- Kiadja a munkakezdési kezelői hozzájárulást a burkolatbontási kérelmekre,
- Véleményezi és a kezelői hozzájárulást kiadja a helyi közúthoz való csatlakozás (nem szintbeli) létesítésére, áthelyezésére, vagy annak megszüntetésére irányuló kérelmekre,
- Előkészíti és véleményezi a helyi utak, járdák, helyi kerékpárutak, gyalogutak építésének, korszerűsítésének, forgalomba-helyezésének, illetve ezek megszüntetésének, elbontásának engedélyezését, továbbá részt vesz az ezzel kapcsolatos helyszíni bejárásokon,
- Előkészíti és véleményezi az első fokú hatósági döntéseket a járdák ügyében,
- Véleményezi a közlekedési vállalatok közforgalmú járatainak megálló áthelyezését és az ideiglenes megállóhelyeinek engedélyezését,
- Előkészíti és véleményezi a közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett várócsarnokai (váróhelyiségek, vonali utasfülkék), indítófülkéi, vonallakatos-fülkéi, személyzeti tartózkodói, jegyárusító fülkéi létesítésének, áthelyezésének, és megszüntetésének engedélyezését,
- Előkészíti és véleményezi taxi- és tehertaxi-állomások létesítésének engedélyezését,
- Kezdeményezi, hogy az elsőfokú építési hatóság szólítsa fel a közforgalmú magánutak tulajdonosait a szükséges útfenntartási feladatok elvégzésére és a költségek viselésére,
- Kezdeményezi, hogy az elsőfokú építési hatóság rendelje el a helyi közút területének rendeltetésellenes, vagy engedély nélküli igénybevétele esetén az eredeti állapot helyreállítását,
- Kezdeményezi, hogy az elsőfokú építési hatóság szólítsa fel a közterület használóját a helyi közúton, az alatt vagy felett elhelyezett létesítmény, vagy a helyi közúthoz épített csatlakozás eltávolítására, amennyiben az a közút állapota, illetve a forgalom biztonsága miatt szükséges, valamint az engedély nélküli közterület foglalás megszüntetésére,
- Kezdeményezi, hogy az elsőfokú építési hatóság szólítsa fel a helyi közút rongálóját az okozott kár megtérítésére,
- Az útfelügyeleti munka során ellenőrzi a helyi közutak állapotát, a burkolatbontásokat, valamint a forgalom biztonságát befolyásoló természetes és épített környezetet. Megteszi az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket. Nyilvántartást vezet az engedélyezett és az üzemzavar elhárítás miatt végzett burkolatbontásokról,
- Javasolja az illetékes hatóságnak a közúti jelzőtáblák, forgalomirányító berendezések és útburkolati jelek elhelyezését, létesítését,
- Szakmai javaslatokat készít a közutak fejlesztésére,
- Útügyi szempontból véleményezi a közterület-használati kérelmeket,
- Kivizsgálja a szakterülethez kapcsolódó lakossági panaszokat és beadványokat,
- Véleményezi az építési engedélyhez kötött és a közterületet érintő létesítmények műszaki terveit. Részt vesz a használatbavételi eljárásokon és közútkezelői hozzájárulást ad a használatbavételi engedélyhez.

Közútkezelési ágazatvezető: Wéber Tamás