Kezdőlap KözterületHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Takarítógép beszerzési pályázat

A nagy érdeklődésre való tekintettel a XIII. Kerületi Önkormányzat újra biztosít forrást a „Takarítógépek beszerzésének támogatása járdatakarítási feladatok ellátására” című pályázatához, amelynek célja a társasházak, lakásszövetkezetek segítése takarítási kötelezettségük ellátásban. A társasházak az önkormányzati támogatással könnyebben és hatékonyabban tudják elvégezni a jogszabályi kötelezettségük szerinti járdatakarítási feladatukat, ezáltal eredményesebben járulhatnak hozzá mindannyiunk közös érdekéhez, a kerület köztisztaságának javításához.
3590595998.png
A pályázatokat a társasházi lakóközösségektől, lakásszövetkezetektől várjuk. A társasházak szabadon – azaz gyártmány és típus kötöttsége nélkül – választhatják ki a gépeket, a pályázati kiírásban megadott műszaki követelményeknek megfelelően, figyelembe véve azt a célt, hogy a beszerezni tervezett eszközök alkalmasak legyenek a feladat elvégzésére, az ingatlannal határos közterületi járdák takarítására, tisztán tartására.

A pályázat kiíráskor rendelkezésre álló keretösszege: 3.400.000 Ft.

1. A pályázaton részt vehetnek: a XIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezetek, amelyek a nagynyomású vizes takarítógépeket az ingatlannal határos járda takarítására kívánják használni. A pályázaton olyan társasházak, lakásszövetkezetek vehetnek részt, amelyek fizetési elmaradással nem rendelkeznek Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., valamint a NAV felé, amelyet 2 hétnél nem régebbi dokumentummal igazolni szükséges. A pályázaton nem indulhat olyan társasház, aki az előző évben ugyanerre a célra önkormányzati támogatást kapott.

2. A pályázattal elnyerhető támogatás:

- formája: előfinanszírozással nyújtott pénzbeli támogatás, egységesen bruttó 200.000,- Ft.
- a pályázati forrás a keret kimerüléséig áll rendelkezésre,
- a beadott pályázatok beérkezési sorrendjében történik az elbírálás.

3. Pályázati bírálati szempontok:

- a kiválasztott gép műszaki paraméterei megfelelnek-e a célnak és a kiírásban megfogalmazott műszaki paramétereknek,
- a társasház rendezett pénzügyi helyzettel rendelkezik, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. és NAV felé tartozással nem rendelkezik,
- amennyiben a társasház a Tiszta Utca, Rendes Ház pályázaton indult, akkor ott hatékonyan és eredményesen látta el a vállalt feladatokat, az ellenőrzések során érdemi hiányosság nem merült fel vele szemben,
- amennyiben a társasház kamatmentes társasházi támogatással rendelkezik, akkor azt határidőre és pontosan fizeti,
- a beérkezett pályázatok sorrendje.

4. A pályázatban beszerezni kívánt magasnyomású gép elvárt műszaki paraméterei:

Max. nyomás - min. 185 bar
Üzemi nyomás - min. 110 bar
Max. befolyási hőmérséklet - min. 50 °C
Kábelhossz - min. 5 m
Magasnyomású mosó tömlőhossz - min. 8 m
Tömlő anyaga - Erősített gumitömlő
Kereken gurítható kivitel, könnyű mozgathatóság és kezelés
Lándzsa - Állítható lándzsa (rozsdamentes acél)

Alaptartozékok:
- Pisztoly
- Állítható lándzsa (rozsdamentes acél)

5. A társasház kötelezettsége a pályázathoz kapcsolódóan:

A pályázat nyerteseivel a döntést követően az Önkormányzat megállapodást köt. A társasház vagy lakásszövetkezet vállalja, hogy az önkormányzati támogatással beszerzett gépet szükség szerinti gyakorisággal használja, ennek révén folyamatosan megtisztítja az ingatlannal határos járdaszakaszokat. A gép beszerzését 2023. április 30-ig számlával kell igazolni, a fennmaradó összeget az Önkormányzat számlájára visszautalni. A munka elvégzéséről és eredményességéről először 2023. május 30-ig beszámol, majd a beszámolót 2023. szeptember 30-ig megismétli. A Támogatott kötelezettsége, hogy 2024-ben és 2025-ben is két alkalommal (mindkét évben május 30-ig és szeptember 30-ig) beszámoljon a beszerzett takarítógép üzemeltetéséről a Támogatónak. A beszámoló részét kell, hogy képezze a működésről készült fotódokumentáció, amely több időpontban bemutatja a járdának a takarítás előtti és utáni állapotát.

A beszámoló határidőre történő elmulasztása esetén az Önkormányzat számlájára a támogatási összeget vissza kell utalni. Az a társasház, amely nem teljesíti a beszámolási kötelezettségét a következő alkalommal hasonló tárgyban kiírt pályázaton nem részesülhet támogatásban.


6. A pályázathoz kapcsolódó határidők:

Pályázati kiírás közzététele: 2022. szeptember 5.
Benyújtás határideje: 2022. szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2022. október 24.
Támogatási szerződések megkötése: folyamatos, legkésőbb 2022. november 10.
Előfinanszírozás folyósítása: 2022. november 30.
Takarítógépek beszerzésének határideje: 2023. január 31.
A tapasztalatokról társasházi beszámoló leadási határideje: 2023. április 30.
Második társasházi beszámoló leadási határideje: 2023. szeptember 30.


7. A pályázat benyújtásának módja és helye:

- személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodáiban (Lehel Csarnok - Galériaszint, Budapest, XIII. Váci út 9-15. vagy Béke utca 65.), vagy
- elektronikus úton a kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen „Takarítógépek beszerzési pályázata” tárgy megjelöléssel.

8. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok első körben:

- pályázati adatlap,
- kiválasztott gép műszaki paraméterei, műszaki leírása,
- igazolások.

További információ a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen vagy a +36-1/270-0413-as telefonszámon kérhető.


Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) kezeli. Az adatkezelés célja a társasházi takarítógépek beszerzési támogatása pályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.