Kezdőlap Közérdekű adatok
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Közérdekű adatok

Egységes Közadatkereső Rendszer

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Info tv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

I. Szervezeti, személyzeti adatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Székhelye:
1131 Budapest, Béke u. 65.

Postacíme:
Budapest 1555. Pf. 86.

Telefonszáma:
+36 1 450-3123, +36 1 350-3728
+36 1 450-3149, +36 1 350-3729

Központi elektronikus levélcíme:
kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu

Központi honlap címe:
www.kozszolgaltato.bp13.hu

Ügyfélszolgálat helye:
1131 Budapest, Béke u. 65.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+36 1 450-3123, +36 1 350-3728
+36 1 450-3149, +36 1 350-3729

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.00-18:00
Kedd*: 08:00-16:30
Szerda: 08:00-16:30
Csütörtök*: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30
* Előzetes időpontfoglalás szükséges.

Ügyfélszolgálat helye:
Lehel Csarnok - Galéria szint (Bulcsú utca felőli oldal)
1134 Budapest, Váci út 9-15.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-18:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-16:00

Központi ügyfélszolgálati vezető:
Szabó Tamás
tel: + 36 1 350-3728
fax: + 36 1 340-9144
e-mail: szabotamas{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataival

A szervezeti struktúra ábrája (PDF)

A szervezeti egységek feladatainak leírása a "A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények" pont alatt megismerhető.

1.1.3. A szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe

Vezérigazgatóság

dr. Palatka Lívia vezérigazgató
tel: +36 1 350-8005
fax: +36 1 340-9144
postacíme: Budapest 1555. Pf. 86.
e-mail: kozszolgaltato{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

Beruházó divízió
Krajczár-Somló Júlia divízióvezető
tel/fax: +36 1 239-2313
postacíme: Budapest 1555. Pf. 86.
e-mail: kozszolgaltato{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

Ingatlangazdálkodó divízió
Vadas Katalin divízióvezető
tel: +36 1 350-1766
fax: +36 1 340-9144
postacíme: Budapest 1555. Pf. 86.
e-mail: kozszolgaltato{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

Közterületi divízió
Meyer Gábor divízióvezető
tel: +36 1 270-0413
fax: +36 1 236-0831
postacíme: Budapest 1555. Pf. 86.
e-mail: kozszolgaltato{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

SKULT13 divízió
Bubics Ádám divízióvezető
tel: +36 1 320-3844
fax: +36 1 349-8151
postacíme: Budapest 1555. Pf. 86.
e-mail: kozszolgaltato{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

1.1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe) és az ügyfélfogadási rend

Az információk "A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei" pont alatt megismerhetők.

1.1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. szeptember 27. • Előzmények
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése és adatai

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
1.3. Gazdálkodó szervezetek
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
1.4. Közalapítványok
1.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma) alapító okirata, kezelő személyek tagjai

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

1.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
1.5. Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tulajdonos:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Elérhetőségek:
1139 Budapest, Béke tér 1.
Posta cím: 1555 Budapest Pf. 10.
Telefonszám: +36 1 452-4100
E-mail: onkorm13{kukac}bp13.hu vagy ugyfelszolgalat{kukac}bp13.hu
Központi honlapcím: https://www.budapest13.hu/

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Postacím: 1363 Budapest, Pf: 17
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Központi telefonszám: +36-1-354-4800
Telefax: +36-1-311-1216
Központi honlapcím: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
Hétfő - csütörtök: 08.15 - 12.00
Módosítva: 2018. március 14. • Előzmények
1.7. Költségvetési szervek
E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szabóné dr. Görgényi Nóra adatvédelmi tisztviselő
tel: +36 1 350-3728
fax: +36 1 340-9144
e-mail: adatvedelem{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
2.3. Közszolgáltatások
2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2.3.1.1. A működés kereteinek kialakítása és fenntartása
2.3.1.2. Kapcsolattartás az Önkormányzattal
2.3.1.3. A Társaság tevékenységének irányítása, szervezése, ellenőrzése
2.3.1.4. Központosított feladatok
2.3.1.5. A közszolgáltatás szerződés alapján végzett tevékenységek

2.3.2. Beruházás

2.3.2.1. Az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében való közreműködés
2.3.2.2. Lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása
2.3.2.3. Intézmények karbantartása és közreműködés az üzemeltetésben
2.3.2.4. A Társaság ingatlanjainak karbantartása
2.3.2.5. Ingatlan fejlesztés, beruházás
2.3.2.6. Egyéb feladatok

