Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakás- és helyiségárverés

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. nyilvános árverést hirdet a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 37 db lakás, valamint 19 db helyiség tulajdonjogának eladására.
0517918159.png
Árverés ideje

2020. szeptember 22. (kedd) 09.00 órától lakások árverezése

(a címjegyzékben szereplő sorrendben folyamatosan)
2020. szeptember 23. (szerda) 09.00 órától helyiségek árverezése
(a címjegyzékben szereplő sorrendben folyamatosan)

Árverés helye

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
1131 Budapest, József Attila tér 4.


A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. fenntartja a jogot, hogy a COVID-19 világjárvány miatt jelenleg még előre nem látható, de esetlegesen utóbb bevezetett korlátozások, óvintézkedések miatt az árverés helyszínét és kezdő időpontját megváltoztassa, vagy a rendezvényt elhalassza, amelyről legkésőbb az árverés meghirdetett időpontját megelőző munkanap 16 óráig a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon ad tájékoztatást!

Az árverésen jelenlévők kötelesek az árverési helyszínen történő tartózkodásuk teljes időtartama alatt arcot (száj, orr) takaró maszkot, kendőt vagy sálat, valamint gumikesztyűt viselni. Az árverést levezető jogosult a fenti előírást megsértő személyt a terem azonnali elhagyására kötelezni, vagy a folyamatban lévő árverést azonnal megszakítani és intézkedni a szabályszegő személy kivezettetése iránt.

Igazoltan koronavírussal fertőzött, vagy lázas, köhögési tüneteket mutató személy nem vehet részt és nem lehet jelen az árverésen!

Az Önkormányzat a lakások és helyiségek per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, de annak térmértékét nem szavatolja. Az ingatlan térmértéke a tulajdoni lapon és az Alapító Okiratban feltüntetett mérettől a valóságban eltérhet. A vételárat az esetleges alapterület eltérés nem befolyásolja.

A lakások és helyiségek felújításra szorulnak, hiányos közműellátással rendelkezhetnek. Az ingatlanokban lévő közművek meglétéért, valamint szabályos kialakításáért sem a XIII. Kerületi Önkormányzat, sem a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felelősséget nem vállal. Az egyes ingatlanokat a földhivatali nyilvántartásban szereplő alapterülettel értékesítjük.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a törvényben meghatározott kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szervnek – amennyiben a törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – a vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítéstől számított 35 napos jogvesztő határideje van az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozattételre. A helyiségekre az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (Övtv.) 39. § (2) bekezdése alapján a fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg. Az 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 32. szám alatti ingatlan esetében a társasházi tulajdonostársaknak is elővásárlási joga van.

Az 1134 Budapest, Dévai utca 8. szám alatti társasházi épületben található 18. és 19. albetétszámú helyiségek két önálló albetétként nyilvántartottak, amelyeket együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.
Az 1134 Budapest, Szabolcs utca 1/B. szám alatti társasházi épületben található 1. és 2. albetétszámú helyiségek két önálló albetétként nyilvántartottak, amelyeket együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.
Az 1131 Budapest, Szent László út 164. szám alatti társasházi épületben található helyiségek albetétei önálló albetétként nyilvántartottak, amelyeket együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.

Az 1139 Budapest, Forgách utca 32/2. II. emelet 212.; 1134 Budapest, Róbert Károly körút 38. II. emelet 40. és az 1139 Budapest, Szegedi út 9/B. III. emelet 3. szám alatti lakásingatlanokat elsődlegesen speciális, fiatal párok (házaspár, élettárs) részére szóló feltételekkel hirdetjük meg árverésre. Amennyiben ezen lakások – vagy azok bármelyike - árverése eredménytelen lesz a speciális feltételek szerinti árverésen, úgy az árverés levezetője az általános szabályok szerinti feltételekkel nyomban árverésre bocsátja e lakás(oka)t.

Az árverésre kiírt lakások listáját az 1. számú melléklet, a helyiségek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. Az árverésen való részvétel regisztrációs díjhoz kötött, a regisztráció díja bruttó 3.000,- Ft, amelyet a részvétel feltételeként egyszeri alkalommal kell megfizetni az árverés helyszínén készpénzben.

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. fenntartja a jogot, hogy az árverés levezetője az árverésen (annak megkezdése előtt vagy lefolytatása során) akként rendelkezhet, hogy a COVID-19 világjárvány miatt – jelenleg még előre nem látható, de - utóbb bevezetett óvintézkedések és korlátozások betartása érdekében az árverés helyszínén (teremben) kizárólag azon személy(ek) jogosult(ak) tartózkodni, aki(k) az árverésre bocsátott adott ingatlan licitdíját befizette(k). Ebben az esetben önmagában a regisztrációs díj megfizetése nem jogosít az árverési helyszínen való tartózkodásra!

Az árverés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 28/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelet előírásain, valamint az Önkormányzat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bizottságának árverés kiírásáról szóló határozatán alapul.

A részvétel feltételeit és részletes szabályait a honlapon közzétett és az árverés helyszínén is kifüggesztett Árverési Részvételi Szabályzat tartalmazza. Az Árverési Részvételi Szabályzatot az árverésen résztvevők a belépéssel elfogadják.

További információk


XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. - Lakásgazdálkodási csoport
1131 Budapest, Béke utca 65. Tel.: 450-3111.
Honlap: www.kozszolgaltato.bp13.hu; www.budapest13.hu