Kezdőlap IngatlangazdálkodásGyakori kérdések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Gyakori kérdések

Témakörök:
Díjbeszedés és díjbehajtás
Ingatlan- és helyiségkezelés, üzemeltetés
Lakásgazdálkodás
Helyiséggazdálkodás


Díjbeszedés és díjbehajtásKaphatok-e igazolást arról, hogy nincs bérleti díj elmaradásom?
- amennyiben nincs hátralék (tőke és kamattartozás) és nincsen peres eljárás folyamatban akkor igen,
- ha hátralék van és nincs peres eljárás, akkor a hátralék kiegyenlítését követően igen,
- ha peres eljárás van folyamatban, a bíróság részére kimutatás adható ki,
- ha hátralék van, igazolást nem, csak kimutatást adunk ki.

Ebben a hónapban még nem kaptam számlát, miért nem küldtek?
Minden hónapban legkésőbb 5-én az aktuális havi számla kipostázása megtörténik, szíveskedjen a postán vagy a postástól érdeklődni, hogy miért nem kapta meg, de adhatunk számlamásolatot és csekket is a befizetésre, továbbá lehetősége van honlapunkon és a pénztárban ügyfélfogadási időben egyaránt kiegyenlíteni az elmaradást.

Fizethetek-e bankkártyával?

Igen.

Csoportos megbízást szeretnék adni a banknak a lakbérre, mi a teendőm?
Csak az OTP Banknál tud csoportos megbízást adni, azonosítónk LLAKAS13, egy lakbérszámlát is szíveskedjen magával vinni és a számlán feltüntetett szerződésszámot kell megadnia azonosítóként. Amennyiben a bank elfogadta a megbízást az ügyfélnek jeleznie kell felénk és meg kell adnia a saját bankszámlaszámát, amire a terhelést a bank felé megküldjük. Jelenleg csak az OTP Bankkal van ilyen kapcsolatunk.

Felmondó levelet kaptam, mi a teendő?
Ki kell egyenlítenie az aktuális hátralékot (kamatot is) és azt követően hat hónapig figyeljük, hogy rendszeresen eleget tesz-e fizetési kötelezettségének.
- amennyiben igen, akkor a lehetősége nyílik a jogviszony rendezésére, feltéve, hogy nincs más ok (pl. magatartásbeli problémák), ami miatt fenn kellene tartani a felmondást.
- amennyiben nem, akkor a felmondás érvényesítésére, a lakás kiürítésére és a hátralék behajtására peres eljárást kezdeményezünk.

Ha anyagi nehézségei adódtak, tájékoztatjuk, hogy segítséget kérhet a XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Osztályán (Béke tér 1.) vagy a Prevenciós Központban (Tüzér utca 56-58.).

Felszólító (vagy felmondó) levelet kaptam ki szeretném egyenlíteni a hátralékot, de nem tudom egy összegben, lehetőségem van részletekben fizetni?
Igen, egyéni elbírálás alapján részletfizetési engedélyt adunk általában 6 hónapra, ami azt jelenti, hogy a havi részlet mellett az aktuális havi számlát is ki kell fizetnie, amennyiben ennek nem tesz eleget a szerződése felmondásra kerül a tulajdonos önkormányzat részéről. Természetesen részletfizetési megállapodást csak azzal kötünk, akivel nincs magatartásbeli/életviteli probléma.

Levelet kaptam a végrehajtótól, hogy megadott határidőig adjam le a lakást és fizessem ki a hátralékot. Mit tehetek, ha nem akarok utcára kerülni?
- befizeti a perköltséget, kiegyenlíti a hátralékát és annak kamatait, a végrehajtási költségeket, rendszeresen fizeti a havi díjakat (nem halmozott fel újabb hátralékot sem lakbér/használati díj, sem a közüzemi díjak tekintetében), kérheti a lakás ismételt bérbeadását. A kérelmet a Lakás- és helyiséggazdálkodási osztály ügyintézőjénél kell leadni egyéb mellékletekkel együtt, amelyet a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság bírál el. Amennyiben a Bizottság a lakás ismételt bérbeadása mellett dönt, az ügyfél megköti az új lakásbérleti szerződését, és természetesen a kilakoltatásra nem fog sor kerülni. Ha a Bizottság nem járul hozzá, akkor Önnek megadott határidőben le kell adnia a lakást és ki kell fizetnie a hátralékot.
- amennyiben nem tudja kiegyenlíteni a tartozását, saját érdekeit figyelembe véve, hogy ne növelje tovább az adósságát célszerű a lakást minél előbb (akár a határidő lejárta előtt) leadnia.
Amennyiben a lakás nem kerül hivatalosan leadásra a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. képviselőjének és a hátralékot nem egyenlíti ki, jogi eljárást kezdeményezünk, amelynek jogerőre emelkedése után lehetőség nyílik annak végrehajtására, azaz magára a kilakoltatásra. A kilakoltatás mellett behajtásra kerül a hátralék is (letiltás, vagyon lefoglalás). Felhívjuk figyelmét, hogy ha bejelentés nélkül elhagyja a lakást, fizetési kötelezettsége ettől függetlenül a lakás birtokbavételéig fennáll, ezért célszerű a lakás leadását hivatalos úton intézni.