2.3.3. Ingatlangazdálkodás

2.3.3.1. Lakásgazdálkodás
2.3.3.2. Vagyonhasznosítás
2.3.3.3. Helyiség gazdálkodás
2.3.3.4. Szerződéskötés
2.3.3.5. Bérlemény ellenőrzés
2.3.3.6. Díjbeszedés és behajtás
2.3.3.7. Társasházak kezelése
2.3.3.8. Tisztán önkormányzati tulajdonú épületek kezelése, üzemeltetése
2.3.3.9. Lehel csarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:2.3.3.9.1. A működés feltételeinek kialakítása és folyamatos javítása
2.3.3.9.2. Az elárusítóhelyek és a raktárterületek feltöltése
2.3.3.9.3. Nyilvántartási és pénzügyi feladatok

2.3.4. Közterület

2.3.4.1. Az önkormányzati tulajdonú közterületekkel kapcsolatos feladatok
2.3.4.2. Zöld területek üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési feladatok:
2.3.4.3. Parkolás üzemeltető feladatok

2.3.5. Kultúra és sport

2.3.5.1. Általános feladatok
2.3.5.2. Kulturális feladatok
2.3.5.2.1. Műsorok és komplex rendezvények, népünnepélyek megrendezése
2.3.5.2.2. Képző-, ipar- és népművészeti, valamint egyéb gyűjteményt bemutató kiállítások
2.3.5.2.3. Ünnepségek, megemlékezések, emléktábla-avatások
2.3.5.2.4. A Radnóti Miklós Művelődési Központhoz kapcsolódó egyedi feladatok
2.3.5.2.5. Közművelődési intézmények gazdaságos működtetésével kapcsolatos feladatok
2.3.5.3. Sport feladatok
2.3.5.3.1. A kerületi testneveléssel, sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos alapfeladatok
2.3.5.3.2. A kerületi sportélet fejlesztésének feladatai
2.3.5.3.3. A sportlétesítmények és táborok gazdaságos működtetésével kapcsolatos feladatok
2.3.5.4. Táborozással kapcsolatos feladatok
Módosítva: 2018. március 14. • Előzmények
2.4. A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Ügyviteli rendszer (Apolló)
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. mind saját működése kapcsán, mind az önkormányzati feladatellátás során a Visual Apolló vállalatirányítási rendszert használja. A tevékenységek ellátása két egymástól teljesen elkülönülő, zárt rendszerben történik. A Visual Apolló egy modulárisan felépített, komplex számítástechnikai rendszer. A Zrt. az Apollóban saját tevékenységéhez kapcsolódóan alapvetően pénzügyi és számviteli feladatok ellátását végzi. Az önkormányzat nevében végzett tevékenysége során a pénzügyi és számviteli feladatok ellátása a szakágaknak/divízióknak megfelelően kiegészül, azok specifikuma szerint fejlesztett, speciális igények kielégítésére szolgáló modulokat is használ. Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény szabályozza.
Az adatok forrása a részben ügyfelektől érkező – papír és elektronikus – iratok adattartalma, részben pedig az önkormányzati feladatellátás során törvényi, rendeleti szabályozásnak megfelelően keletkező tulajdonosi döntések.
A gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: A Zrt-vel, közfeladat ellátása során az Önkormányzattal kapcsolatban (jogviszonyban, egyéb kapcsolatban) álló személyek adatai, a kapcsolatból eredő pénzügyi mozgások.
Jelenleg ügyfeleinktől szerződésenként bruttó 600 Ft másolási díjat kérünk.

MonDoc dokumentumkezelő és nyilvántartó rendszer
A MonDoc System 5.5 auditált iratkezelő rendszer a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. iratkezelési feladatit támogató elektronikus iratkezelő és dokumentummenedzsment program. Az adatkezelés jogalapja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
Az adatkezelés célja: A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez beérkező papír alapú és elektronikus iratok jogszabályok szerinti érkeztetése, iktatása, az iratok őrzésének, az adatállomány megőrzésének a biztosítása, kereshetővé tétele, iratárazása majd selejtezése.
Az adatkezelés időtartamát az Iratkezelési Szabályzat mellékleteként kiadott Irattári Terv által meghatározott őrzési idők szabályozzák, irattípusok szerinti bontásban.
A MonDoc zárt adatbázis, ahhoz csak a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkavállalói férhetnek hozzá.
Módosítva: 2018. március 14. • Előzmények
2.5. Nyilvános kiadványok
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

