Kezdőlap AngyalZÖLD+Hírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázat 2022.

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk idén 20. alkalommal ír ki pályázatot a társasházak, lakásszövetkezetek részére lakossági zöldterület-védnökségi vállalásra és a védnökségbe vett közterület éves gondozásának pénzügyi támogatására.
3914229853.jpg
A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk idén 20. alkalommal ír ki pályázatot a társasházak, lakásszövetkezetek részére lakossági zöldterület-védnökségi vállalásra és a védnökségbe vett közterület éves gondozásának pénzügyi támogatására.

Az idei év 20. évfordulója alkalmából különleges lehetőségünk nyílik a rendszeres feladatok ellátása mellett (öntözés, gyommentesités, fű- és sövénynyírás) a lakossági figyelmet a fenntarthatóságra irányítani.

A 2022. évben a pályázatban részt vevő lakóközösségek pályázati időszakban elvégzett munkájának értékelésekor kiemelt szempont a körforgásos, klímatudatos szemlélet fenntartásban való megvalósítása (pl. növényi hulladék aprítása, helyben tartása, a kaszálék visszaterítése mulcsként, a csapadékvíz helybentartása, helyszíni hasznosítása, a környezeti károkozás (illegális hulladéklerakás) megszüntetése, vagy a smart megoldások alkalmazása, többek között az öntözés megvalósításában).

A pályázat támogatási keretösszege: 18.000.000.- Ft, a különdíj keretösszege pedig további 4.000.000.- Ft. A támogatási összeg mértékét a védnökségbe vont terület nagysága határozza meg. Minden benyújtott érvényes pályázat támogatásban részesül. Minimális támogatási összegként 40.000 Ft-ot, maximális támogatási összegként 400.000 Ft-ot határozunk meg az egyes pályázók részére.

A pályázaton való részvételre jogosult minden XIII. kerületi társasház vagy lakásfenntartó szövetkezet, azonban amelyek nem számoltak el a korábbi önkormányzati pályázati támogatással, nem indulhatnak.

1. A pályázat célja:

• a lakossági közösségek aktivitásának, lakóhelyükhöz kötődésének erősítése,
• a klímatudatos és az ökologikus zöldfelület gazdálkodás szemléletének erősítése,
• a lakókörnyezet szépítése,
• a megállapodásban rögzített terület rendszeres ápolása, gondozása, ami a növénytelepítéseken túl jellemzően öntözésből, gyommentesítésből, fűnyírásból, valamint a kerti és egyéb hulladékok összegyűjtéséből áll.

2. A pályázathoz kapcsolódó határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25.
A pályázatok elbírálása: 2022. március
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2022. április 29.
A pályázati támogatással való elszámolás határideje: 2022. október 7.
Különdíjak átadása: 2022. november 24.

3. A pályázat benyújtásának módja és helye:

• Személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok - Galéria szint, Budapest, Váci út 9-15.), vagy
• Elektronikus úton az lzvp@bp13.hu e-mail-címen.

4. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

• Hiánytalanul kitöltött adatlap, amely átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában vagy letölthető a cikk alján található „kapcsolódó dokumentumok” pont alatti pályázati adatlapra kattintva,
• 1. számú melléklet: a vállalt munkák, a tervezett projekt rövid összefoglalása,
• 2. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat (alapító okirat, vagy a közösképviselő megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőköny),
• 3. számú melléklet: közösség elkötelezettségét mutató nyilatkozat (pl. a pályázaton való részvétel szándékáról szóló, a lakók aláírását tartalmazó nyilatkozat; közös képviselő/képviselet/szövetkezeti elnökség nyilatkozata; az indulásról szóló közgyűlési döntés)
• 4. számú melléklet: jelenlegi állapotokat bemutató 2-3 fotó a területről.

5. A pályázati támogatás felhasználható:

• növények, kerti eszközök, és azok üzemeltetési felszerelései, vásárlására pl. műtrágya, szegélyvágó, fűnyíró, öntözéshez locsolótömlő,
• számlával igazolt kertészeti szolgáltatások megrendelésére (munkabér vagy megbízási díj elszámolása nem tartozik ebbe a körbe),
• a védnökségbe vett közterület fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez szükséges költségekre (a megítélt összeg maximum 20 %-a)
• közös munkavégzések reprezentációs célú költségeinek fedezésére (a megítélt összeg maximum 10 %-a).

Az Önkormányzat a nyertes pályázókat írásban kiértesíti és részükre a támogatási összeget a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kifizeti, amelynek felhasználásáról a támogatott a szerződésben meghatározott feltételek szerint és határidőben köteles elszámolni.

6. A pályázati elszámolás követelményei:

• szöveges szakmai beszámoló a vállalt munkákról, a megvalósult projektről, 2-3 fotóval, min. 2000 max. 6000 karakter terjedelemben,
• a vállalt feladat elvégzését igazoló eredeti számlák, melyeket végzáradékkal, a másolati példányt pedig hitelesítéssel kell ellátni (elvárás, hogy a számlák kiállítási és teljesítési dátumának a pályázati időszakra (2022. január 31. - 2022. október 20.) és a társasház nevére kell szólnia, a számlák pedig kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő tételekre vonatkozhatnak),
• a vállalt feladat elszámolásához szükséges kitöltött, lebélyegzett és aláírt excel táblázat


Különdíjazás:

2022. jubileumi évben a XIII. Kerületi Önkormányzat által megítélt külön díjazás elbírálásakor nem csak a terület rendezettségét, tisztaságát, a kiültetett növények fenntartásának színvonalát, az esztétikus kialakítást vesszük figyelembe. A díjazás megállapításakor kiemelten értékeljük az alábbiakat:

• fenntartható szemlélet a fenntartásban (pl. növényi hulladék aprítása, helyben tartása, csapadékvíz helyben tartása, környezeti károkozás (szemétlerakások) megszűntetése),
• smart megoldások alkalmazása, pl. öntözésben
• a biológiai sokféleség, valamint az egyszerűbb és költséghatékonyabb fenntartás biztosítása érdekében zöldfelületek megújítása biodiverz évelőágyások kialakításával
• a pályázó lakóközösség fenntartási munkákban való minél nagyobb arányú részvétele saját munkavégzéssel


További információ az lzvp@bp13.hu e-mail-címen vagy a +36-1/412-3348-as telefonszámon kérhető.

Kapcsolódó dokumentum

Pályázati adatlap LZVP 2022.docx