Kaptam idézést a bíróságtól lakás kiürítésére vonatkozóan, de én már évek óta nem lakom a lakást, ott csak bérlőtársam lakik, én miért fizessek?
A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják. Bérfizetési kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.
- Amennyiben a visszatérés szándéka nélkül költözött el a lakásból és nem szeretné gyakorolni bérlőtársi kötelezettségeit, fel kell mondania a bérlőtársi jogviszonyát és így az anyagi kötelezettségei is megszűnnek.
- Amennyiben a hátralék behajtására már ítélet született és végrehajtási eljárás is folyamatban van, mindegyik volt bérlőtárstól behajtásra kerül a hátralék és annak járulékos költségei (pl.: letiltás, vagyontárgyak lefoglalása).

Számlázási ügyben szeretnék valakivel beszélni, valamilyen tévedés történt. Miért ilyen magas a számlám?

- Minden év végi díjkiközlő levelünkben tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a társasházban lévő önkormányzati lakások szolgáltatási díjai, a ház tulajdonosai által (az évi közgyűléseken akár január 1-től visszamenőleg) megszavazottak alapján kerülnek megemelésre és így ennek megfelelően a társasház által felénk számlázott szolgáltatási díjakat számlázzuk tovább a bérlőink felé. Amennyiben nem ért egyet ezzel a díjjal kérjük szíveskedjen egyeztetni munkatársainkkal a Kezelési Osztályon. Ha nagyon magas a víz-csatorna díj kérjük szíveskedjen a vízórát felszereltetni.
- Az önkormányzati tulajdonú épületben a víz- és csatornadíjak mértéke az előző évben felmerült felhasználás adatai, a lakás komfortfokozata, a szobák száma, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján állapítják meg. A szemétszállítási díj mértéke épületen belül minden lakásra ugyanaz (épületre kiszámlázott díj/ a lakások száma.)

Nem értem miért számláznak /visszamenőlegesen vízdíjat, mikor nekem már rég vízórám van?

- Vagy nem mutatta be a Fővárosi Vízművekkel kötött számlázási szerződését, a vízóra hitelesítését követően,
- vagy nem tett eleget a Díjbeszedő Zrt. felszólításának, hogy cserélje le a vízóráját és felmondásra került a mellékmérős díjmegosztási szerződés, így a továbbiakban az önkormányzat számlázza ki az átalánydíjat.

Miért fizetek én használati díjat? Én a lakás bérlője vagyok.

- lejárt a bérleti szerződése és nem kérte a lakás ismételt bérbeadását, így a lakás jogcím nélküli használójává vált. A lakás további bérléséhez kérelmet kell beadnia, amely ügyben szíveskedjen a lakásgazdálkodási ügyintézőhöz fordulni. (Javasoljuk, hogy amennyiben hátraléka van, csak a hátralék kiegyenlítését követően adja be a kérelmét.) A lakás ismételt bérbeadásáról a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt.
- lakásbérleti szerződését felmondta a tulajdonos önkormányzat így Ön jogcím nélküli használóvá vált.
- jogerős ítélet alapján Ön a lakást jogcím nélküliként használja, kérheti a lakás ismételt bérbeadását, amennyiben a hátralékot, annak kamatait, perköltséget, végrehajtási díjakat is kiegyenlítette, nincs közüzemi díjhátraléka. A lakás ismételt bérbeadásáról a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt.

