Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakás- és helyiségárverés

A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk nyilvános árverést hirdet a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 32 db lakás, valamint 18 db helyiség tulajdonjogának eladására.
5176716730.png
Az árverés időpontja: 2021. november 3. (szerda) 09.00-10.00 óra között.

Árverés helye: a kiíró által biztosított online árverési felület.


Az Önkormányzat a lakások és helyiségek per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, de annak térmértékét nem szavatolja. Az ingatlan térmértéke a tulajdoni lapon és az Alapító Okiratban feltüntetett mérettől a valóságban eltérhet. A vételárat az esetleges alapterület eltérés nem befolyásolja.

A lakások és helyiségek felújításra szorulnak, hiányos közműellátással rendelkezhetnek. Az ingatlanokban lévő közművek meglétéért, valamint szabályos kialakításáért sem a XIII. Kerületi Önkormányzat, sem a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felelősséget nem vállal. Az egyes ingatlanokat a földhivatali nyilvántartásban szereplő alapterülettel értékesítjük.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a törvényben meghatározott kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szervnek – amennyiben a törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – a vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítéstől számított 35 napos jogvesztő határideje van az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozattételre. A helyiségekre az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (Övtv.) 39. § (2) bekezdése alapján a fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg. Az 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 32. szám alatti ingatlan esetében a társasházi tulajdonostársaknak is elővásárlási joga van.

Az 1134 Budapest, Szabolcs utca 1/B. szám alatti társasházi épületben található 1. és 2. albetétszámú helyiségek két önálló albetétként nyilvántartottak, melyeket együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.
Az 1134 Budapest, Dévai utca 8. szám alatti társasházi épületben található 18. és 19. albetétszámú helyiségek két önálló albetétként nyilvántartottak, melyeket együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.

Az 1135 Budapest, Dévényi út 12. földszint 8.; 1139 Budapest, Forgách utca 32/2. II. emelet 212. és az 1133 Budapest, Tisza utca 14. 1. lh. II. emelet 17. szám alatti lakásingatlanokat elsődlegesen speciális, fiatal párok (házaspár, élettárs) részére szóló feltételekkel hirdetjük meg árverésre, azzal, hogy az árverési aukción nyertes fiatal kerületi házaspár mindkét tagja/élettársak együttesen vállalják – de nem kötelezően egyenlő arányban – vevőként az adásvételi szerződést megkötni, és legkésőbb a nyertességet követő 2 munkanapon belül kérik az adásvételi szerződést ekként megkötni, és ezzel egyidejűleg igazolják a feltételeknek való megfelelőséget, úgy jogosultak a vételárat az alábbiak szerint megfizetni: az aukciót követő 15 napon belül a nyertes vételár 10%-ának megfelelő összeget foglaló jogcímén, a fennmaradó vételárrészt az aukciót követő 90 napon belül.

Az árverésre kiírt lakások listáját az 1. számú melléklet, a helyiségek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. Az árverésen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Az árverés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 28/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelet előírásain, valamint az Önkormányzat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bizottságának árverés kiírásáról szóló határozatán alapul.

A részvétel feltételeit és részletes szabályait a honlapon közzétett Árverési Részvételi Szabályzat tartalmazza. Az Árverési Részvételi Szabályzatot az árverésen regisztrálók elfogadják.

További információk:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. - Lakásgazdálkodási csoport
1131 Budapest, Béke utca 65. Tel.: 450-3111.
Honlap; www.budapest13.hu