Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakás- és helyiségárverés

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. nyilvános árverést hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló 23 lakás, valamint 12 helyiség tulajdonjogának eladására.
4368628913.png
Az árverések 2017. november 28. (kedd) 09.00 órától a lakások tekintetében (a címjegyzékben szereplő sorrendben folyamatosan), 2017. november 29. (szerda) 09.00 órától kezdődnek a helyiségek tekintetében (a címjegyzékben szereplő sorrendben folyamatosan).

Árverés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
1131 Budapest, Béke utca 65. II. emeleti tanácsterem


Az Önkormányzat a lakások és helyiségek per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, de annak térmértékét nem szavatolja. Az ingatlan térmértéke a tulajdoni lapon és az Alapító Okiratban feltüntetett mérettől a valóságban eltérhet. A vételárat az esetleges alapterület eltérés nem befolyásolja.

A lakások és helyiségek felújításra szorulnak, hiányos közműellátással rendelkezhetnek. Az ingatlanokban lévő közművek meglétéért, valamint szabályos kialakításáért sem a XIII. Kerületi Önkormányzat, sem a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felelősséget nem vállal. Az egyes ingatlanokat a földhivatali nyilvántartásban szereplő alapterülettel értékesítjük.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a törvényben meghatározott kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szervnek – amennyiben a törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – a vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítéstől számított 35 napos jogvesztő határideje van az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozattételre. Az 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88., 1134 Budapest, Szabolcs utca 5. szám alatti ingatlanok esetében a társasházi tulajdonostársaknak elővásárlási joga van.

Az árverésre kiírt lakások listáját az 1. számú melléklet, a helyiségek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. Az árverésen való részvétel regisztrációs díjhoz kötött, a regisztráció díja bruttó 2000,- Ft, amelyet a részvétel feltételeként egyszeri alkalommal, a helyszínen kell megváltani.

Az árverés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 28/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelet előírásain, valamint az Önkormányzat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bizottságának árverés kiírásáról szóló határozatán alapul.

A részvétel feltételeit és részletes szabályait a honlapon közzétett és az árverés helyszínén is kifüggesztett Árverési Részvételi Szabályzat tartalmazza. A Részvételi Szabályzatot az árverésen résztvevők a belépéssel elfogadják.

További információ
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. - Lakásgazdálkodási csoport
1131 Budapest, Béke utca 65. Telefon: +36-1/450-3111.