Kezdőlap AngyalZÖLD+Pályázatok
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Pályázatok

Lakossági Zöldterület Védnökségi Pályázat

A PÁLYÁZATOT 2018. TAVASZÁN ÍRJUK KI ISMÉT. A XIII. Kerületi Önkormányzat minden év tavaszán pályázatot hirdet a kerületi lakásszövetkezetek és társasházak számára közterületi zöldfelületek gondozására.

Kapcsolódó galéria

LZVP 2017. (10 kép)
4439819875.jpg
A pályázati keret 2017. évben 16 000 000 Ft volt. (A pályázat benyújtási határideje már lejárt.)

A támogatási összegek nagyságát a berkezett pályázatokban védnökségbe vont terület nagysága alapján határozza meg a kiíró. Az érvényes pályázattal elnyerhető összeg legkisebb összege 40 000 Ft, legmagasabb összege 400 000 Ft

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton részt vehetnek XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek. Nem indulhat a pályázaton olyan társasház és lakásfenntartó szövetkezet, mely nem számolt el korábbi LZVP pályázati támogatással.


Pályázati cél:
közterületi előkert gondozása,
parkoló elválasztó zöldsávjának gondozása,
parkrészlet gondozása,
fasori sáv gondozása,
kutyafuttató gondozása

A pályázati eljárás lebonyolítója: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (kapcsolattartó elérhetősége: kornyezet@kozszolgaltato.bp13, hu, +36-1-412-3348.)

A pályázat tartalma:
Kitöltött adatlap, mely ingyenesen átvehető az 1131 Budapest, Béke u. 65. alatt, illetve letölthető a www.angyalzold.hu honlapról.

Kötelező mellékletek:
a) a vállalt munkák rövid összefoglalása,
b) a védnökségbe vállalt terület pontos, átnézeti rajzon jelölt meghatározása,
c) a társasház-közösség vállalását tartalmazó nyilatkozat (közgyűlési határozat vagy az erre felhatalmazott lakásszövetkezeti elnök, illetve közös képviselő nyilatkozata),
d) a társasházi képviseletet igazoló okirat (így például alapító okirat, vonatkozó közgyűlési döntés).

A pályázat benyújtásának módja és helye:
a) személyesen a 1131 Budapest, Béke u. 65. alatt a kiíró székhelyén, az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében,
b) írásban a 1131 Budapest, Béke u. 65. címre a borítékon „Lakossági zöldterület-védnökségi pályázat” megjelöléssel.
c) e-mailben a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu címre a tárgyban „Lakossági zöldterület-védnökségi pályázat” megjelöléssel.

A pályázat nyertesei az érintett terület védnökeivé válnak, akiknek a díjazás fejében vállalniuk kell a velük kötött szerződésben meghatározott terület rendszeres gondozását és ápolását, mely minimálisan magában foglalja a locsolást, a gyommentesítést, fűnyírást, kerti és egyéb hulladék összegyűjtését. A vállalt feladatokat a pályázat bonyolítójának műszaki ellenőrei folyamatosan ellenőrzik.

A pályázati összeg felhasználható:
a) növények, kiegészítő eszközök, kertészeti felszerelések vásárlására,
b) kertészeti szolgáltatások megrendelésére,
c) közös munkavégzések reprezentációs célú költségeinek fedezésére (a megítélt összeg maximum 10 %-a).

Az Önkormányzat a nyertes pályázók részére a megítélt összeget a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kifizeti, amelynek felhasználásáról a védnök a szerződésben meghatározott feltételek szerint és határidőben köteles elszámolni. A pályázóknak a támogatás összegének felhasználásáról, igazoló bizonylatok mellékelésével tételes beszámolót kell készíteniük.

Különdíjazás:
A kiemelt színvonalon fenntartott védnökség alá fogadott területek pályázóit az Önkormányzat külön díjazásban részesíti. Az értékelés során a terület rendezettségét, a kiültetett növényzet fenntartásának színvonalát, a kialakítás arculatát vizsgáljuk. A szakmai zsűri az értékelés során előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik ez idáig nem részesültek különdíjban.