Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakás- és helyiségárverés

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk nyilvános árverést hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő 19 lakás, valamint 13 helyiség tulajdonjogának eladására.
4066034504.png
Az árverés ideje: 2019. április 16. (kedd) 09.00 órától a lakások árverezése
(a címjegyzékben szereplő sorrendben folyamatosan) és 2019. április 17. (szerda) 09.00 órától a helyiségek árverezése (a címjegyzékben szereplő sorrendben folyamatosan).

Árverés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
1131 Budapest, Béke utca 65. II. emeleti tárgyaló


Az Önkormányzat a lakások és helyiségek per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, de annak térmértékét nem szavatolja. Az ingatlan térmértéke a tulajdoni lapon és az Alapító Okiratban feltüntetett mérettől a valóságban eltérhet. A vételárat az esetleges alapterület eltérés nem befolyásolja.

A lakások és helyiségek felújításra szorulnak, hiányos közműellátással rendelkezhetnek. Az ingatlanokban lévő közművek meglétéért, valamint szabályos kialakításáért sem a XIII. Kerületi Önkormányzat, sem a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felelősséget nem vállal. Az egyes ingatlanokat a földhivatali nyilvántartásban szereplő alapterülettel értékesítjük.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a törvényben meghatározott kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szervnek – amennyiben a törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – a vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítéstől számított 35 napos jogvesztő határideje van az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozattételre. A helyiségekre az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (Övtv.) 39. § (2) bekezdése alapján a fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg. Az 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 32. szám alatti ingatlan esetében a társasházi tulajdonostársaknak is elővásárlási joga van.

A Dévai utca 8. szám alatti társasházi épületben található 18. és 19. albetétszámú helyiségek két önálló albetétként nyilvántartottak, amelyeket együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.
A Katona József utca 31. szám alatti társasházi épületben található 62. és 68. albetétszámú helyiségek két önálló albetétként nyilvántartottak, egymással összenyitottak, így együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.
A Lehel utca 19. szám alatti társasházi épületben található 1. és 2. albetétszámú helyiségek két önálló albetétként nyilvántartottak, melyeket együttes értékesítés mellett bocsátjuk árverésre.

Az árverésre kiírt lakások listáját az 1. számú melléklet, a helyiségek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. Az árverésen való részvétel regisztrációs díjhoz kötött, a regisztráció díja bruttó 2000,- Ft, amelyet a részvétel feltételeként egyszeri alkalommal, a helyszínen kell megváltani.

Az árverés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 28/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelet előírásain, valamint az Önkormányzat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bizottságának árverés kiírásáról szóló határozatán alapul.

A részvétel feltételeit és részletes szabályait a honlapon közzétett és az árverés helyszínén is kifüggesztett Árverési Részvételi Szabályzat tartalmazza. A Részvételi Szabályzatot az árverésen résztvevők a belépéssel elfogadják.

További információk:
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. - Lakásgazdálkodási csoport
1131 Budapest, Béke utca 65. Tel.: +36-1/450-3111.