Kezdőlap
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Aktuális

Gyermekszállítási parkolási kedvezmény

A 2014/15. tanítási/nevelési évre szóló gyermekszállítási parkolási kedvezmény az általános iskolás gyermekekre vonatkozóan 2015. június 15-én lejárt, bölcsődés/óvodás gyermekekre vonatkozóan pedig 2015. augusztus 31-ét követően érvényét veszíti. A 2015/16. nevelési évre érvényes gyermekszállítási parkolási kedvezmény 2015. augusztus 15-től (személyes igénylés praktikusan augusztus 17-e, hétfőtől) igényelhető a XIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosoknak. A megújításához, új igényléshez szükséges teendőkről az alábbiakban olvashatnak.
9581597085.jpg
Amennyiben a jövőben is élni kíván, illetve új belépőként először igényelné a XIII. kerületi lakosoknak biztosított parkolási kedvezményt, kérelmét benyújthatja elektronikusan társaságunk honlapján egyszerű regisztrációt követően az „Ügyfélablak”-ban, postai úton a 1555 Budapest, Pf. 86. címre küldve, vagy személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikében, a Béke utca 65. vagy a Hegedűs Gyula utca 15. címeken.

Az éves gyermekszállítási kedvezmény igénylésének jogszabályi feltételei:

1. Elektronikus igénylés esetén az űrlap kitöltése mellett szkennelt, vagy kép formátumban szükséges csatolni az érvényes forgalmi engedélyt, a szülő és gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványokat (lakcímkártya), az intézménylátogatási igazolást és a befizetést igazoló bizonylatot (2.000 Ft).
2. Személyes igénylés és átvétel esetében kitöltött, aláírt igénylőlap, érvényes forgalmi engedély, a lakcímeket igazoló hatósági igazolványok (szülő és gyermek), az intézménylátogatási igazolás, valamint a postai befizetést igazoló csekkszelvény bemutatása szükséges. Az eljárási díj befizetésére ügyfélszolgálatainkon is lehetőség van. Meghatalmazott eljárása esetén a képviseleti jog igazolására csak teljes körűen bizonyító erejű magánokirat elfogadására van jogszabályi lehetőségünk.
3. Amennyiben munkáltatójától kizárólagos használatra kapott, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira igényel várakozási kedvezményt, úgy a fentieken túlmenően csatolnia szükséges:
- a kizárólagos használatot engedélyező munkáltatói nyilatkozatot és
- a cégokmányok másolatát (1 évnél nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

A kiadott gyermekszállítási tárcsák a gyermek oktatási, nevelési intézményének közvetlen környezetében 15.00-18.00 óra között fél óra időtartamban biztosítanak díjmentes várakozási lehetőséget, azon XIII. kerületi szülőknek, akik az egyik fizető parkolási zónában laknak, élnek és a másik fizető zónában lévő nevelési/oktatási intézménybe, vagy a fizető parkolási övezeten kívül laknak, élnek és valamelyik fizető övezetbe hordják gyermeküket.

Szülőnként egy, lakásonként több személygépkocsira is kiváltható a kedvezmény. Az igénylés feltétele, hogy a szülő a gépkocsi érvényes forgalmi engedélyében üzembentartóként (ennek hiányában tulajdonosként) legyen bejegyezve. Az igénylőnek a meglévő járművére vonatkozóan nem lehet gépjárműadó-tartozása (2015. június 30-i egyenleg szerint) és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyilvántartott parkolási- és pótdíjtartozása. További kikötés, hogy az érvényes forgalmi engedélyben bejegyzett állandó lakhely - amely a XIII. kerület területén található - azonos legyen a személyazonosító igazolványban, vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplővel, valamint a gyermek a kerület várakozási övezet területén működő bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járjon.

Gyermekszállítási kedvezményt igényelhet az a szülő is, aki a gépkocsit kizárólagos használatra kapta munkáltatójától, és nem váltotta ki a saját jogon járó kedvezményét. Az igénylés feltétele, hogy a szülő és gyermeke bejelentett, állandó lakcíme a XIII. kerületben legyen és a szóban forgó gépjármű tulajdonosa/üzembentartója igazolhatóan az igénylő munkáltatója vagy egyéni vállalkozó esetében önmaga legyen, továbbá ne legyen a tulajdonosnak/üzembentartónak gépjárműadó-tartozása, és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyilvántartott parkolási- és pótdíjtartozása. Az igényléshez csatolni szükséges a cégokmányok másolatát (kizárólagos használatról szóló igazolást, 1 évnél nem régebbi cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt).

A kiváltott kedvezményt igazoló tárcsa bölcsődei és óvodai ellátás esetén 2016. augusztus 31-ig, iskola esetén 2016. június 15-ig lesz érvényes.

A 2015/16. nevelési évre érvényes gyermekszállítási kedvezmény igénylése történhet:

1. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján működő „Ügyfélablak”-ban egyszerű regisztrációt követően a "Gyermekszállítási parkolási kedvezmény" opcióra kattintva. A szükséges dokumentumok fényképes/szkennelt változatát kell csatolni az űrlap megfelelő rovatához. Ebben az esetben az adatok ellenőrzése után a várakozási kedvezményt igazoló tárcsát személyes átvételű ajánlott postai küldeményként lakcímére kiküldjük.
2. A korábbi igénylőknek postai csomagban kiküldött dokumentumok, szükséges igazolások postai visszaküldésével. Ebben az esetben is az adatok ellenőrzése után a várakozási kedvezményt igazoló tárcsát személyes átvételű ajánlott postai küldeményként lakcímére kiküldjük.
3. Elektronikus levélben a parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu címen. A szükséges dokumentumok fényképes/szkennelt változatát kell csatolni az e-mailhez. Ebben az esetben is az adatok ellenőrzése után a várakozási kedvezményt igazoló tárcsát személyes átvételű ajánlott postai küldeményként lakcímére kiküldjük.
4. Személyesen vagy szabályszerű meghatalmazással Központi Ügyfélszolgálati Irodáinkban a Hegedűs Gyula utca 15. vagy a Béke utca 65. címeken.