Kezdőlap IngatlangazdálkodásGyakori kérdések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Gyakori kérdések

Témakörök:
Díjbeszedés és díjbehajtás
Ingatlan- és helyiségkezelés, üzemeltetés
Lakásgazdálkodás
Helyiséggazdálkodás


Díjbeszedés és díjbehajtásKaphatok-e kimutatást arról, hogy nincs bérleti díj elmaradásom?
Amennyiben nem áll fenn hátralék (tőke és kamattartozás), vagy a nyilvántartott tartozás megfizetésre került, igen.

Ebben a hónapban még nem kaptam számlát, miért nem küldtek?
Havonta legkésőbb a hónap 10. napjáig az aktuális számla kipostázása megtörténik. Szíveskedjen a postán vagy a postástól érdeklődni, hogy miért nem kézbesítették. Kérésére számlamásolatot és csekket postázunk, további lehetősége kiegyenlíteni a számlát átutalással, honlapunkon bankkártyás, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon házi pénztári befizetéssel.

A postai csekkes befizetésen túl kiegyenlíthetem a havi számlámat bankkártyás befizetéssel vagy átutalással is?
Természetesen igen.
Havi számláit bankkártyájával is befizetheti személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy weboldalunkon keresztül ide kattintva.
Amennyiben számláit átutalással kívánja rendezni bankszámlaszámunk megtalálható a számla bal felső részén feltüntetett táblázatban. Átutalással történő fizetés esetén kérjük hivatkozzon a lakás címére, illetve partnerkódjára és szerződésszámára.

Csoportos beszedési megbízást szeretnék adni a banknak a lakbérre, mi a teendőm?
A csoportos beszedési megbízást a számlavezető bankjánál kezdeményezheti az A12052585 számú azonosító, valamint a szerződésszám megadásával. A szerződésszámát megtalálja a havi számla bal felső részén feltüntetett táblázatban. Amennyiben a szerződésszám kevesebb, mint hat számjegyből áll, kérjük egészítse ki azt nullával az alábbiak szerint:
Például, ha a szerződésszám 111, abban az esetben az elejére 3 db nullát szükséges beírni: 000111. A csoportos beszedési megbízás létrejöttét Társaságunk felé igazolnia kell. A beszedési megbízást igazoló dokumentumot bemutathatja személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy megküldheti központi e-mail-címünkre is a szerződésszámra, valamint a lakás címére történő hivatkozással.

Felmondó levelet kaptam, mi a teendő?

A felmondó levéllel kapcsolatban kérjük szíveskedjen az abban foglaltak szerint eljárni, illetve vegye fel a kapcsolatot Díjbehajtási csoportunkkal személyesen vagy érdeklődjön telefonon.

Felszólító (vagy felmondó) levelet kaptam ki szeretném egyenlíteni a hátralékot, de nem tudom egy összegben, lehetőségem van részletekben fizetni?
Lehetősége van a tartozását részletekben megfizetni, amennyiben ennek feltételeiben a bérbeadóval írásban megállapodik. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban forduljon Díjbehajtási csoportunkhoz személyesen, vagy érdeklődjön telefonon.

Értesítést kaptam a végrehajtótól, hogy megadott határidőig adjam le a lakást és fizessem ki a hátralékot. Mi a teendőm ebben az esetben?

Folyamatban lévő végrehajtási eljárásban minden esetben forduljon az ügyben illetékes végrehajtóhoz, vagy keresse fel Díjbehajtási csoportunkat személyesen, vagy telefonon.
A lakás leadásával kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot Kezelési és Üzemeltetési Osztályunkkal.

Számlázási ügyben érdeklődöm, hogy miért kaptam ilyen magas összegű számlát?
A havonta kiszámlázásra kerülök díjak emelkedésének több oka lehet:
− lakbér/használati díj emelkedése,
− társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások esetén az éves közgyűlési határozat alapján emelkedhetnek a közüzemi díjak,
− önkormányzati tulajdonú épületekben az előző évi fogyasztás alapján emelkedhet a közüzemi díjak mértéke.
Kérjük, minden esetben egyeztesse a számlán feltüntetett tételeket az előző havi számla tartalmával.

Nem értem miért számláznak visszamenőlegesen vízdíjat, mikor nekem már régóta van vízórám?
Víz átalánydíj-számlázás abban az esetben történhet, amennyiben nem mutatta be Társaságunk részére a Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött lakossági mellékszolgáltatási szerződést, illetve lejárt a vízórája hitelessége és nem intézkedett annak megújítása iránt.

Miért fizetek használati díjat? Én a lakás bérlője vagyok.
Használati díjat abban az esetben közlünk ki, amennyiben Ön a lakás jogcím nélküli használója, mert a bérbeadó felmondta a jogviszonyát, vagy lejárt a lakásbérleti szerződés érvényessége és Ön nem kezdeményezte a jogviszonya rendezését.

