Kezdőlap IngatlangazdálkodásÜgymenetekBérleti jogviszony megszüntetése
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Bérleti jogviszony megszüntetése

Bérleti jogviszony megszüntetése

1.) Közös megegyezéssel történő megszüntetés pénzbeli térítés nélkül

A bérlő a határozott, illetve határozatlan időtartamra kötött bérleti jogviszonyát írásban bármikor felmondhatja.
A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.
A lakást tehermentes állapotban (lakbér és közüzemi nullás igazolások) a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének határnapjával kell leadni.

2.) Közös megegyezéssel történő megszüntetés pénzbeli térítés ellenében

A bérlő a lakásbérleti jogviszonyt a Bérbeadó részére pénzbeli térítés ellenében leadhatja a Bérbeadó részére.

A Bérbeadó a lakásfelajánlást nem köteles elfogadni, arról a lakásgazdálkodási feladatok ismeretében dönt.

A határozatlan időre bérbe adott lakás felajánlása esetén pénzbeli térítésként a lakás ingatlanszakértői értékbecslésen alapuló forgalmi értékének legfeljebb ötven százaléka fizethető ki.

A határozott időre bérbe adott lakás felajánlása esetén a pénzbeli térítés összege nem haladhatja meg a felajánlás idején a bérlő által fizetett bruttó bérleti díjnak a bérleti jogviszonyból hátralévő időre számított összegét.

Feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakás felajánlása esetén a lakás ingatlanszakértői értékbecslésen alapuló forgalmi értékének alapulvételével pénzbeli térítésként a forgalmi érték legfeljebb tizenöt százaléka fizethető ki.

Határozatlan időre bérbe adott lakás felajánlása esetén úgy is meg lehet állapodni, hogy a bérlő részére kisebb alapterületű vagy kevesebb szobaszámú másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítés fizethető, amennyiben a felajánlott lakás ingatlanszakértői értékbecslésen alapuló forgalmi értéke legalább húsz százalékkal magasabb a cserelakás ingatlanszakértői értékbecslésen alapuló forgalmi értékénél.

Ha a határozatlan idejű bérleti joggal rendelkező bérlő a lakásbérleti jogviszonyt úgy kívánja megszüntetni, hogy csak pénzbeli térítést kér, pénzbeli térítésként a lakás ingatlanszakértői értékbecslésen alapuló forgalmi értékének legfeljebb ötven százaléka fizethető ki.

A bérbeadó jogosult a felajánlott lakással kapcsolatos bérlői tartozásokat és a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmatlansága esetén - amennyiben az a bérlői magatartás következménye - a helyreállítás költségeit a pénzbeli térítésből közvetlenül levonni.

A pénzbeli térítés a lakás Bérbeadó részéről történő átvétele után fizethető ki.

Jogszabály(ok):
1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 28. §
20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 34. §