Kezdőlap IngatlangazdálkodásÜgymenetekBérleti jogviszony megszüntetése (helyiség-visszaadás)
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Bérleti jogviszony megszüntetése (helyiség-visszaadás)

A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényt (Lakástörvény), valamint a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (V. 28.) számú önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

Amennyiben a Bérlő az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiséget nem kívánja tovább használni, a bérleti szerződést kizárólag írásban mondhatja fel, melyet a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. Helyiséggazdálkodási csoportja részére (1131 Bp. Béke u. 65., továbbiakban: Zrt.) kell eljuttatni. A felmondás bejelentés nyomtatvány (helyiség bérleti szerződés felmondás) letölthető.

Határozott idejű (feltétel bekövetkeztéig, vagy határidőig bérbe adott) bérleti szerződés esetében

a.) a fent hivatkozott Ök. sz. rendelet 54. § (1) bekezdése értelmében a bérlő a határozott időre kötött bérleti szerződést a határidő lejárata előtt is felmondhatja.
b.) A felmondásnak az aktuális hónap 15. napjáig be kell érkeznie és a hónap utolsó napjára szólhat.
Határozatlan időre megkötött bérleti szerződést a Lakástörvény 28. § (1) bekezdése értelmében a Bérlő bármikor írásban felmondhatja. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a felmondás a hónap utolsó napjára szólhat és a felmondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál.
A bérleti szerződés bármely okból történő felmondása esetén a bérlőt nem illeti meg kártalanítás és nem jogosult a helyiség felújítására fordított összeg visszatérítésére.

Felmondások ügyében szükséges intézkedések:
a.) A Zrt. a beérkezett felmondást – e-mailen – visszaigazolja, melyben tájékoztatja a Bérlőt, hogy mely munkatársunkkal kell időpontot egyeztetve a helyiséget üresen, tiszta állapotban birtokba visszaadni.
b.) A jegyzőkönyvi birtokba adásra be kell szerezni a helyiségben lévő közművek (ELMŰ, Gázművek, Vízművek, Távfűtőművek Zrt-től) fizetésére vonatkozó, óraállásnak megfelelő nullás közműigazolásokat.
c.) A bérleti szerződés a felmondás visszaigazolását követően megszüntetésre kerül és mindaddig, míg a használó a helyiséget nem adja a Zrt. birtokába használati díj címén az addig fizetett bérleti díjjal egyező összeget kell fizetni.

A munkatársunk által visszavett helyiségre a jegyzőkönyv keltétől számított 8 napon belül – amennyiben a helyiségre sem bérleti, sem közüzemi díjtartozás nincs – visszafizetésre kerülhet a befizetett óvadék összege, illetőleg megszüntetjük a használati díj számlázását.

Gépkocsi beálló bérleti szerződés felmondása

A teremgarázsokban, valamint a felszíni parkolókban lévő gépkocsi beálló bérleti szerződés, valamint a számlázás megszüntetésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a kapunyitó a lakóépület gondnoka részére átadásra került és az erről szóló átvételi elismervényt a Bérlő eljuttatta Részvénytársaságunkhoz. (Felmondás minta gépkocsibeálló szerződés felmondás letölthető)