Nem értem miért kell nekem fizetni két lakásra, mikor már elköltöztem az egyikből?
Lakbért a lakás leadásáig kell fizetnie, azt hivatalosan le kell adni Társaságunk képviselőjének. A lakás leadását Kezelési és Üzemeltetési Osztályunknál kezdeményezheti.


Ingatlan- és helyiségkezelés, üzemeltetésMi a teendő hétvégén és ünnepnapokon, vagy munkaidő után bekövetkezett halasztást nem tűrő víz- és villanyszereléssel összefüggő hibák és dugulás esetén?
A hibát a Karbantartó Műhelybe munkanapokon 22.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 14.00-20.00 óra között lehet bejelenteni az ügyeletet tartó munkatársaknál az alábbi telefonszámon: 06-30/476-2125 (vízvezeték szerelő); 06-30/476-2051 (villanyszerelő).

Lejár a mellékvízmérőm hitelessége, mit kell tennem?

A vízmérő órákat szakemberrel ki kell cseréltetni. A Fővárosi Vízművektől beszerezhető, vagy a honlapjukról letölthető nyomtatványokat ki kell tölteni, a főmérő vízdíjkifizetőjével (önkormányzati épület esetén a Kezelési és üzemeltetési osztály Üzemeltetési csoportját, társasház esetén a közös képviselőt kell felkeresni), valamint az ingatlan tulajdonosával (önkormányzati épület esetén a Kezelési és üzemeltetési osztály Üzemeltetési csoportját, társasház esetén a Kezelési csoportot kell felkeresni) alá kell íratni. A Vízműveknél kérni kell a vízóra plombálását és át kell adni nekik a papírokat, akik továbbítják azokat a Díjbeszedő Holding Zrt. felé.

Veszélyes rágcsálófertőzöttséget (patkányt) észleltem, mi a teendő?

A főváros területén a patkánymentesítést 2018. július 23-tól az RNBH Konzorcium végzi díjtalanul. Amennyiben ilyen kártevő előfordulását észleli, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségen tegye meg bejelentését:

Telefon (hétköznapokon 08.00-16.00 óra között): +36-70/364-6531
E-mail: patkanyirtas@gmail.com


LakásgazdálkodásHogyan juthatok önkormányzati lakáshoz?

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a XIII. kerületben lakáspályázat útján lehet lakáshoz jutni. Ezek feltételeiről az ügymeneteknél, illetve az aktuális pályázatoknál talál bővebb információt.

Kisebb/nagyobb lakást szeretnék, mit tehetek?
Lehetősége van lakáspályázat benyújtására, valamint magánúton a lakásbérleti jogát elcserélni másik önkormányzati lakás bérleti jogára vagy magántulajdonú ingatlanra. Ezek feltételeiről az ügymeneteknél, illetve az aktuális pályázatoknál talál bővebb információt.

Milyen lakáspályázatok vannak a kerületben?
A XIII. kerületi Önkormányzat évente 3-4 alkalommal indít lakáspályázatot különböző feltételekkel. Lakással rendelkező bérlőink lakásleadás mellett tudnak pályázni, lakással nem rendelkező, kerületi lakosok lakás leadása nélkül pályázhatnak.
Fiatal házasoknak és élettársi kapcsolatban lévőknek évente 1-2 alkalommal pályáztat meg az Önkormányzat fecskeházi lakásokat, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló fecskeházi hasznosításra kijelölt lakásokat.
A pályázati rendszerről, a feltételekről az ügymeneteknél és az aktuális pályázatoknál talál bővebb információkat.

A bérlő meghalt, hozzátartozó vagyok. Le szeretném adni a lakását, mit kell tennem?

Amennyiben a bérlő meghalt és a lakásban más személy nem lakott, illetve lakcímbejelentéssel nem rendelkezett, a lakást a néhai bérlő hozzátartozójának kell átadnia a Zrt. részére. Amennyiben hagyatéki eljárás indult, az illetékes Polgármester Hivatal Hagyatéki Csoportját kell megkeresni.

Elcserélhető a bérleti jogviszony?
Igen, elcserélhető egy másik lakás bérleti jogviszonyára, illetve magántulajdonú ingatlan tulajdonjogára.

Eltartási szerződést szeretnék kötni egy bérlővel, hova forduljak?

Önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának folytatása ellenében kötött eltartási szerződés megkötését követően a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát kell az eltartónak és az eltartottnak felkeresni. Az Igazgatási Osztály végzi el az eltartási szerződés záradékolását, valamint a bérlő elhalálozásának esetén megvizsgálja az eltartási szerződésben vállalt feltételek teljesülését. Az eltartás megvalósulása és az Igazgatási Osztály jóváhagyása után az eltartónak fel kell keresnie a Zrt-t a bérleti jogviszony rendezése ügyében.
Bővebb információkat a Jogviszony folytatás ügymenetnél talál.

Szeretném megszüntetni a bérleti jogviszonyom pénzbeli térítés ellenében, mik a feltételei?
A határozatlan idejű bérleti joggal rendelkező bérlő a lakásbérleti jogviszonyt a Bérbeadó részére pénzbeli térítés ellenében felajánlhatja, azonban a Bérbeadó a felajánlást nem köteles elfogadni, arról a lakásgazdálkodási feladatok ismeretében dönt.
A határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakás bérleti joga is megváltható a bérlő erre irányuló kérelme alapján, azonban a Bérbeadó a felajánlást nem köteles elfogadni, arról szintén a lakásgazdálkodási feladatok ismeretében dönt. A pénzbeli térítés összege függ a bérleti jogviszonyból még hátralévő időtől is.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Bérleti jogviszony megszüntetése ügymenet alatt találja.

Kit jelenthetek be a lakásba?
Az Önkormányzat hozzájárulása nélkül befogadható személyek: bérlő házastársa, gyermeke, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke és szülőjét. Az Önkormányzat hozzájárulásával fogadhatja be a bérlő a nagyszülőjét, házastársának gyermekét és unokáját, nem befogadott gyermekének a gyermekét, testvérét, élettársát, élettársa gyermekét és annak unokáját, gyermeke házastársát vagy élettársát és annak gyermekét, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottját.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Befogadás ügymenet alatt találja.

Kivel létesíthetek bérlőtársi jogviszonyt?
A bérlő bérlőtársi jogviszonyt létesíthet házastársával, gyermekével, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekével, szülőjével. A bérlő a gyermekével, unokájával, testvérével abban az esetben létesíthet bérlőtársi jogviszonyt, amennyiben az együtt lakó személy a 18. életévét betöltötte, továbbá, ha a testvér a bérlővel a lakásban legalább 1 év óta folyamatosan együtt lakik.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Bérlőtársi jogviszony létesítése ügymenet alatt találhat.


HelyiséggazdálkodásÜres helyiséget szeretnék bérelni, milyen lehetőségeim vannak, illetve milyen módon nyújthatom be helyiségbérleti igényemet?
A honlapunkon szerepel és 2-3 hetente frissítésre kerül a bérbe vehető helyiségek listája, amely helyiségekre folyamatosan érkezhetnek be bérbevételi kérelmek. Itt letölthető bérbevételi kérelem, amelyen a szükséges csatolandó iratok is feltüntetésre kerültek.
A lista bérleti díjra vonatkozó információt nem tartalmaz, mivel az megállapodás függvénye. A bérleti díjjal, valamint a helyiség megtekintésével kapcsolatban a helyiséggazdálkodási ügyintézőkkel kell egyeztetni.
Egy másik lehetősége a helyiséghez jutásnak, hogy időnként helyiség pályázatot is hirdetünk, amelynek feltételeit külön hirdetményi kiírás tartalmazza.

A helyiséget nem kívánom bérlőként tovább használni, át szeretném adni annak bérleti jogát. Mit tegyek?
A bérleti jog átadásra vonatkozó tájékoztató szerint kell eljárni, illetve itt letölthető az erre vonatkozó kérelem is.

Lejár a helyiségbérleti jogviszonyom, de a helyiséget tovább szeretném használni. Mit tegyek?
A helyiségek további használatára vonatkozó tájékoztató szerint kell eljárni, valamint itt letölthető az erre vonatkozó kérelem.

A bérelt helyiséget nem kívánom tovább használni. Mi a módja a bérlemény visszaadásának?
A bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó tájékoztató szerint kell eljárni.

Mi a teendő, ha a helyiségbérlettel, vagy a bérlővel kapcsolatban valamiféle változás következik be?
Az egyéb beadványokhoz (jogutódlás, profilmódosítás, bérlőtársítás, albérletbe adás, székhely vagy telephely bejegyzés kérelemhez, valamint névváltozás bejelentéséhez) a kérelmekhez csatolandó mellékletekről az alábbi tájékoztatónk ad információt.

Kedvező helyen, környéken "üresnek láttam” egy helyiséget. Hogyan kaphatok a helyiségről, annak esetleges bérleti feltételeiről információt?
Javasoljuk, hogy keresse fel ügyfélszolgálatunkat, ahol a nyilvántartásokból tisztázható, hogy a helyiség önkormányzati tulajdonú-e, s ha igen szerepel-e a bérbe vehető helyiség listáján.