Nem értem miért kell nekem fizetni két lakásra, mikor már elköltöztem az egyikből?
Lakbért a lakás leadásáig kell fizetnie, azt hivatalosan le kell adni Társaságunk képviselőjének, aki jegyzőkönyvben rögzíti a mérőórák számát, állását, és a lakás átvételkor aktuális műszaki, karbantartottsági állapotát. A lakás leadáshoz a nullás közüzemi igazolások szükségesek.


Ingatlan- és helyiségkezelés, üzemeltetésMi a teendő hétvégén és ünnepnapokon, vagy munkaidő után bekövetkezett halasztást nem tűrő víz- és villanyszereléssel összefüggő hibák és dugulás esetén?
A hibát a Karbantartó Műhelybe munkanapokon 22.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 14.00-20.00 óra között lehet bejelenteni az ügyeletet tartó munkatársaknál az alábbi telefonszámon: 06-30/476-2125 (vízvezeték szerelő); 06-30/476-2051 (villanyszerelő).

Lejár a mellékvízmérőm hitelessége, mit kell tennem?

A vízmérő órákat szakemberrel ki kell cseréltetni. A Fővárosi Vízművektől beszerezhető, vagy a honlapjukról letölthető nyomtatványokat ki kell tölteni, a főmérő vízdíjkifizetőjével (önkormányzati épület esetén a Kezelési és üzemeltetési osztály Üzemeltetési csoportját, társasház esetén a közös képviselőt kell felkeresni), valamint az ingatlan tulajdonosával (önkormányzati épület esetén a Kezelési és üzemeltetési osztály Üzemeltetési csoportját, társasház esetén a Kezelési csoportot kell felkeresni) alá kell íratni. A Vízműveknél kérni kell a vízóra plombálását és át kell adni nekik a papírokat, akik továbbítják azokat a Díjbeszedő Holding Zrt. felé.

Veszélyes rágcsálófertőzöttséget (patkányt) észleltem, mi a teendő?

A főváros területén a patkánymentesítést 2018. július 23-tól az RNBH Konzorcium végzi díjtalanul. Amennyiben ilyen kártevő előfordulását észleli, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségen tegye meg bejelentését:

Telefon (hétköznapokon 08.00-16.00 óra között): +36-70/364-6531
E-mail: patkanyirtas@gmail.com


LakásgazdálkodásHogyan juthatok önkormányzati lakáshoz?
Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a XIII. kerületben kizárólag lakáspályázat útján lehet lakáshoz jutni. Ezek feltételeiről az ügymeneteknél, illetve az aktuális pályázatoknál talál bővebb információt.

Kisebb/nagyobb lakást szeretnék, mit tehetek?
Lehetősége van lakáspályázat benyújtására, valamint magánúton a lakásbérleti jogát elcserélni másik önkormányzati lakásbérleti jogára vagy magántulajdonú ingatlanra. Ezek feltételeiről az ügymeneteknél, illetve az aktuális pályázatoknál talál bővebb információt.

Milyen lakáspályázatok vannak a kerületben?
A XIII. kerületi Önkormányzat évente 2-3 alkalommal indít lakáspályázatot különböző feltételekkel. Lakással rendelkező bérlőink lakásleadás mellett tudnak pályázni, lakással nem rendelkező, kerületi és nem kerületi lakosok lakás leadás nélkül pályázhatnak.
Fiatal házasoknak és élettársi kapcsolatban lévőknek évente 1-2 alkalommal pályáztat meg az Önkormányzat fecskeházi lakásokat, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló fecskeházi hasznosításra kijelölt lakásokat.
A pályázati rendszerről, a feltételekről az ügymeneteknél és az aktuális pályázatoknál talál bővebb információkat.

A bérlő meghalt, hozzátartozó vagyok. Le szeretném adni a lakását, mit kell tennem?
Amennyiben a bérlő meghalt és a lakásban más személy nem lakott, illetve lakcímbejelentéssel nem rendelkezett, a lakást a néhai bérlő hozzátartozójának kell átadnia a Zrt-nek. Amennyiben hagyatéki eljárás indult, az illetékes Polgármester Hivatal Hagyatéki Csoportját kell megkeresni.

Elcserélhető a bérleti jogviszony?
Igen, elcserélhető egy másik lakás bérleti jogviszonyára, illetve magántulajdonú ingatlan tulajdonjogára.

