Kezdőlap KözterületHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

November 5-én megkezdődik a 2019. évi parkolási engedélyek kiadása

A 2018. évre szóló várakozási hozzájárulások, közkeletű nevükön parkolási matricák, 2019. január 31-én lejárnak. Társaságunk 2018. november 5-én megkezdi a 2019. évi parkolási engedélyek kiadását, amelyeket személyesen a két helyszínen működő Központi Ügyfélszolgálati Irodánkban, vagy az október hónap végén, november hónap elején kiküldésre került tájékoztató levelünkhöz csatolt dokumentumok díjmentes borítékban való visszaküldésével, illetve legkényelmesebben és leggyorsabban a honlapunk jobb felső sarkában egy egyszerű regisztrációt követően használható "Ügyfélablak"-ban intézheti. A korábbi évekhez hasonlóan a megnövekedett ügyfélforgalom miatt január hónapban minden munkanapon 18.00 óráig tart nyitva a Lehel Csarnok - Galéria szinti Központi Ügyfélszolgálati Iroda.
1480898035.jpg
A kiadott éves lakossági várakozási engedélyek a lakosoknak az állandó lakóhely szerinti zónában biztosítanak díjmentes, a gazdálkodói engedély pedig a vállalkozásoknak a székhely, telephely szerinti zónában biztosítanak 50%-os díjkedvezményű parkolási lehetőséget. A XIII. kerületben két várakozási övezet került kialakításra, amelyet a Róbert Károly körút – Árpád híd vonala választ el:

1. zóna:
Szent István körút páros oldala - Jászai Mari tér - Carl Lutz rakpart - Népfürdő utca - Róbert Károly körút páratlan oldala - Vágány utca - Dózsa György út - Szabolcs utca - Bulcsú utca páratlan oldala – Lehel utca páros oldala - Lehel tér - Váci út által határolt terület, valamint a Szabolcs közben

2. zóna:
Róbert Károly krt. páros oldala - Duna folyam pesti ága - Újpesti vasúti összekötő híd - Balzsam utca - Kámfor utca - Tatai utca páros oldala - Szegedi út páratlan oldala - Dévényi utca páros oldala által határolt terület

A jelenleg üzemeltetésbe vont parkolási zónák nagyítható térképei ide kattintva érhetők el.

A parkolási matricák a Nyugati téren, a Lehel téren, a Szent István körúton, a Dózsa György úton és a Váci úton (a Nyugati tér és a Gogol utca, valamint a Szekszárdi utca – Balzsam utca közötti szakaszokon) nem érvényesek, ezek a területek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vannak.

Lakossági parkolási matrica esetében lakosonként egy, de lakásonként több személygépkocsira is kiváltható az engedély. Az igénylés feltétele, hogy a lakcímkártyán a lakos állandó lakcíme, illetve hogy a gépkocsi érvényes forgalmi engedélyében a lakos üzembentartóként (ennek hiányában tulajdonosként) legyen bejegyezve. Feltétel továbbá, hogy az igénylő személynek a meglévő járművére vonatkozóan nem lehet gépjárműadó tartozása (2018. szeptember 30-i egyenleg szerint) illetve társaságunknál nyilvántartott parkolási- és pótdíjtartozása.

Lakossági várakozási engedélyt igényelhet az a magánszemély is, aki a gépkocsit kizárólagos használatra kapta munkáltatójától és nem váltotta ki saját jogon járó lakossági várakozási engedélyét. Ebben az esetben is feltétel, hogy a magánszemély bejelentett, állandó lakcíme XIII. kerületi várakozási övezetben legyen illetve az, hogy a szóban forgó gépjármű tulajdonosa/üzembentartója igazolhatóan az igénylő munkáltatója vagy egyéni vállalkozó esetében önmaga legyen, továbbá ne legyen a tulajdonosnak/üzembentartónak gépjárműadó-tartozása, illetve társaságunknál nyilvántartott parkolási- és pótdíjtartozása. Az igényléshez mellékletként csatolandó a kizárólagos használatról szóló igazolás és 1 évnél nem régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány másolata.

1. Elektronikus igénylés esetén a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján az "Ügyfélablak"-ban az űrlap kitöltése mellett szkennelt formában szükséges csatolni az érvényes forgalmi engedélyt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és a befizetést igazoló postai vagy banki átutalási bizonylatot (1.000,- Ft).
(Figyelem!
a.) Kérjük, hogy az online igényléshez kapcsolódó 1.000 Ft-os befizetést a 11784009-20601160 számlaszámra teljesíteni, illetve a közlemény rovatba az autó forgalmi rendszámát, és a "Lakossági várakozási hozzájárulás" szöveget feltüntetni szíveskedjenek.
b.) Kérjük, hogy az elektronikus igénylést a "Várakozási engedély igénylés" opcióknál és ne a "Lehel Csarnok Lakossági parkolókártya igénylése" soron indítsák!

2. Postai igénylés esetén az érvényes forgalmi engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata mellett, a postai befizetést igazoló csekkszelvényt (2.000,- Ft) és a kitöltött, aláírt igénylőlapot kell visszaküldenie. (2018. október végén, november elején kiküldésre kerülő tájékoztató levelünkhöz csatoltunk Igénylőlapot, rendszámhoz kapcsolódó postai befizetési csekket és díjmentesen visszaküldhető válaszborítékot.)

3. Személyes ügyintézéskor kérjük, hogy hozza magával a kitöltött, aláírt igénylőlapot, az érvényes forgalmi engedélyt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és a postai befizetést igazoló csekkszelvényt (2.000,- Ft). Az eljárási díj befizetésére ügyfélszolgálatainkon is lehetőség van. Meghatalmazott eljárása esetén a képviseleti jog igazolására teljes bizonyító erejű magánokirat elfogadására van jogszabályi lehetőségünk.
Külföldi rendszámú gépjárműre való matricaigényléskor az engedély kiadásához az ügyfélnek nyilatkoznia kell a gépjárműve műszaki érvényességéről, illetve az ezt igazoló dokumentumot (országonként eltérő) is be kell mutatnia.

4. A munkáltatójától kizárólagos használatra kapott, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira igényelt éves parkolási engedély kérelemhez a fentieken túlmenően csatolnia szükséges:
- a kizárólagos használatot engedélyező munkáltatói nyilatkozatot,
- 1 évnél nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány másolatát.

Központi Ügyfélszolgálati Irodák
• Lehel Csarnok – Galéria szint (Bulcsú utca felőli oldal) 1134 Budapest, Váci út 9-15.
Ügyfélfogadási idő: hétfő – kedd – csütörtök 09.00 – 17.00 óra,
szerda 09.00 – 18.00 óra,
péntek 09.00 – 16.00 óra,
(munkaközi szünet 12.00 – 12.30 óra).
JANUÁRBAN A LEHEL CSARNOKBAN MŰKÖDŐ KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁSSAL ÜZEMEL, MINDEN MUNKANAPON 18.00 ÓRÁIG!
• 1131 Budapest, Béke utca 65.
Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00 – 18.00 óra,
kedd – szerda – csütörtök 08.00 – 16.30 óra,
péntek 08.00 – 11.30 óra,
(munkaközi szünet 12.00 – 12.30 óra).

Folyamatosan frissülő, további információkat honlapunkon, hírlevünkben, vagy facebook profilunkon talál.