Kezdőlap IngatlangazdálkodásÜgymenetekBérleti jogviszony folytatása
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Bérleti jogviszony folytatása

Bérleti jogviszony folytatása

Önkormányzati lakás esetén az a személy jogosult a lakásbérleti jog folytatására, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

Jogviszony folytatásra jogosult személyek:
- házastárs,
- gyermek,
- a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke,
- szülő.

Bérleti jogviszony folytatása eltartási szerződés alapján:

A bérlő halála esetén az eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha
- a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és
- az eltartó a szerződésben vállalt tartási - vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti - kötelezettségét teljesítette, továbbá
- a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.

Jogszabály(ok):
1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 32.§