Kezdőlap KözterületHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Újlipótvárosi Mobilitási Terv

A XIII. Kerületi Önkormányzat elkötelezett a XIII. kerületi, így természetesen az újlipótvárosi lakosság életkörülményeinek, közlekedésbiztonságának javítása iránt. A cikkből és a cikkhez csatolt fájlok közül megismerhetőek az Újlipótvárosi Mobilitási Terv szakmai szándékai, Újlipótváros még élhetőbbé tétele érdekében tervezett önkormányzati intézkedések, amelyekhez várjuk a lakosság és a civil partnerek jó szándékú véleményét, javaslatait.
6504420017.png
A Lendületben a XIII. kerület ciklusprogram elhatározásai között szerepel, hogy az újlipótvárosi forgalmi rend felülvizsgálatát kezdeményezzük, valamint megvizsgáljuk új sétálóutcák kialakításának a lehetőségét, elsősorban a zsúfolt és a közösségi tér-hiányos pontokon.

Az AngyalZÖLD+ közterületi stratégia a közterületek integrált szemléletű kezelését és fejlesztését biztosító, közútkezelési, parkolási és környezetgazdálkodási feladatokat tartalmazó program. Ez az alábbi fejlesztési hangsúlyokat fogalmazza meg Újlipótváros tekintetében:

Újlipótváros közterületeinek humanizálása

- Elő kell készíteni és mintaprojekten megkezdeni az Újlipótváros lakóutcáiban a környezetminőség-javítását szolgáló intézkedéseket.
- Zöldfelületek növelése érdekében lakossági pályázat keretében a közterületi homlokzatok növénnyel történő befuttatása.
- Újlipótvárosi zöldfelület fejlesztési mintaprogram keretében új fahelyek kijelölése a közművezetékek védőtávolságára tekintettel.
- Zöldfelületek növelése forgalomtechnikai intézkedés keretében - a Tempo30-as övezetben futó utcák geometriájának forgalomszűkítő, zöld szigetekkel történő formálása.
- Vegyes forgalmú utcák kialakítása - kis forgalmú utcák vegyes forgalmú utcákká alakításának vizsgálata, a megvalósíthatóság jegyében előkészítése.

Célunk az újlipótvárosi utcák humanizálása, a járdák kényelmes, gyalogos használatának biztosítása, a zöldfelületek növelése a lehetőség szerinti fásítással, a közterületi berendezések, eszközök minőségének emelése. Ezzel párhuzamosan célunk, a közterületi parkolóhelyek számának lehetőség szerinti megőrzése mellett megkeresni azokat a megoldásokat, amelyek a lakosság rendelkezésére álló parkolók számát növelik. A "Matricáért garázst!" pilotprojekt keretében a 2017-es 20 db zárt parkolóhely további bővítése 60 db várakozóhelyre 2018-ban (parkolási kapacitás vásárlás a Westendben és a Lehel Csarnokban).

A közterületek kezelésében is a komplex módszert választjuk. Cél, hogy teret adjunk a közlekedésnek, ugyanakkor egyidejűleg biztosítsuk a közösségi tereket, kikapcsolódási lehetőségeket, rekreációs funkciót. Feladatunk, hogy a fejlődéssel együtt fenntartsuk a harmóniát a település hármas funkciója között, jó legyen itt élni, kikapcsolódni és dolgozni.

A forgalomtechnika hatósági kezelése Budapesten Fővárosi Önkormányzati feladat, jelenleg a Budapest Közút Zrt. a közszolgáltatás nyújtója. A XIII. Kerületi Önkormányzat ugyanúgy kérelmező a jogviszonyban, mint bármelyik civil partnerünk. Egyetértünk és együttműködünk lakóinkkal és a kerületért érzett felelősség okán született döntés arról, hogy jelentős önkormányzati forrást biztosítunk a közterületi anomáliák, kihívások kezelésére annak ellenére, hogy ez nem kerületi önkormányzati feladat.

A kerületi lakosok érdekeit szem előtt tartva a XIII. Kerületi Önkormányzat a feladatok egy részét átvállalva, az ahhoz szükséges forrást biztosítva tesz intézkedéseket az Újlipótváros közlekedésbiztonságának javítása érdekében. Ennek jegyében a lakossági igényekre és a közlekedésbiztonság szempontjaira alapozva közlekedési koncepció kidolgozása mellett döntöttünk. A kerület közép- és hosszú távú dokumentumaiban megfogalmazott irányelvek alapján Újlipótváros mobilitási tervének megalkotásakor egy fokozatos cselekvéssorozat kidolgozására teszek javaslatot, amely kiszámítható ütemezéssel, a társadalmi együttműködés módszereivel, a partnerség jegyében éri el a közterületek használatával kapcsolatos paradigmaváltást, amely így foglalható össze:

