Kezdőlap IngatlangazdálkodásÜgymenetekBefogadás önkormányzati lakásba
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Befogadás önkormányzati lakásba

Önkormányzati lakásba történő befogadás

A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja az alábbi személyeket:

- házastárs,
- gyermek,
- a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke
- szülő.

A bérbeadó a bérlő írásbeli kérelmére hozzájárulhat az alábbi személyek befogadásához:

- nagyszülője,
- házastársának gyermeke és unokája,
- nem befogadott gyermekének a gyermeke,
- testvére, *
- élettársa,
- élettársa gyermeke és unokája,
- gyermeke házastársa vagy élettársa, és annak gyermeke,
- valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja,
- gondnoka,
- vagy tartási szerződés szerinti eltartója.

A lakásba történő befogadáshoz nem adható hozzájárulás, ha a befogadással a lakásban lévő személyek száma meghaladja a 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 19. §-ában szabályozott lakásigény mértékének felső határát.

A kérelem elbírálása során a bérbeadó a bérleti szerződés lakbérfizetés mértékének felülvizsgálatát is elvégzi.

Jogszabály(ok):
1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 21. §. (1) – (2) bekezdése
20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése és 29. §

*élettárs bejelentéséhez az élettársi kapcsolat bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba (Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása) vételéről szóló igazolás szükséges, amelyet csak a bérbeadó hozzájárulása esetén kell megkérni.

A nyilvántartásba vételről szóló igazolás beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél.