Kezdőlap AngyalZÖLD+Pályázatok
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Pályázatok

2021. évi Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázat

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk pályázatot ír ki társasházak, lakásszövetkezetek részére lakossági zöldterület-védnökségi vállalásra és a védnökségbe vett közterület éves gondozásának pénzügyi támogatására.
0405113190.png
A pályázat támogatási keretösszege: 18.000.000.- Ft, a különdíj keretösszege 4.000.000.- Ft.
A támogatási összeg mértékét a védnökségbe vont terület nagysága határozza meg. Minden benyújtott érvényes pályázat támogatásban részesül, összege 40.000.- Ft és 400.000.- Ft közötti lehet.

A pályázaton való részvételre jogosult minden XIII. kerületi társasház vagy lakásfenntartó szövetkezet. Nem indulhat a pályázaton olyan társasház és lakásfenntartó szövetkezet, amely nem számolt el korábbi önkormányzati pályázati támogatással.

1. A pályázat célja:

• közterületi előkert gondozása,
• parkoló elválasztó zöldsáv gondozása,
• parkrészlet gondozása,
• fasori sáv gondozása.

2. A pályázathoz kapcsolódó határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

A pályázatok elbírálása: 2021. április
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2021. május 28.
A pályázati támogatással való elszámolás határideje: 2021. október 29.
Különdíjak átadása: 2021. november 25.

3. A pályázat benyújtásának módja és helye:

• Személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok - Galéria szint, Budapest, Váci út 9-15.), vagy
• Elektronikus úton az lzvp@bp13.hu e-mail-címen.

4. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

• Hiánytalanul kitöltött adatlap, amely átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában vagy letölthető a cikkünkhöz csatolt fájlok közül,
• 1. számú melléklet: a vállalt munkák, a tervezett projekt rövid összefoglalása,
• 2. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat (például: alapító okirat, ide vonatkozó közgyűlési döntés),
• 3. számú melléklet: közösség elkötelezettségét mutató nyilatkozat (pl. a pályázaton való részvétel szándékáról szóló, a lakók aláírását tartalmazó nyilatkozat; közös képviselő/képviselet/szövetkezeti elnökség nyilatkozata; az indulásról szóló közgyűlési döntés)
• 4. számú melléklet: jelenlegi állapotokat bemutató 2-3 fotó a területről.

5. A pályázati támogatás felhasználható:

• növények, kerti eszközök, felszerelések vásárlására,
• kertészeti szolgáltatások megrendelésére,
• a védnökségbe vett közterület fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez szükséges költségekre (a megítélt összeg maximum 20 %-a)
• közös munkavégzések reprezentációs célú költségeinek fedezésére (a megítélt összeg maximum 10 %-a).
Az Önkormányzat a nyertes pályázókat írásban kiértesíti és részükre a támogatási összeget a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kifizeti, amelynek felhasználásáról a támogatott a szerződésben meghatározott feltételek szerint és határidőben köteles elszámolni.

6. A pályázati elszámolás követelményei:

• szöveges szakmai beszámoló a vállalt munkákról, a megvalósult projektről,
• a vállalt feladat elvégzését igazoló számlák, melyeket végzáradékkal és hitelesítéssel kell ellátni; elvárás, hogy a számláknak a pályázati időszak alatti kifizetésekről kell szólniuk és kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő tételekre vonatkozhatnak,
• ki kell tölteni, és lebélyegezve aláírva csatolni az elszámoláshoz szükséges exel táblázatot,
• a területet bemutató 2-3 fotó.

Különdíjazás:

A kiemelt színvonalon fenntartott védnökség alá fogadott területek pályázóit az Önkormányzat különdíjban részesíti. Az értékelés során a terület rendezettségét, tisztaságát, a kiültetett növények fenntartásának színvonalát, az esztétikus kialakítást vesszük figyelembe. A különdíj kifizetésének feltétele az együttműködési megállapodás megkötése, az abban vállalt feltételek teljesítése, az elszámolás határidőben benyújtása.

További információ az lzvp@bp13.hu e-mail-címen vagy a +36-1/412-3348-as telefonszámon kérhető.

Kapcsolódó dokumentum

Pályázati adatlap - LZVP 2021.