1.) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Skult13 Divízió - Műsorfüzet
Minden telephelyen megtalálható, díjmentesen hozzáférhető.
2.) Eörsi László - Juhász Katalin - Szabó Ivett: Angyalföld, 1956 - Emberek, sorsok, emlékek
Tartalom leírás: Már közhelyként ismert tény, hogy a XIII. kerület lakossága és munkássága kevéssé vette ki részét az 1956-os forradalom eseményeiből. Való igaz, hogy például a Bem és Köztársaság téri tömegmegmozdulásokhoz, vagy a Corvin közi, Széna tér környéki fegyveres harcokhoz hasonló volumenű akciókra itt, a gyárakkal teli külvárosban nem került sor. Ugyanakkor az Újlipótváros értelmiségi csoportjai, és az angyalföldi munkásság nagy tömegei is lelkesen üdvözölték a forradalom kitörését. Október 23-án a túlnyomó többség úgy érezhette, véget ért egy félelemmel teli korszak, lehulltak a bilincsek, s boldogan vonultak az utcára, hogy csatlakozzanak az egyre növekvő ünneplő tömeghez.
Hozzáférés: Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményben található, csak helyben használható, díjmentesen.
3.) Frank Ilona - Juhász Katalin: Fények-Mesterségek
Tartalom leírás: "Mint egy igazi etnográfus, gyalog és kerékpárral jártam be a mai Budapest XIII. kerületét az itt élő, dolgozó kisiparosok, kézműves mesterek után kutatva. A kis műhelyekbe betérve, a mesterekkel szóba elegyedve csodálatos világ tárult fel előttem: a legkülönbözőbb mesterségek apró fogásai, soha nem látott szerszámok és műveletek, s nem utolsósorban lebilincselő emberi sorsok."
Hozzáférés: Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ információs pultjánál megvásárolható: 1260,- Ft
4.) Jelenics József - Budapest XIII. kerületének teljes utcanév lexikona
Hozzáférhető: Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményben található, csak helyben használható, díjmentesen.
5.) Juhász Katalin - Roboz László: Kerületünk hajdan és ma
Tartalom leírás: Képek és szemelvények a XIII. kerület múltjából és jelenéből.
Hozzáférés: Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményben található, csak helyben használható, díjmentesen.
6.) Rajk Judit szerkesztésében: Lehel; tér - piac - vásár - csarnok
Tartalom leírás: A piac igazi találkozóhely, mindig is az volt, és mindig is az lesz. Fontos az emberek életében, a friss élelmiszer beszerzési helye, a termelővel való személyes kontaktus által válik megismételhetetlenné a találkozás pillanata.
Hozzáférés: Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ információs pultjánál megvásárolható: 1800,- Ft.
7.) XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek Sorozat 1-20. számai
1. szám: Nieder Iván: Hogyan alakult ki a XIII. kerület? - Egy építész szemével
4. szám: Reichardt Ferenc: A Ganz Hajógyár története
5. szám: Szalma Mária: Kassák Lajos a XIII. kerületben
6. szám: Dr. Róbert Péter: "Védett" házak - Raoul Wallenberg tevékenysége kerületünkben
7. szám: Hollósy B. Sándor: Hétház - Kilencház - Tizenháromház
8. szám: Németh Marietta: A Margit-sziget története
9. szám: Dr. Róbert Péter: Kerületünk fürdői és uszodái
10. szám: Seressné Döller Márta: Kerületünk egykori malmai
11. szám: Szalma Mária: Kerületünk kávéházai
12. szám: Dr. Róbert Péter: Kerületünk postatörténete
13. szám: Dr. Róbert Péter: Kórház a Szabolcs utcában
14. szám: Sáska János: A Nyírő Gyula Kórház története
15. szám: Dr. Róbert Péter: Zsinagóga Angyalföldön
16. szám: Dr Horváth Péterné: Schlick Ignác vasöntő és a Schlick-gyár története
17. szám: Maczó Balázs: Konyak, rum, kevert - Egy angyalföldi italgyár története
18. szám: Sásik László: A XIII. kerület (Lőportárdűlő, Erdőtelek) laktanyáinak története
19. szám: Róbert Péter: Nemzetiségek a XIII. kerületben
20. szám: Maczó Balázs: A Haas és Somogyi Speciális „Üveg- és Vasszerkezetek” Gyárának története
Hozzáférés: Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ információs pultjánál megvásárolható: 400,- Ft/füzet .
8.) A közművelődés házai Budapesten 4.
Tartalom leírás: Intézményünk, a Budapesti Művelődési Központ a “Közművelődés házai Budapesten…” című kiadványsorozatával a közművelődés intézményeinek ismertetésére vállalkozik.
Hozzáférés: Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményben található, csak helyben használható, díjmentesen.
9.) A XIII. kerület kezdetektől napjainkig (díszkönyv)
Tartalom leírás: „Őseink kemény munkával termékennyé tették a földet, gyárakban és építkezéseken dolgoztak, infrastruktúrát és kultúrát teremtettek. Munkájuk alapozta meg jelenünket, melynek már mi lehetünk alakítói, gazdagítói. Elért eredményeinkhez és jövőbeli feladataink sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen a lakóhelyünkhöz tartozás érzése, múltunk és gyökereink ismerete, hagyományaink ápolása. Ezt a kötődést erősíti bennünk ez a könyv, melyet szívből ajánlok minden kerületünk iránt érdeklődő olvasónak.”
Hozzáférés: Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ információs pultjánál megvásárolható: 1700,- Ft.
10.) Bencze Géza: Váci út, a magyar gyáripar főutcája
Tartalom leírás: „A könyv választ ad arra, miért és hogyan lett a Váci út a magyar gépipari centrum. Érdemes nyomozni, s közben sétálni egyet az – esetenként macskaköves - úton a Kézi Jéggépgyártó Rt-től a Wolframlámpagyárig, megannyi szellemvállalat emléke között. Isten veletek, ti kormos, vén Gyárak!”
Hozzáférés: Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményben található, csak helyben használható, díjmentesen.
11.) Gyűjteményismertető prospektus
12.) Tücsöktanya programfüzet

