Kezdőlap KözterületHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Forgalomtechnikai beavatkozások

A következő 2 hét folyamán több helyszínen is forgalomtechnikai beavatkozások kezdődnek a kerületben. A munkákat a közterületekkel való hatékonyabb, lakossági és látogatói igényeket jobban kiszolgáló gazdálkodás érdekében végezzük. Terveink szerint a munkálatokat augusztus 31-ig minden helyszínen befejezzük.
8924986073.png
A Pozsonyi út Radnóti Miklós utca – Budai Nagy Antal utca közötti szakaszán jelenleg egyirányú forgalmi rend van érvényben. Korábban több lakossági panasz érkezett Társaságunkhoz a párhuzamosan parkoló gépjárművek mellé párhuzamosan, szabálytalanul odaparkoló gépjárművekkel kapcsolatban. Ennek megszüntetése érdekében – mivel a közúti szélesség rendelkezésre áll – kerül kialakításra a két oldali ferde beállású parkolás.A meglévő kétoldali kerékpáros nyom szélessége az előírásoknak megfelelően 1 méter. A meglévő párhuzamos parkolósáv 2 méter széles, a ferde állású parkolóhelyekhez átlagosan 4,8 méter mélység van kialakítva. Ehelyett a 45 fokos ferde felállású parkolóállásokat 4,15 méter méteres merőleges mélységgel és 2,5 méter szélességgel valósítjuk meg.

A Pozsonyi út Budai Nagy Antal utca – Katona József utca közötti szakaszán a keleti oldalon a meglévő 3 db párhuzamos parkolóállás helyén 5 db ferde felállású parkolóállást, a Pozsonyi út Katona József utca – Raul Wallenberg utca közötti szakaszán a nyugati oldalon a meglévő 14 db párhuzamos parkolóállás helyén 19 db ferde parkolóállát, a Pozsonyi út Raoul Wallenberg utca – Radnóti Miklós utca közötti szakaszán a keleti oldalon a meglévő 12 db párhuzamos parkolóállás helyén pedig 18 db ferde parkolóállást alakítunk ki.
A kétoldali ferde parkolóállások közötti megfelelő keresztmetszeti szélesség biztosítása érdekében a meglévő kiemelt szegéllyel ellátott szigeteken korrekciós munkálatokat hajtunk végre.

Felülvizsgáltuk továbbá a Radnóti Miklós utcai trolibuszmegálló kialakításának módosítását buszöböl elhelyezésével.
A meglévő felfestéseket és burkolati jeleket eltávolítjuk, a jelzőtáblákat áthelyezzük és elbontjuk, valamint járdafelújítási és egyéb útépítési beavatkozásokat végzünk.

A kerület déli részén, a jelenleg egyirányú Visegrádi utca Balzac utca és Victor Hugo utca közötti szakaszán jelenleg mindkét oldalon párhuzamos állású parkolóhelyek vannak elhelyezve, a Balzac utca és a Csanády utca közötti szakaszon 36 db, a Csanády utca és a Victor Hugo utca közötti szakaszon pedig 40 db parkolóhely van kialakítva.
Ezeknek a parkolóhelyeknek a szélesség egységesen 2 méter, a kétoldali parkolóállások között 6 méter széles egyirányú út (Visegrádi utca) található.
A helyszínen többször találkoztunk szabálytalan parkolással, ezért forgalomtechnikai beavatkozások váltak szükségessé.
A menetirány szerinti bal oldali meglévő párhuzamos parkolóhelyek nem kerülnek átalakításra, a menetirány szerinti jobb oldalon azonban 45 fokos ferde állású parkolóhelyeket alakítunk ki a párhuzamos parkolóhelyek helyén.
A ferde parkolóállások mélysége 4,15 méter, szélességük 2,5 méter. A ferde parkolóállások melletti területen 0,5 méter széles biztonsági sávot alakítunk ki. Az így kialakított parkolási renddel a Balzac utca és a Csanády utca közötti szakaszon a meglévő 36 db parkolóhely helyett 49 db parkolóhelyet alakítunk ki, a Csanády utca – Victor Hugo utca közötti szakaszon pedig a meglévő 40 db parkolóhelyhez képest 50 db parkolóhely kerül kialakításra.

