Kezdőlap BeruházásGyakori kérdések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Gyakori kérdések

Szanálás során milyen lakásba költöztetnek?
A Lakástörvény határozza meg a kihelyezést. Általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi/eredeti lakással megegyező lakásra jogosult a bérlő. Tehát alapterületben, komfortfokozatban, felszerelésben hasonló lakásra lehet számítani.

Mi a teendő szanálás esetén?
Az új lakásról rendelkező Tulajdonosi Nyilatkozatban foglaltak az irányadók. Sokféle változat lehetséges. Általában – ha bontásra kerül a lakóépület – az összes szolgáltatói szerződést meg kell szüntetni. Ez azt jelenti, hogy az elektromos- és a gázmérőt is le kell szereltetni, amelynek díját a bérlő köteles kiegyenlíteni (a felmerülő költségek ellentételezéséről a tulajdonosi nyilatkozat rendelkezik). A víz- és távfűtő-szolgáltatást csak a dokumentáció csatolásával írásban lehetséges megszüntetni. Természetesen hasonlóképpen kell eljárni a többi szolgáltatónál is, de ebbe a bérbeadó nem kíván beleszólni (pld.: UPC, Digi TV, T-home stb.).

Milyen műszaki paraméterekkel rendelkezik a váltólakás, a bérlemény?
A Lakástörvény szellemében a bérbeadó köteles a komfortfokozatnak megfelelő szinten, berendezési tárgyakkal felszerelve rendelkezésre bocsátani a bérleményt. Új lakásba költözni a legritkábban van mód, leggyakrabban egy felújított lakásba kerül átköltöztetésre a bérlő.
Lakásnál: főzés, fűtés, világítás, vízvétel, egyéb helyiségek esetében ez a szűkebb lehet. Fűtési és főzési lehetőség esetében sem feltétlenül szükséges a gázellátás, mert a főzést, fűtést villannyal is meg lehet oldani és a lakás/helyiség fűtésére szilárd tüzelőanyag is használható. A melegvíz-szolgáltatás sem okvetlenül gázzal történik, lehet elektromos kialakítású még akkor is, ha egyébként van gázszolgáltatás a lakásban.
A nyílászárók soha nem újak, javítottak, festettek, nem légtömörek. Kéményes gázkészülékek és gáztűzhely esetén tilos a légszigetelés, mert életveszélyes helyzet állhat elő!

Nem záródik pontosan a nyílászáró (ajtó,ablak), mi a teendő?
A lakás berendezési tárgyainak, nyílászáróinak karbantartása, cseréje a bérlő kötelezettsége. Fokozott légzárással kivitelezett új ajtó/ablak beépítése tilos nyitott rendszerű gázkészülékek esetén (kéményes vízmelegítő, gázfűtő-készülék illetve tűzhely). A bérlőnek jogában áll saját szervezésben és saját költségére a nyílászárót (ajtó, ablak) kicserélni. A műszaki, és az építéshatósági szabályokat minden esetben be kell tartani.

Mikor újítja fel a lakást a tulajdonos, bérbeadó?
A tulajdonos általában nem végez ilyen munkát, mert ez a bérlő szerződésben foglalt kötelezettsége (kivétel, ha valamilyen – lakást is érintő – nagy felújítás, statikai beavatkozás készül). A bérlő köteles a műszaki előírásokat szigorúan betartani, különös tekintettel lakásban lévő hálózatokra (gáz-, víz-, elektromos-, TV-, és telefonhálózatokra).

Milyen állapotban kell leadni a bérleményt?
A tulajdonosi hozzájárulás vagy egyéb írásba foglalt megállapodás az irányadó. Általában a komfortfokozatnak megfelelő – működő – berendezési tárgyakkal, tisztasági festéssel, kitakarítva, a meglévő külső-belső nyílászárókkal (ez változhat szanálásos bontás esetén) kell és lehet leadni az ingatlant.

Át szeretném alakítani a lakásomat, mi a teendő?

Minden esetben a bérbeadó hozzájárulásával lehetséges. A beavatkozás mértékétől függően a szolgáltatók és esetlegesen az építési hatóság engedélyére is szükség van, lehet. Alapesetben alaprajzokkal (előző-, új-, alatta lévő lakás) és gépészeti tervvel. Az ingatlanfelújítás mértékétől függ a tervkészítő személye (technikus, építészmérnök, vezető tervező stb.).

Penészedik a lakás, pedig a lakás emeleti! Mi lehet az oka?
A penészesedés keletkezésének legtöbb esetben a lakáshasználati szokások az okozói: a fűtési költségek csökkentése miatt nincs felfűtve a lakás, nincs megfelelő szellőztetés, nagy a páraképződés (túlterhelt), a nyílászárók légmentesen szigeteltek. Nincs filtráció, amit a burkolatok, a műanyag alapú tapéta, a diszperziós festékek hatványozottan előidézhetnek. Minden esetben törekedni kell a kiváltó okok megszüntetésére, de vegyszeres kezelés, megsemmisítés is kell, mert a penészgombák egészségkárosodást okozhatnak. A penészedés kialakulásában a szomszédos lakás/helyiség fűtetlensége is közrejátszhat.

Le akarom adni a lakásomat, mert elköltözöm.
Minden esetben a bérlő bejelentését követően a szerződő felek közös akaratával felvett előzetes jegyzőkönyv elkészítése szükséges, majd megegyezés függvénye a kiköltözés módja, ideje, illetve az esetleges térítés.

Kicsi a lakás/helyiség alapterülete. Mi a feltétele, hogy a lakásba/helyiségbe galériát építsek?

A karbantartás, felújítás kötelmein belül lehetséges, de a szerkezetnek meg kell felelnie az általános tartószerkezeti, közlekedési elvárásoknak is. A beépítés során az eredeti épület tartószerkezeteit nem lehet károsítani, túlterhelni. A kivitelezés és használat felelőssége a galériát kialakító bérlőé.

Milyen jogszabályok vonatkoznak a bérletre?

A 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény és az ezzel megfeleltetett, önkormányzat által megalkotott helyi szabályozás. Természetesen ezen kívül a Polgári Törvénykönyv, a pénzügyi-számviteli törvények is irányadóak, meghatározók. Ezen kívül figyelembe kell venni a szolgáltatással összefüggő szabályzásokat, és a szigorú a műszaki előírásokat is.