Tartalom leírás: Félévente megjelenő programfüzet, a Tücsöktanya programjaihoz kapcsolódóan.
Hozzáférés: Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház információs pultjánál található, díjmentesen hozzáférhető.
13.) kult13.hu hírlevél
14.) Zrt. hírlevél
Módosítva: 2018. március 14. • Előzmények
2.6. Döntéshozatal, ülések
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
2.8. Pályázatok
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közbeszerzés (lásd a Közbeszerzés almenüpontot)
Lakás- és helyiségértékesítési pályázatok (lásd az Ingatlangazdálkodás menüpontot)
Lakások és helyiségek bérbeadására kiírt pályázatok (lásd az Ingatlangazdálkodás menüpontot)
Zöldfelület pályázatok (Közterület/Parkolás menüpontot)
Kulturális pályázatok (lásd az Kultúra menüpontot)
Sport pályázatok (lásd az Sport menüpontot)
Módosítva: 2018. március 14. • Előzmények
2.9. Hirdetmények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Hirdetmények mindig az adott tartalmú cikkhez csatolt fájlként kapcsolódnak.
Módosítva: 2018. március 14. • Előzmények
2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

2.10.1.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28.§ - 31.§ rendelkezéseinek megfelelően. Az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek: az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében, a közléstől vagy a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy 1 éven belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérelem közérdekű adat megismeréséhez (PDF)

2.10.1.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a Zrt. vezérigazgatója az illetékes: dr. Palatka Lívia vezérigazgató.

2.10.1.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) elérhetősége

tel: +36 1 350-8005
fax: +36 1 340-9144
postacíme: Budapest 1555. Pf. 86.
kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu

2.10.1.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabóné dr. Görgényi Nóra adatvédelmi tisztviselő
tel: +36 1 350-3728, +36 1 350-3729
fax: +36 1 340-9144
e-mail: adatvedelem{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

Szabó Tamás központi ügyfélszolgálati vezető
tel: + 36 1 350-1766
fax: + 36 1 340-9144
e-mail: szabotamas{kukac}kozszolgaltato.bp13.hu

2.10.2 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységégére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. statisztikai azonosító száma: 12052585-6832-114-01

Adatgyűjtések

Nyilvántartási szám - cím

1054 - Jelentés a fürdők forgalmáról
1117 - Munkaerőköltség-felvétel
1799 - Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1840 - Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai
1846 - Telepi adatok
2009 - Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
2236 - Negyedéves teljesítmény-statisztikai jelentés
2237 - Negyedéves beruházás-statisztikai jelentés
2238 - Havi munkaügyi jelentés
2240 - Éves beruházás-statisztikai jelentés
2241 - Éves munkaügyi jelentés

