Kezdőlap KözterületHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Bővül a parkolási övezet a XIII. kerületben

Új várakozási övezet üzemeltetése kezdődött 2018. január 2-a, keddtől. Az érintett területen állandó lakcímmel rendelkező kerületi lakosok, autósok részére a várakozási engedélyek kiadása 2017. november 13-án, hétfőn megkezdődött. A 2018. évi parkolási matrica igénylésének feltételeiről, menetéről ide kattintva tájékozódhatnak az érdeklődők!
3461416194.jpg
Az érintett terület a Rákos patak – Tatai utca – Kámfor utca – Reitter Ferenc utca – Gyöngyösi utca – Göncöl utca által határolt terület (lásd a kapcsolódó dokumentumok, illetve a képgalériába feltöltött fotón), így az ebben a kerületrészben, de az övezetbővítésből kimaradó, úgynevezett XIII. kerületi kertvárosi részben állandó lakcímmel rendelkező autótulajdonsok is igényelhetik a parkolási matricát.

A fizetős parkolás bevezetésével – ahogyan azt a korábbi évek fejlesztéseit követően érkezett lakossági visszajelzések is igazolják –, a szabályosan használható parkolóhelyek száma nem változik, telítettségük csökkenni fog, ezáltal a kerületi lakosok könnyebben találhatnak várakozóhelyet lakásuk közelében, rendezettebbé válik a kerületrész, várhatóan kevesebb lesz a területre érkező ingázó autók száma, ezáltal csökkenhet a kerület környezeti terhelése is.

A kerületi lakosok éves lakossági várakozási hozzájárulása (parkolási matrica) az állandó lakóhely szerinti zónában biztosít díjmentes parkolási lehetőséget. A XIII. kerületben két parkolási zóna van, amelyeket az Árpád híd - Róbert Károly körút vonala választ ketté. Az 1-es fizető parkolási zóna a Róbert Károly körúttól délre a Szent István körútig, a 2-es fizető parkolási zóna a Róbert Károly körúttól északra, a kerület, illetve a már kialakított és a most kialakításra kerülő parkolási övezetek határáig terjed. A most bevezetésre kerülő övezet a 2-es fizető parkolási övezet része lesz.

Lakónként egy, de lakásonként több személygépkocsira is kiváltható a lakossági várakozási engedély. Az igénylés feltétele, hogy a lakos a gépkocsi forgalmi engedélyében üzembentartóként (ennek hiányában tulajdonosként) legyen bejegyezve. Feltétel továbbá, hogy az igénylő személynek a meglévő járművére vonatkozóan nem lehet parkolási és pótdíj, valamint gépjárműadó-tartozása 2017. szeptember 30-i egyenleg szerint. Kérjük, hogy azok a kerületi autósok, aki ezen időpont után teljesítették a súlyadó megfizetését, személyes igénylés esetén hozzák magukkal, elektronikus igénylés esetén pedig csatolják a befizetésről szóló csekkszelvény, átutalási bizonylat másolatát.

Kérjük, hogy amennyiben banki átutalással teljesítené az éves várakozási hozzájárulás kiadásának 2.000 Ft-os ügyviteli díját (elektronikus igénylés és postai kiküldés estében 1.000 Ft), úgy az átutalást az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11784009-20601160 bankszámlaszámra szíveskedjen teljesíteni.

Lakossági várakozási engedélyt igényelhet még az a magánszemély is, aki a gépkocsit kizárólagos használatra kapta munkáltatójától, és nem váltotta ki a saját jogon járó lakossági várakozási engedélyét. Az igénylés feltétele, hogy a magánszemély állandó bejelentett lakcíme a XIII. kerületi várakozási övezetben legyen és a szóban forgó gépjármű tulajdonosa/üzembentartója igazolhatóan az igénylő munkáltatója vagy egyéni vállalkozó esetében önmaga legyen, továbbá ne legyen a tulajdonosnak/üzembentartónak parkolási és pótdíj, valamint gépjárműadó-tartozása. Az igényléshez csatolni szükséges a cégokmányok másolatát (1 évnél nem régebbi cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt) is.

A Képviselő-testület döntése alapján a fizető övezetből kimaradó kertvárosi kerületrész (Gyöngyösi utca – Reitter Ferenc utca – Kámfor utca – Göncöl utca) állandó lakcímmel rendelkező lakosai is igényelhetnek a fizető övezetbe eső lakosokéval azonos feltételekkel lakossági várakozási hozzájárulást, amely a 2. zóna területén biztosít számukra díjmentes várakozást. Ezt a területet a térképen eltérő, zöld színnel jelöltük.

A vállalkozások parkolási engedélyére és egészségügyi tárcsára jogosultak igénylési feltétételeiről, valamint a XIII. kerületi parkolási kedvezményekről ide kattintva tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az éves parkolási matrica igénylése a következő módokon történhet:

1. Elektronikus igénylés esetén a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján az "Ügyfélablak"-ban az űrlap kitöltése mellett szkennelt formában szükséges csatolni az érvényes forgalmi engedélyt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és a befizetést igazoló postai vagy banki átutalási bizonylatot (1.000,- Ft).
(Figyelem! Kérjük, hogy az elektronikus igénylést a "Várakozási engedély igénylés" opcióknál és ne a "Lehel Csarnok Lakossági parkolókártya igénylése" soron indítsák!)

2. Postai igénylés esetén az érvényes forgalmi engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata mellett, a postai befizetést igazoló csekkszelvényt (2.000,- Ft) és a kitöltött, aláírt igénylőlapot kell beküldenie.

3. Személyes ügyintézéskor kérjük, hogy hozza magával a kitöltött, aláírt igénylőlapot, az érvényes forgalmi engedélyt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és a postai befizetést igazoló csekkszelvényt (2.000,- Ft). Az eljárási díj befizetésére ügyfélszolgálatainkon is lehetőség van. Meghatalmazott eljárása esetén a képviseleti jog igazolására teljes bizonyító erejű magánokirat elfogadására van jogszabályi lehetőségünk.

4. A munkáltatójától kizárólagos használatra kapott, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira igényelt éves parkolási engedély kérelemhez a fentieken túlmenően csatolnia szükséges:
- a kizárólagos használatot engedélyező munkáltatói nyilatkozatot,
- 1 évnél nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány másolatát.

Központi Ügyfélszolgálati Irodák
• Lehel Csarnok – Galéria szint (Bulcsú utca felőli oldal) 1134 Budapest, Váci út 9-15.
Ügyfélfogadási idő: hétfő – kedd – csütörtök 09.00 – 17.00 óra,
szerda 09.00 – 18.00 óra,
péntek 09.00 – 16.00 óra,
(munkaközi szünet 12.00 – 12.30 óra).
JANUÁRBAN A LEHEL CSARNOKBAN MŰKÖDŐ KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁSSAL ÜZEMEL, MINDEN MUNKANAPON 18.00 ÓRÁIG!
• 1131 Budapest, Béke utca 65.
Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00 – 18.00 óra,
kedd – szerda – csütörtök 08.00 – 16.30 óra,
péntek 08.00 – 11.30 óra,
(munkaközi szünet 12.00 – 12.30 óra).

Amennyiben további kérdése merülne fel, keresse a Zrt. elérhetőségein ügyfélszolgálatainkat, vagy tájékozódjanak a honlapunkon, Zrt. facebook profilunkon.