Kezdőlap AngyalZÖLD+Aktuális fejlesztések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Aktuális fejlesztések

AngyalZÖLD 3.0, 2020-2024.

A XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 6-án elfogadta az AngyalZÖLD 3.0 közterületi stratégia 2020-2024. időszakra vonatkozó ciklusprogramját.
8653430513.jpg
A XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben fogadta el integrált közterület-fejlesztési programjának folytatását, az AngyalZÖLD+ Stratégiát, majd 2019 májusában az ennek megvalósításáról szóló beszámolót.

A lakossági és szakmai körökben is elismert branddé váló stratégia célja, hogy a kerület hosszútávú fejlesztési tervében megfogalmazott távlati célokat, az önkormányzati ciklus- ágazati programokat, valamint a közterületek tekintetében megfogalmazott prioritásokat bontsa le középtávú fejlesztési és üzemeltetési programokká, projektekké. Kiemelt célunk a kerület zöldhálózatának és közterületi rendszerének színvonalas fenntartása, fejlesztése, a városrész élhetőségének és környezeti minőségének javítása. A stratégia küldetése – alkalmazkodva korunk környezeti és társadalmi kihívásaihoz – újabb közterület üzemeltetési szempontokkal egészül ki.

A Képviselő-testület 2020. januárjában fogadta el a XIII. kerület társadalmi, környezeti, gazdasági célrendszerét és eszközrendszerét 2024-ig meghatározó alapdokumentumait. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2019-2024 közötti kerületfejlesztési és kerületüzemeltetési programja, a Lendületben 2.0 kiemelt célkitűzésként határozta meg a zöld és tiszta közterületek fenntartását és üzemeltetését, ennek részeként a közterületi igények színvonalas teljesítését, a közterületek szabadidős, rekreációs, valamennyi generációt kiszolgáló funkcióinak megteremtését, a környezeti ártalmak, különösen a levegő szennyezése és a zaj okozta gondok enyhítését, a zöldfelületek nagyságának bővítését és nem utolsó sorban a tisztább közterületek, parkok és játszóterek igényesebb üzemeltetését.

Ezen célkitűzések szem előtt tartásával készítettük el az integrált közterületi stratégia következő időszakának közterületi ágazati programját. Az AngyalZÖLD 3.0 – 2020-2024 program küldetése az épített és természeti környezet harmóniáját, valamint az emberek életminőségét javító, a közösség igényeihez folyamatosan alkalmazkodó, akadálymentes, a klímaváltozás kihívásaira reagáló, okos közterületi és zöldhálózati rendszer kialakítása és működtetése.

A korábbi prioritások megtartása mellett a következő szempontrendszert fogjunk érvényesíteni:

• a közterületek színvonalas üzemeltetése, a létrehozott értékek megőrzése,
• klímavédelem, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, ökologikus zöldfelület gazdálkodás,
• az egyetemes tervezés szempontrendszerének tudatos alkalmazása, a közterületek akadálymentes használatának biztosítása, a használók adottságaitól, korától, nemétől független módon a közterületi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása,
• a közúthálózati, forgalomtechnikai fejlesztések során a használat biztonságosságának növelése, balesetmegelőzés,
• partnerség – továbbra is a stratégia kulcsa. Célunk mind a közúthálózat, mind a zöldhálózat fejlesztés és fenntartás feladatait az érintettekkel együttműködésben végezni.

Kapcsolódó dokumentum

AngyalZÖLD 3.0 2020-2024