2.10.3 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.10.4. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.10.5. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltétel


E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
2.11. Közzétételi listák
2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (I. 15.) ÖK számú határozatával fogadott el egyedi közzétételi listát, mely Társaságunkra is irányadó. Az egyedi közzétételi lista az alábbi linken érhető el: https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-dokumentumai/#omtrulesek-150115-1/3/

2.11.2. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.11.3. A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.11.4. A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.11.5. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.11.6. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése


E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.11.7. A közfeladatot ellátó szerv által kötött a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

2.11.8. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés, vagy más kötelező erővel bíródokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatgyűjtésével előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Társadalmi biztosítási ellátások kifizetőhelyi ellenőrzése - 2013.

3.1.2. Állami Számvevőszék ellenőrzései

Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – 2019.

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Könyvvizsgálói ellenőrzések – Lásd a 3.2.2. pont csatolt dokumentumait.

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

3.1.5. A működési statisztika

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. február 23. • Előzmények
3.2. Költségvetések, beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

3.2.1. Éves költségvetések

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

3.2.2. Számviteli beszámolók

3.2.2.1. 2012. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.2. 2013. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.3. 2014. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.4. 2015. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.5. 2016. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.6. 2017. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.7. 2018. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.8. 2019. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.9. 2020. évi számviteli beszámoló


Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.2.10. 2021. évi számviteli beszámoló

Számszaki beszámoló
Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.
Módosítva: 2022. május 31. • Előzmények
3.3. Működés
3.3.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.3.1.1. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Lásd a Számviteli beszámolók csatolt dokumentumait.


3.3.1.2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Lásd az Egyéb kifizetések csatolt dokumentumait.


3.3.1.3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

3.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

3.3.3.1. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kötött 5 millió forint, vagy azt meghaladó értékű szállítói szerződések

2015. év január hó (PDF)
2014. év IV. negyedév (PDF)
2014. év III. negyedév (PDF)
2014. év II. negyedév (PDF)
2014. év I. negyedév (PDF)
2013. év (PDF)
2012. év (PDF)

3.3.3.2. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kötött, értékhatárra tekintet nélkül közzétett szállítói szerződések (egyedi közzétételi lista) és 5 millió forint feletti értékhatár feletti vevő szerződések

2022. év július hó (PDF)
2022. év június hó (PDF)
2022. év május hó (PDF)
2022. év április hó (PDF)
2022. év március hó (PDF)
2022. év február hó (PDF)
2022. év január hó (PDF)
2021. év december hó (PDF)
2021. év november hó (PDF)
2021. év október hó (PDF)
2021. év szeptember hó (PDF)
2021. év augusztus hó (PDF)
2021. év július hó (PDF)
2021. év június hó (PDF)
2021. év május hó (PDF)
2021. év április hó (PDF)
2021. év március hó (PDF)
2021. év február hó (PDF)
2021. év január hó (PDF)
2020. év december hó (PDF)
2020. év november hó (PDF)
2020. év október hó (PDF)
2020. év szeptember hó (PDF)
2020. év augusztus hó (PDF)
2020. év július hó (PDF)
2020. év június hó (PDF)
2020. év május hó (PDF)
2020. év április hó (PDF)
2020. év március hó (PDF)
2020. év február hó (PDF)
2020. év január hó (PDF)
2019. év december hó (PDF)
2019. év november hó (PDF)
2019. év október hó (PDF)
2019. év szeptember hó (PDF)
2019. év augusztus hó (PDF)
2019. év július hó (PDF)
2019. év június hó (PDF)
2019. év május hó (PDF)
2019. év április hó (PDF)
2019. év március hó (PDF)
2019. év február hó (PDF)
2019. év január hó (PDF)
2018. év december hó (PDF)
2018. év november hó (PDF)
2018. év október hó (PDF)
2018. év szeptember hó (PDF)
2018. év augusztus hó (PDF)
2018. év július hó (PDF)
2018. év június hó (PDF)
2018. év május hó (PDF)
2018. év április hó (PDF)
2018. év március hó (PDF)
2018. év február hó (PDF)
2018. év január hó (PDF)
2017. év december hó (PDF)
2017. év november hó (PDF)
2017. év október hó (PDF)
2017. év szeptember hó (PDF)
2017. év augusztus hó (PDF)
2017. év július hó (PDF)
2017. év június hó (PDF)
2017. év május hó (PDF)
2017. év április hó (PDF)
2017. év március hó (PDF)
2017. év február hó (PDF)
2017. év január hó (PDF)