A tervezési területet érintő három csomópontnál (Visegrádi utca – Balzac utca, Visegrádi utca – Csanády utca, Visegrádi utca – Victor Hugo utca) a tervezett parkolóhelyekhez forgalom elől elzárt terület felfestését valósítjuk meg, valamint útépítési beavatkozásokat végzünk, amely a tervezett forgalom elől elzárt terület helyén, kiemelt szegéllyel kerül kialakításra.

A Karikás Frigyes utca, Dagály utca és a 25838/10 helyrajzi számú ingatlan közötti szakaszon burkolat-, szegély- és gyalogoslétesítmények felújítását végezzük. A meglévő aszfaltburkolat 0-40 mm mélységű profilmarása, a meglévő 2 db forgalomcsillapító küszöb teljes pályaszerkezetének bontását, valamint a küszöböket és az utat határoló szegélyek bontását végezzük el, majd a kiemelt szegély megfelelő lelépőmagasságának biztosítása érdekében a meglévő betonkő burkolatú járdák korrekciója történik meg a meglévő betonkövek felszedésével és aláékeléssel. Az útburkolat déli végén, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola melletti meglévő aszfaltburkolatú járdaszakaszon a burkolat teljes bontását elvégezzük, amelynek helyére a többi területhez hasonló betonkő burkolatú járdát építünk, ezzel egységes utcaképet kialakítva. Továbbá a szintváltozás miatt az útburkolat keleti oldalán szintén teljes pályaszerkezet bontást végzünk a párhuzamos parkoló és a Dagály utca csomópontja között.
A tervezett útburkolat szélessége 5,95 méter, amelynek mindkét oldalát 8 cm lelépőmagasságú kiemelt szegély határol majd. A kiemelt szegély mögötti járdát a meglévő állapotnak megfelelően 2-2,5 méter közötti változó szélességben, egységes betonkő burkolattal szintén felújítjuk. A járdák külső oldala a meglévő kerti szegélyhez, illetve kerítéshez csatlakozik.
A 2 db meglévő íves forgalomcsillapító küszöb helyére új, hasonló kialakítású, betonkő burkolatú íves forgalomcsillapító küszöb kerül. A küszöböket a 30 km/h-s sebességnek megfelelően alakítjuk ki, így a körív sugara 20 méter, húrhossza 4 méter, hosszirányú magassága 0,1 méter lesz. A küszöb vörös színű betonkőből épül, amelyet a környező aszfaltburkolattól süllyesztett szegély választ el.
A tervezési szakasz elején, a Dagály utcához való csatlakozást a meglévő állapothoz hasonlóan 4 méteres ívsugarakkal terveztük, amelyeket megelőzően a kiemelt szegélyeket 2 cm magasságra süllyesztjük. A kiemelt szegélyek mögött a nyugati oldalon a meglévő taktilis figyelmeztető jelzés szintbehelyezése, míg a keleti oldalon új taktilis figyelmeztető és vezetősáv jelzések építése kerül kialakításra.
Az útburkolat és gyalogos felületek felújításának magassági kialakítása során a fő szempont a megfelelő vízelvezetés biztosítása, illetve a meglévő burkolatszintekhez, valamint a meglévő kapubehajtóhoz való igazodás. Ennek megfelelően az út hosszirányban, a tervezési szakasz elején szintben csatlakozik majd a Dagály utca meglévő útburkolatához, majd a meglévő burkolat szintjét követve egészen a szakasz végéig emelkedik és szintben csatlakozik majd az út további meglévő útburkolatához.
A létesítmények esetében kiemelt szegélyt, süllyesztett szegélyt, K szegélyt és döntött szegélyt alkalmazunk, az útburkolatot és a gyalogos felületeket kiemelt szegély, az útburkolatot és forgalomcsillapító küszöböket pedig süllyesztett szegély választja majd el egymástól, valamint az útburkolat szélére, a szelvényezés szerinti bal oldalon K szegélyt és a meglévő kapubehajtó szakaszán döntött szegélyt alakítunk ki.
A megtámasztó betongerenda alá minimum 10 cm vastagságban homokos kavicsréteget építünk fagyvédelem céljából. A szegélyeket – előzetes nedvesítés után – cementhabarccsal szorosan egymáshoz illesztjük.
A meglévő aszfalt útburkolaton kopóréteg csere, a forgalomcsillapító küszöböknél teljes pályaszerkezetben épülő betonkő burkolat, a betonkő burkolatú járdáknál korrekció, míg az aszfalt járdáknál teljes pályaszerkezetű betonkő burkolat kerül kialakításra. A burkolatot minden esetben szegély választja el a környező területektől.