Kezdőlap AngyalZÖLD+Korábbi fejlesztések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Korábbi fejlesztések

Rákos-patak menti területek rekreációs fejlesztése - I. ütem

Rákos-patak Göncöl u. - Béke u. közötti szakasz közparki fejlesztése
A Fővárosi Közgyűlés 973/2017.(VI.21.) határozatával döntött a „Rákos-patak Béke utca Göncöl utca közötti szakaszának komplex közparki felújítás” pályázatának támogatásáról, és erre 100 millió Ft-os támogatást biztosításáról kiegészítve a pályázó XIII. Kerületi Önkormányzat 250 millió Ft-os önrészét. A képviselő testület és a fővárosi közgyűlés által adott felhatalmazás alapján a két önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a projekt megvalósítására.

A beruházás megvalósításához a két önkormányzatnak – az elkészült megvalósítási tervek alapján – részletes támogatási szerződést kell kötnie. A XIII. Kerületi Önkormányzat elkészítette a terület közparki felújításának, kerékpárút és gyalogos híd építésének engedélyezési és kiviteli terveit. Jelenleg a területen építeni tervezett gyalogos híd közműegyeztetése van folyamatban. A véglegesített és egyeztetett kiviteli tervek alapján kerülhet sor a részletes támogatási szerződés megkötésére. Ezt követően a közbeszerzési eljárások eredményes lezárását követően kezdődhetnek meg a vitelezési munkák várhatóan 2018. második felében.

A munkálatok indítását megelőzően a helyszíni tájékoztató táblákon és honlapunkon is tájékoztatjuk az érintett területhasználókat a kivitelezés ütemezéséről. Addig is kérjük szíves türelmüket.
A Rákos-patak a XIII. kerület kiemelkedő jelentőségű zöldfolyosója, melynek rekreációs fejlesztését mind a Hosszútávú Fejlesztési Program, mind az AngyalZÖLD+ tartalmazza.

A fejlesztési dokumentumokban leírt célok megvalósítása érdekében a XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 2013-ban a Tér-Köz pályázati kiírás keretében közparki fejlesztésére vonatkozó koncepciót fogadott el. Ez a patak Béke út és Röppentyű utca menti szakaszának fejlesztési elképzeléseit tartalmazza mindkét – az észak fővárosi és a déli kerületi tulajdonban lévő – oldalra vonatkozóan. Mivel a Tér-Köz pályázat keretében nem jutott forrás a kerületi zöldhálózati fejlesztés megvalósítására, így a korábban megfogalmazott célokkal összhangban, azonban csökkentett tartalommal pontosítottuk idén a fejlesztési koncepciót. Ennek keretében elsősorban XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő területekre fókuszálva két lehetséges fejlesztési változatot dolgoztunk ki. A tervet kiegészítettük a Váci út – Madarász Viktor utca közötti közparki területre vonatkozó közparki felújítással, melynek apropóját a térségben megvalósuló nagy léptékű irodaház-fejlesztések és a Bence utca a patakig történő meghosszabbítása adja. A koncepciótervek a jobb hasábban található linkről érhetők el.

Az oldalt folyamatosan frissítjük.
1111_7993353320.jpg
Tisztelt Területhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakossági egyeztetések alapján a mellékelt képeken látható tervváltozatot készítettük el a Rákos-patak Béke utca - Röppentyű utca közötti szakasz közparki fejlesztésére. A terv megvalósítására XIII. Kerületi Önkormányzat 250 millió forintos önrésszel pályázatot nyújt be a Fővárosi Önkormányzat által kiírt Tér-Köz 2016. kiírásra. A pályázat célja, hogy a patak déli oldali, XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő területek fejlesztése mellett a fővárosi tulajdont érintő elemek (gyalogos híd és északi oldali futósáv) megvalósítására is sor kerüljön. A pályázati kiírás szerint a felújítási munkák a pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés megkötése előtt nem indíthatóak. Ezért a pályázat elbírálásáig illetve reményeink szerint a támogatási szerződés megkötéséig a kivitelezési munkákat elhalasztottuk. A kivitelezés várhatóan 2017. második félévében indítható.

A beruházó célja, hogy a fejlesztés minél hamarabb, és a lakossági egyeztetéseken jelzett igényekhez igazodva magas műszaki tartalommal valósuljon meg. Kérjük türelmüket és megértésüket. A pályázattal kapcsolatos fejleményekről a tájékoztató táblákon és jelen weboldalon tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt.
1111_1180563444.jpg
1111_7060412546.jpg