3.3.3.3. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kötött 5 millió forint, vagy azt meghaladó értékű szállítói szerződések

2014. év IV. negyedév: nincs közzétételi kötelezettséggel érintett adat
2014. év III. negyedév (PDF)
2014. év II. negyedév (PDF)
2014. év I. negyedév (PDF)
2013. év (PDF)
2012. év (PDF)

3.3.3.4. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kötött, értékhatárra tekintet nélkül közzétett szállítói szerződések (egyedi közzétételi lista), és 5 millió forint értékhatár feletti vevő szerződések

2022. év július hó (PDF)
2022. év június hó (PDF)
2022. év május hó (PDF)
2022. év április hó (PDF)
2022. év március hó (PDF)
2022. év február hó (PDF)
2022. év január hó (PDF)
2021. év december hó (PDF)
2021. év november hó (PDF)
2021. év november hó (PDF)
2021. év október hó (PDF)
2021. év szeptember hó (PDF)
2021. év augusztus hó (PDF)
2021. év július hó (PDF)
2021. év június hó (PDF)
2021. év május hó (PDF)
2021. év április hó (PDF)
2021. év március hó (PDF)
2021. év február hó (PDF)
2021. év január hó (PDF)
2020. év december hó (PDF)
2020. év november hó (PDF)
2020. év október hó (PDF)
2020. év szeptember hó (PDF)
2020. év augusztus hó (PDF)
2020. év július hó (PDF)
2020. év június hó (PDF)
2020. év május hó (PDF)
2020. év április hó (PDF)
2020. év március hó (PDF)
2020. év február hó (PDF)
2020. év január hó (PDF)
2019. év december hó (PDF)
2019. év november hó (PDF)
2019. év október hó (PDF)
2019. év szeptember hó (PDF)
2019. év augusztus hó (PDF)
2019. év július hó (PDF)
2019. év június hó (PDF)
2019. év május hó (PDF)
2019. év április hó (PDF)
2019. év március hó (PDF)
2019. év február hó (PDF)
2019. év január hó (PDF)
2018. év december hó (PDF)
2018. november hó (PDF)
2018. év október hó (PDF)
2018. év szeptember hó (PDF)
2018. év augusztus hó (PDF)
2018. év július hó (PDF)
2018. év június hó (PDF)
2018. év május hó (PDF)
2018. év április hó (PDF)
2018. év március hó (PDF)
2018. év február hó (PDF)
2018. év január hó (PDF)
2017. év december hó (PDF)
2017. év november hó (PDF)
2017. év október hó (PDF)
2017. év október hó
2017. év szeptember hó (PDF)
2017. év augusztus hó (PDF)
2017. év július hó (PDF)
2017. év június hó (PDF)
2017. év május hó (PDF)
2017. év április hó (PDF)
2017. év március hó (PDF)
2017. év február hó (PDF)
2017. év január hó (PDF)

3.3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

3.3.5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladati ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységek segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetések

E közzétételi egység az adatkezelő esetében nem értelmezhető.

3.3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Vital Cities pályázattal kapcsolatos információk ide kattintva érhetők el.
A GINOP Plusz-3.2.1-21 pályázattal kapcsolatos információk ide kattintva érhetők el.

3.3.7. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Lásd a Közbeszerzés menüpontot.

3.3.8. Egyéb kifizetések

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2015-01-26, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2015-07-20, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2015-07-20, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2016-02-24, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2016-02-22, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2017-01-01, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2017-01-01, PDF)
Vezető állású munkavállalók és FB tagok közzétételi kötelezettség (2018-01-01, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2018-03-29, PDF)
Vezető állású munkavállalók és FB tagok közzétételi kötelezettség (2018-08-14, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2019-03-14, PDF)
Vezető állású munkavállalók és FB tagok közzétételi kötelezettség (2020-02-10, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2020-02-10, PDF)
Vezető állású munkavállalók és FB tagok közzétételi kötelezettség (2020-06-22, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2020-06-22, PDF)
Vezető állású munkavállalók és FB tagok közzétételi kötelezettség (2020-06-29, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2021-03-03, PDF)
Vezető állású munkavállalók és FB tagok közzétételi kötelezettség (2021-03-03, PDF)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség (2022-05-26, PDF)
Vezető állású munkavállalók és FB tagok közzétételi kötelezettség (2022-05-26, PDF)
Módosítva: 2022. augusztus 8. • Előzmények