Kezdőlap IngatlangazdálkodásBérbe vehető telkek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Bérbe vehető telkek

Bérbe vehető telkek

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
Társaságunk, mint a XIII. Kerületi Önkormányzat ingatlanjainak megbízott kezelője, a cikkben részletezett önkormányzati tulajdonú üres telkeket kívánja az ingatlan végleges felhasználásáig, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig bérbe adni a lentebb részletezett feltételek mellett.
3960018762.png
SorszámIngatlan címe és helyrajzi számaAlapterület (m2)Telken folytatható tevékenységMegjegyzés
1.1135 Budapest, Szent László út 66-68. 27045 és 27046 hrsz.1718 és 1159 összesen: 2877ParkolóAz egymás mellett lévő ingatlanokat együttesen adjuk bérbe
2.1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 98. 27115 hrsz.1075Parkoló-
Az ingatlanok megtekintését Társaságunk előzetesen egyeztetett időpont alapján biztosítja. Telefonszám: +36-1/450-3124 vagy +36-1/450-3103 (Szabó Zoltánné vagy Veres Alpár).

A telek bérbevételi kérelmet a Zrt. Helyiséggazdálkodási csoportjánál kell benyújtani (1131 Budapest, Béke utca 65.) a cikkhez csatolt nyomtatványon és mellékletekkel 2018. október 12. napjáig ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 08.00 - 18.00
kedd - szerda - csütörtök: 08.00 - 16.30
munkaközi szünet: 12.00 - 12.30
péntek: 8.00 - 11.30

Csatolandó iratok:
- telek bérbevételi kérelem nyomtatvány, amely a honlapról letölthető,
- a gazdasági társaság esetében rendelkezésre álló cégkivonat másolat, társadalmi szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról szóló, a nyilvántartó bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás,
- aláírási címpéldány (ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta) másolat,
- NAV nullás igazolás.

A tulajdonos, illetve megbízottja az ingatlant jelenlegi, megtekintett állapotában adja bérbe. A tevékenység folytatásához szükséges beruházásokat a Bérlő saját költségére és veszélyére végezheti, bérbeszámítás nélkül.
A kérelmező tudomásul veszi, hogy az ingatlanokon nincsenek közművek. Ideiglenes közműbekötéseket, illetve a bérleti jogviszony bármely okból megszűnésekor visszabontását a Bérlő saját költségen végezheti el.
A tevékenység folytatásához szükséges engedélyek beszerzése a leendő Bérlő felelőssége, feladata, a XIII. Kerületi Főépítész irodával, valamint a gépkocsi ki- és behajtási engedélyhez a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi divíziójával (1139 Budapest, Hajdú utca 29.) szükséges egyeztetni.
A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérlő saját költségén, bérbeszámítás nélkül köteles az ingatlanon a hasznosítás jellegének megfelelően kerítést kiépíteni, az ingatlan tisztántartásáról, pormentesítéséről, csapadékvíz-elvezetéséről parlagfű kaszálásáról, gyomtalanításról, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni, valamint köteles az ingatlan előtt a kerítés és az útszegély közötti járdaszakasz naponta történő takarítását elvégezni. Parkoló, őrzött parkoló célú használat esetében 4 parkolóhely után 14/16-os körméretű kétszer iskolázott, környezettűrő lombos dézsás/konténeres díszfa helyezendő el. Téli időszakban köteles a hó és síkosítás mentesítésről gondoskodni. Amennyiben a bérlet (használat) ideje alatt a hivatkozott járdaszakasz nem megfelelő tisztítása miatt valakit baleset ér, az ebből eredő kártérítési kötelezettség minden esetben a Bérlőt terheli.

Az ingatlanon folytatott tevékenység kizárólag a környék lakóinak zavarása nélkül történhet, ellenkező esetben a telekbérleti szerződés felmondásra kerülhet.

Amennyiben bármely ingatlanra több bérbevételi kérelem érkezik, úgy az ajánlatot tevők között licitet tartunk, melyről külön értesítést küldünk. Licit esetén az induló bérleti díj a legmagasabb díjajánlat alapján kerül meghatározásra. Licittárgyalás esetén licitbiztosíték címén 3 havi induló bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű licitbiztosítékot át kell átutalni a Bérbeadó számlájára. A licit részletes szabályait az ajánlattevőknek megküldendő külön értesítés tartalmazza.