A tervezés során tekintetbe vettük a 2017. májusában tartott lakossági fórumon elhangzott felvetéseket, közvélemény-kutatások eredményét, illetve a jelenlegi forgalmi viszonyokat. Ez utóbbi megismerése érdekében 2017. szeptemberben forgalomszámlálást tartottunk. A forgalomszámlálás fontos célja volt az átmenőforgalom nagyságának megismerése, amelyet a rendszám alapú számlálás tett lehetővé. A csomóponti forgalomszámlálás a rendszámos forgalomfelvétellel együtt történt, így az eredmények összhangba hozhatóak voltak.
Az eredmény szerint a forgalom jelentős része helyi forgalom, azaz a lakosság a munkahelyekre, illetve a városrész szolgáltatásaihoz érkezik. Az átmenő forgalom a teljes forgalom 20%-a, nincs jellemző átmenő forgalmi útvonal. Elmondható, hogy a vizsgált területet nem használják jelentős mértékben a Váci út, illetve a rakpart menekülőútjaként.

A legnagyobb forgalmi torlódás jellemzően a Pannónia utca Szent István körúti torkolatánál van. Ennek oka, hogy ez az egyetlen út, ahonnan a kerület déli határán mindhárom irányba tovább lehet haladni. Ugyanakkor ismeretes, hogy a Szent István körút – Margit körút telített a Szél Kálmán tér kapacitás hiánya miatt. A körút forgalma miatt a déli és a keleti irány is torlódik. A csomópontot külön terheli az a hatás, hogy a Szent István körúton keletről érkezők az V. kerületbe tartva indirekt fordulnak balra a Hegedűs Gyula utca – Vígszínház utca – Pannónia utca útvonalon. Ez a forgalom adja a Pannónia utca forgalmának közel 5%-át.

2018. évi tervezett intézkedéseink

- A csomópontok fokozott óvatossággal történő megközelítése alapvető cél. A sebesség csökkentése érdekében fizikai sebesség csökkentő eszközök építünk.
- A csomópontok elsőbbségi viszonyainak egységes megjelenítése, az elkészült forgalomcsillapított övezetekben lévő egységes kialakítású csomópontok a további építése (Tempo30 III. és IV. ütem)
- Gyűjtőúti sebesség csökkentése - 30 km/óra sebességkorlátozás bevezetése.
- A Pannónia utca torlódásának csökkentése az egyenesen, illetve balra kanyarodók szabad forgalmának biztosítása a csomópont előtti osztályozó sávok meghosszabbításával a Vígszínház utca vonaláig.
- A kerékpáros közlekedés támogatása érdekében a kerékpártámaszok számának növelése. Erre alkalmas helyek a csomópontok közeli forgalomtól elzárt területek, így ezek fizikai akadályt képeznek az ide szabálytalanul parkoló autók ellen, egyúttal biztosítva a kereszteződésekbe való szabadabb rálátást.
- A balesetveszélyt okozó parkolásokat elhajló parkolást gátló oszloppal akadályozzuk meg.
- A jelentkező igény alapján mintaprojekt keretében a rövid idejű parkolásnak hely biztosítása.

2019. évi tervezett intézkedéseink

- Közintézmények, egészségügyi intézmények parkolási helyei előtt rövid idejű parkolóhelyek kialakítása.
- Szabad rálátás biztosítása a csomópontok észlelhetősége, illetve a gyalogos és gépjármű keresztezésekhez szükséges szabad rálátási háromszögek biztosítása alapvető forgalombiztonsági érdek. Ezért és ezt a csomópontokban elhajló pollerek kihelyezésével biztosítjuk.
- Biztonságosan és kényelmesen gyalogos felületek kialakítása a járdákon, amelynek érdekében meg kell vizsgálni a parkolási ütköző alkalmazhatóságát, illetve a kritikus helyeken a parkolási rend felülvizsgálatát.
- Gyalogos átkelések biztosítása, akadálytalan, belátható átkelés biztosítása érdekében fizikailag is meg kell védeni a csomópontokat.
- Átmenő forgalom minimalizálása a Pannónia utca torkolatának átalakítását követően vizsgálni szükséges az V. kerületbe menő forgalom mekkora környezeti terhelést jelent, illetve hogyan lehet azt más irányba terelni.
- Egyirányú forgalmi utcák irányának megfordítása, a forgalom szabályozásával segíthető-e a forgalom főútra terelése.

2020. évi tervezett intézkedéseink

- Menetrend szerinti újlipótvárosi midibusz létesítése - Minibusz járat létesítésének lehetőségét meg kell vizsgálni.
- Trolibusz viszonylatok útvonalának módosítása - Meg kell vizsgálni, elő kell készíteni a trolibusz útvonalak módosítását a kedvezőbb átszállási lehetőségek érdekében.