Kezdőlap AngyalZÖLD+Pályázatok
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Pályázatok

Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázat

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot ír ki a társasházak, lakásszövetkezetek lakossági zöldterület-védnökség vállalására és a védnökségbe vett közterület éves gondozásának pénzügyi finanszírozására. A pályázati keretösszeg 16.000.000 Ft.
3005020033.png
A támogatási összegek nagyságát a berkezett pályázatokban védnökségbe vont terület nagysága alapján határozza meg a kiíró. Az érvényes pályázattal elnyerhető legkisebb összeg 40.000 Ft, a legmagasabb összeg 400.000 Ft.

A pályázaton részt vehetnek XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek. Nem indulhat a pályázaton olyan társasház és lakásfenntartó szövetkezet, amely nem számolt el korábbi Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázati (LZVP) támogatással.

Pályázati cél(ok) lehetnek:
- közterületi előkert gondozás,
- parkoló elválasztó zöldsáv-gondozás,
- parkrészlet gondozás,
- fasori sáv gondozás,
- kutyafuttató gondozás.

A pályázati eljárás XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi divíziója bonyolítja le. Elérhetőség: kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu, +36-1-412-3348.

A pályázati benyújtás határideje: 2017. április 20.
A támogatási megállapodás megkötésének határideje: 2017. május 31.
A szerződés aláírás végső, jogvesztő határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázat tartalma:
- Kitöltött adatlap, amely ingyenesen kérhető a Központi Ügyfélszolgálat Irodákban, illetve letölthető w cikkünkhöz csatolt dokumentumok közül is.
- kötelező mellékletek, úgy mint
a) a vállalt munkák rövid összefoglalása,
b) a védnökségben vállalt terület pontos, átnézeti rajzon jelölt meghatározása,
c) a társasházi közösség vállalását tartalmazó nyilatkozat (közgyűlési határozat vagy az erre felhatalmazott lakásszövetkezeti elnök, illetve közös képviselő nyilatkozata),
d) a társasházi képviseletet igazoló okirat (így például alapító okirat, vonatkozó közgyűlési döntés).

A pályázat benyújtásának módja és helye:
- személyesen, nyitvatartási időben a Központi Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikén,
- írásban, a 1131 Budapest, Béke u. 65. címre küldve a borítékon „Lakossági zöldterület-védnökségi pályázat” megjelöléssel,
- e-mailben a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu címre a tárgyban „Lakossági zöldterület-védnökségi pályázat” megjelöléssel.

A pályázat nyertesei az érintett terület védnökeivé válnak, akiknek a díjazás fejében vállalniuk kell a velük kötött szerződésben meghatározott terület rendszeres gondozását és ápolását, amely minimálisan magában foglalja a locsolást, a gyommentesítést, fűnyírást, kerti és egyéb hulladék összegyűjtését. A vállalt feladatok elvégzését a pályázat bonyolítójának műszaki ellenőrei folyamatosan ellenőrzik.

A pályázati összeg felhasználható:
- növények, kiegészítő eszközök, kertészeti felszerelések vásárlására,
- kertészeti szolgáltatások megrendelésére,
- közös munkavégzések reprezentációs célú költségeinek fedezésére (a megítélt összeg maximum 10 %-a).

A XIII. Kerületi Önkormányzat a nyertes pályázók részére a megítélt összeget a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással fizeti ki, amelynek felhasználásáról a védnök a szerződésben meghatározott feltételek szerint és határidőben köteles elszámolni. A pályázóknak a támogatás összegének felhasználásáról, igazoló bizonylatok mellékelésével tételes beszámolót kell készíteniük 2017. decemberére.

Különdíjazás:
A kiemelt színvonalon fenntartott védnökség alá fogadott területek pályázóit a XIII. Kerületi Önkormányzat különdíjazásban is részesíti. Az értékelés során a terület rendezettségét, a kiültetett növényzet fenntartásának színvonalát, a kialakítás arculatát vizsgáljuk. A szakmai zsűri az értékelés során előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik ez idáig nem részesültek különdíjban.
További információ a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mailcímen vagy a +36-1/412-3348-as telefonszámon kérhető.