Kezdőlap AngyalZÖLD+Önálló projektek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Önálló projektek

Roncsautó-elszállítás

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
Tájékoztató az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárásról
Általános tudnivalók

Az üzemképtelen járművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet köteles eltávolítani a közterületről. A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti. Az önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. - Közterületi divíziója végzi. A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre – legfeljebb 90 napra – díj ellenében adható ki. A gépjármű üzemben tartója üzemképtelen járművek esetében köteles a közterület-használati hozzájárulás számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

Az elszállítás, visszaszolgáltatás feltételei

A helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező, forgalomképtelen járművön a Közterület-felügyelet értesítést helyez el azzal a figyelmeztetéssel, hogy 10 napot követően az érintett járművet a közút kezelője, illetve annak megbízásából eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (mint közreműködő) elszállíttatja.

A jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága tájékoztatást kap és a járművek listája megtekinthető az elszállításban közreműködő XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt - Közterületi divízió honlapján. Ha a tulajdonos (üzemben tartó) az elszállítástól számított hat hónapon belül nem jelentkezik, a járművet nem veszi birtokba, azt értékesítjük, vagy más módon hasznosítjuk. A hulladékká vált – forgalomba nem helyezhető – járműveket a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével szétbontatjuk.

Az elszállítással és az őrzéssel kapcsolatos költségek a jármű üzemben tartóját terhelik. Az intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatásról, továbbá az intézkedés megszüntetéséhez szükséges ügyintézésről, így különösen a költségek befizetéséről, a jármű tárolásának helyéről, a visszaadásról ügyeleti szolgálat keretében gondoskodunk – Szira Autóbontó Budapest, X. kerület, Harmat utca 224. - hétfőtől péntekig 8.30-tól 17.00 óráig. Telefon: 260-3919.

Jogi háttér

A közúton, a tulajdonos önkormányzat engedélye nélkül, jogellenesen tárolt járművek elszállításával kapcsolatos eljárást a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § tartalmazza. E szerint:

(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 30 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.
(4)37 A felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget. A felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. Az önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként létrehozott felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát a költségvetési szerv saját honlapján is közzéteszi.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a tulajdonát képező közterület közterület használatának szabályait a 6/2013. (III. 26.) Ök. sz. rendelet tartalmazza. E szerint:

"6. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges." Az idézett cikkely kimondja, hogy közterület-használati megállapodást kell kötni:: "19. forgalomból ideiglenesen kivont járművek 30 napon túli tárolásához mellékútvonalon". A jogszabály szerint: "(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni."

A jogosulatlan - hozzájárulás nélküli - közterület használat díjáról a rendelet a következőket tartalmazza: "(2) Tízszeres használati díjat kell fizetni annak, aki a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően... használja."

A közterület használati díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. A jogszabály letölthető a kerületi önkormányzat honlapjáról: www.budapest13.hu