Eltartási szerződést szeretnék kötni egy bérlővel, hova forduljak?
Önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának folytatása ellenében kötött eltartási szerződés megkötését követően a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát kell az eltartónak és az eltartottnak felkeresni. Az Igazgatási Osztály végzi el az eltartási szerződés záradékolását, valamint a bérlő elhalálozásának esetén megvizsgálja az eltartási szerződésben vállalt feltételek teljesülését.
Az eltartás megvalósulása és az Igazgatási Osztály jóváhagyása után az eltartónak fel kell keresnie a Zrt-t a bérleti jogviszony rendezése ügyében. Bővebb információkat a Jogviszony folytatás ügymenetnél talál.

Szeretném megszüntetni a bérleti jogviszonyom pénzbeli térítés ellenében, mik a feltételei?
Kizárólag határozatlan időtartamra kötött bérleti jogviszonnyal rendelkező lakást lehet felajánlani pénzbeli térítés ellenében.
Határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakás bérleti jogáról térítés ellenében nem lehet lemondani!
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Bérleti jogviszony megszüntetése ügymenet alatt találja.

Kit jelenthetek be a lakásba?
Az Önkormányzat hozzájárulása nélkül befogadható személyek: bérlő házastársa, gyermeke, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke és szülőjét.
Az Önkormányzat hozzájárulásával befogadható személyek: bérlő nagyszülője, nem befogadott gyermekének a gyermeke, testvére, élettársa, élettársa gyermeke és unokája, gyermeke házastársa, vagy élettársa és annak gyermeke.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Befogadás ügymenet alatt találja.

Kivel létesíthetek bérlőtársi jogviszonyt?
A bérlő bérlőtársi jogviszonyt létesíthet házastársával, gyermekével, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekével, szülőjével. A bérlő unokájával, nagyszülőjével, testvérével abban az esetben létesíthet bérlőtársi jogviszonyt, amennyiben az együtt lakó személy a 18. életévét betöltötte és a bérlővel a lakásban legalább 1 év óta folyamatosan együtt lakik.
Bővebb információkat és a további tudnivalókat a Bérlőtársi jogviszony létesítése ügymenet alatt találhat.


HelyiséggazdálkodásÜres helyiséget szeretnék bérelni, milyen lehetőségeim vannak, illetve milyen módon nyújthatom be helyiségbérleti igényemet?
A honlapunkon szerepel és 2-3 hetente frissítésre kerül a bérbe vehető helyiségek listája, amely helyiségekre folyamatosan érkezhetnek be bérbevételi kérelmek. Itt letölthető bérbevételi kérelem, amelyen a szükséges csatolandó iratok is feltüntetésre kerültek.
A lista bérleti díjra vonatkozó információt nem tartalmaz, mivel az megállapodás függvénye. A bérleti díjjal, valamint a helyiség megtekintésével kapcsolatban a helyiséggazdálkodási ügyintézőkkel kell egyeztetni.
Egy másik lehetősége a helyiséghez jutásnak, hogy időnként helyiség pályázatot is hirdetünk, amelynek feltételeit külön hirdetményi kiírás tartalmazza.

A helyiséget nem kívánom bérlőként tovább használni, át szeretném adni annak bérleti jogát. Mit tegyek?
A bérleti jog átadásra vonatkozó tájékoztató szerint kell eljárni, illetve itt letölthető az erre vonatkozó kérelem is.

Lejár a helyiségbérleti jogviszonyom, de a helyiséget tovább szeretném használni. Mit tegyek?
A helyiségek további használatára vonatkozó tájékoztató szerint kell eljárni, valamint itt letölthető az erre vonatkozó kérelem.

A bérelt helyiséget nem kívánom tovább használni. Mi a módja a bérlemény visszaadásának?
A bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó tájékoztató szerint kell eljárni.

Mi a teendő, ha a helyiségbérlettel, vagy a bérlővel kapcsolatban valamiféle változás következik be?
Az egyéb beadványokhoz (jogutódlás, profilmódosítás, bérlőtársítás, albérletbe adás, székhely vagy telephely bejegyzés kérelemhez, valamint névváltozás bejelentéséhez) a kérelmekhez csatolandó mellékletekről az alábbi tájékoztatónk ad információt.

Kedvező helyen, környéken "üresnek láttam” egy helyiséget. Hogyan kaphatok a helyiségről, annak esetleges bérleti feltételeiről információt?
Javasoljuk, hogy keresse fel ügyfélszolgálatunkat, ahol a nyilvántartásokból tisztázható, hogy a helyiség önkormányzati tulajdonú-e, s ha igen szerepel-e a bérbe vehető helyiség listáján.