Kezdőlap AngyalZÖLD+Korábbi fejlesztések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Korábbi fejlesztések

Dagály sétány kialakítása 2016-2017

A 2017-ben megépült Dagály sétány mintegy 530 méter hosszon a Váci út Turbina utcai csatlakozásától a Népfürdő utcáig terjed, kapcsolatot biztosítva a Váci út „irodafolyosója” és a Duna ökológiai folyósólya, a Forgách utcai metróállomás és a Dagály Strandfürdő között. A sétány kialakítása nemcsak gyalogos kapcsolatot biztosít a területhasználók számára, de a környezet helyi identitását erősítő arculatképző elem, mely katalizálhatja a közvetlen és tágabb környezetének megújulását, a terület lakó és szolgáltatási funkciójú fejlesztését.
1543334022.jpg
Általános leírás
A sétány közhasználatú területe nem pusztán tranzit útvonal, hanem egyedi karakterrel, belső tartalommal megtöltött kortárs közösségi felület, mely találkozópontként, rekreációs területként is funkcionál. A terv a Duna közelsége miatt gondolati kapcsolatot kíván kialakítani az épített és a vízparti környezet között. Az alkalmazott anyagok, épített elemek és a tervezett növényzet is ezt tükrözik.

Építtető: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat
Beruházás Bonyolító: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Generál tervező: Objekt Tájépítész Iroda Kft.
Generál kivitelező: Parkfenntartó Kft.
Beruházási költség: 478 millió Ft.
Kivitelezés: 2016. szept. - 2017. jún.
A beruházás megvalósítását a Magyar Állam támogatta.Általános műszaki kialakítás
A sétány három szakaszra tagolódik: volt Láng Gépgyár menti szakasz, középső szakasz, Dagály Fürdő felőli szakasz. A sétány általános keresztmetszeti kialakítása a 4+4+4 m-es szerkesztési elvhez igazodva, két oldalon futó klinkertégla borítású gyalogos közlekedési felületekből, középen 4 m széles zöld- és berendezési sávból áll. A zöldfolyosó funkciót betöltő sétány a burkolt felületekről érkező csapadékvizeket a középső sávra vezeti ahol a zöldfelületei és vízáteresztő burkolatai a csapadékvizet engedi a talaja szivárogni. A zöldsávban extenzív (szárazságtűrő) és intenzív (virágzó évelők, alacsony cserjék) növényágyak és ligetes fásítások harmonikusan követik egymás. A ligetes szakaszok pihenésre is alkalmas területein egyedi grafikai elemekkel díszített finombetonból készült ülőtömbök és pihenőpadok is épülnek. A sétány keleti és nyugati végpontjainál fogadóterek létesülnek.

A zöldfelületek
A sétány építése során a meglévő fák védelme alapvető szempont volt. A Turbina utcai szakaszon a műemlék csarnok mögött kifejlett hársfasor (Tilia tomentosa) vezet. A Dagály Sétány társasház előtt húzódó középső sétányszakasz nagy értékei a geometrikus rendben kiültetett kőris (Fraxinus excelsior) egyedeket megőriztük, illetve a viharos időjárás során kidöntött egyedeket pótoltuk. A Dagály Fürdő területén lévő platánállományhoz (Platanus x acerifolia) kapcsolódva a nyugati sétányszakaszra szintén e faj egyedeit ültettük. A területen 39 db túlkoros (35-40 illetve 50-60 cm törzskörméretű) fát telepítettünk melyet 25 db. elszórtan telepített többtörzsű bokorfa méretű egyedet (mézalmácska fanyarka - Amelanchier lamarckii és perzsa varázsfa - Parrotia persica) egészít ki ezzel is növelve a dendrolgógiai állomány változatosságát. A telepített lombos fák túlkoros többször iskolázott egyedek, melyek rögzítését nem hagyományos módon karózással, hanem föld alatti horgonyrögzítéssel biztosítottunk. Ilyen módon a felszínen semmilyen rögzítő elem nem jelenik meg, ezáltal nem zavarja az összképet.
A lombos fák és bokorfák ültetésén kívüli növénykiültetési koncepció részben az Ökologikus zöldfelületek városi alkalmazása című, FŐKERT Nonprofit Zrt. által kiadott (szerzők: Pápai Veronika - Biró Borbála) kiadvány felhasználásával készült. Az automata öntözőrendszer nyomáskompenzált csepegtető csövekkel működik, a cserje, évelő és gyep felületeken kívül a fák öntözését is biztosítja.

A terület zöldfelületei három koncepcionálisan eltérő egységből állának:
A. Intenzív cserje és díszfű vegyes kiültetések, mixek
B. Évelőkiültetés csoportos és felületképző növényekkel
C. Extenzív szárazságtűrő növénycsoportok, kőkert

Telepített burkolatok és berendezések
A burkolat anyagában dominál - a műemlék épülettel gondolati közösséget vállaló - tradicionális, exkluzív és sokoldalúan alkalmazható klinkertégla, amely vezéranyaga a teljes sétánynak. A fogadóterek és a Turbina utca Váci út felőli része egy színű klinkertéglával kerül burkolásra, a sétány további részein az alapszínen kívül még két fajta tégla jelenik meg, mozaikosan kiosztva. A középső zöld- és berendezési sávban vízáteresztő burkolati anyagok jelennek meg. Az ülőfelületek alatt műgyantával stabilizált zúzottkő burkolat épült, ezen kívül a kőkertekben nagy méretű andezit zúzottkő-szórás jelenik meg, mint egyedi felület.

A teljes sétány és a fogadóterek esetében is cél volt az egyedi karakter kialakítása. Ezt a különleges jelleget az olyan kiegészítő elemek biztosítják, mint a rézberakásos egyedi burkolati kövek, valamint az egyedi grafikai elemekkel díszített finombeton térbútorok. A beton ülőbútorok mellett hagyományos, támlás, fa ülőfelületi padokat is telepítettünk a középső zöldsávban. A területen több hulladékgyűjtő, valamint a fogadóterek mellett egy-egy ivókút is beépítésre került. A sétány új szakaszai dekoratív, korszerű, költséghatékonyan üzemeltethető LED-es fényforrással szerelt világítótesteket kapnak, melyek térfigyelő kamerák és a nyilvános WiFi hálózat számára is helyet biztosítanak. A Váci út - Turbina utca csatlakozásánál a sétány induló/érkező pontjánál helyeztük el Gálhidy Péter szobrászművész Turbinalevél című képzőművészeti alkotását. A szobor többrétegű művészi tartalommal bír, hiszen egyszerre utal Láng Gépgyár turbina gyártására, valamint organikus formájával a sétányon telepített zöldfelületekre.

Csapadékvíz visszatartás és elvezetés
A sétány felszíni vízelvezetése ökologikus, környezetbarát módon történik. , A szélső burkolt felületek a középső zöldsáv felé lejtenek, ilyen módon a csapadékvizet a zöldfelületekre illetve vízáteresztő stabilizált kavics burkolatra vezetik, ahol a víz a talajba szivároghat a növényzet által felhasználható módon. A zöldsáv alatt drénrendszer épült ki, amely az intenzív esőzések alkalmával összegyűjti és tározó aknákba vezeti a többlet csapadékvizet. A 2 db tározó akna rácsos fedlappal épül, így a fogadóterek burkolt felületeinek vizeit is összegyűjtik.

Kapcsolódó dokumentum

Közelítő adatok, mennyiségek